Üldinfo

Toimumise kuupäev:
18.05.23-25.05.23
Registreerimise lõpp:
17.05.2023
Kestvus:
12 AT
Asukoht:
Online-koolitus
Hind:
479 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. aprillini 338€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Ehitusobjekti töötervishoiu ja -ohutuse spetsialisti arenguprogramm

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspektsioon pöörab kõrgendatud tähelepanu.

2022. a kevadel ja sügisel toimunud Tööinspektsiooni sihtkontrollide käigus avastati kokku 527 rikkumist. Nõutele vastavaid ehitusobjekte oli alla 10% kõikidest kontrollitutest, mis näitab, et arenguruumi on palju. Õnnetuste tagajärjel võib inimene olla pikka aega töölt eemal, mistõttu on ohutuse tagamine elementaarne ja oluline nii töötajate kui tööandjale.

Arenguprogrammi eesmärk on anda koolituse käigus ülevaade ehitusplatsi tööohutusalase töö koordineerimise alustest, kohustustest, õigusaktidest ja vahenditest, et ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi.

Arenguprogrammi läbinu mõistab talle määratud kohustusi, oskab töid korraldada ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule sh:

 • oskab koostada tööohutusplaani;
 • oskab tööde korraldamisel rakendada vajalikke kaitsemeetmeid;
 • oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid ja -nende kasutamise vajadust;
 • mõistab ehitusplatis kontrollimise vajadust ja kontrolli läbiviimise metoodikat.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Osalemistasu on 479 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 338 €+km).

Täiendõppe kogumaht 12 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Täiendõppe programmi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve arenguprogrammi.

Peale iga online-koolituspäeva toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Advertisement banner

Programm

18.05.2023

09:30 -14:00
1. ÕPPEPÄEV

 • Tarmo Nakkurt

  Tarmo Nakkurt

  - tööohutuse koolitaja, -konsultant, -audiitor, kirjastaja, eTOM visionäär

 • tööohutuse olukord Eestis ja sagedasemad tööõnnetused;
 • seadusandlus;
 • ehitusettevõtja töötervishoiu ja -ohutuse üldkohustused;
 • ehitustöödega alustamine ja ehitustööde tegemine;
 • ohtlikud tööd;
 • ehitusplatsi koordinaator ja tema roll ehitusplatsil;
 • ehitustööde kava;
 • tööohutusplaan;
 • isikukaitsevahendid: valimine, kasutamine.

25.05.2023

09:30 -14:00
2. ÕPPEPÄEV

 • Tarmo Nakkurt

  Tarmo Nakkurt

  - tööohutuse koolitaja, -konsultant, -audiitor, kirjastaja, eTOM visionäär

 • töötamine kõrguses (rakmete kasutamise ABCDE);
 • tellingud ja redelid;
 • masinad ja seadmed;
 • piirded, ohutsoonid ja avakatted;
 • liikumisteed;
 • elekter ja valgus;
 • tõstetööd ja tõstevahendid;
 • kaevetööde korraldamine ja kaevandid;
 • tuleoht ja tuletööd;
 • kemikaalid;
 • käitumine õnnetusjuhtumi korral;
 • üldkontrolli korraldamine (sh TOM ehk TR-Mittari).

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ehitustööde juhid, kes korraldavad ja koordineerivad ehitusplatsil tööohutusalast tegevust.
Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 12 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve programmi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 2-st põhjalikust õppepäevast.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Eveli Reitelmann
Toitlustus:
Ei
* Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.