Üldinfo

Toimumise kuupäev:
25.10.2022
Registreerimise lõpp:
24.10.2022
Kestvus:
3 AT
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: Liitu sooduspakkumistega
209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 3. juulini 149€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Rikkumisest teavitaja kaitse ehk vilepuhuja seadus

Vilepuhuja seaduse eesmärk on tagada tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest teatajale kaitse. Töötajatel peab olema õigus anda märku rikkumistest, ilma et nende isik avalikuks tuleks ja neid ei ähvardaks selle eest tagakiusamine või vallandamine.

Planeeritav seadus puudutab nii era- kui ka avalikus sektoris aset leidnud rikkumisi ning kaitseb kõiki avaliku ja erasektori töötajaid olenemata nende töövormist, sealhulgas nii töölepingulisi töötajaid kui füüsilisest isikust ettevõtjaid, aktsionäre, osanikke, ettevõtte juht- või kontrollorgani liikmeid, vabatahtlikuid, praktikante ning isikuid, kes töötavad töövõtjate, alltöövõtjate või tarnijate järelevalve ja juhtimise all.

Seadusega tõuseb asutuste ja ettevõtete jaoks halduskoormus, kuna tekib kohustus luua asutusesisene teavituskanal. Seega tasub ettevõtetel juba praegu läbi mõelda, millised täiendavad tööprotsessid tuleb sisse seada. Nõutavad muudatused tuleb hoolikalt läbi mõelda, samuti luua tehniline võimekus, mis vastaks turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja andmekaitse nõuetele.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade 2022. aastal jõustuvast rikkumisest teavitaja kaitse seadusest.

Koolituse läbinu on kursis rikkumise teavitaja seadusega plaanitavate olulisemate muudatustega, omab ülevaadet rikkumise teavitaja kaitse seaduses plaanitavatest kohustustest, vastutuse määradest ning olulistest kuupäevadest, mida plaanitava seaduse juures tähele panna.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Programm

09:50 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 12:00

Rikkumisest teavitaja kaitse ehk vilepuhuja seadus

 • Maarja Pild

  Maarja Pild

  Advokaadibüroo TRINITI OÜ advokaat, Tartu Ülikooli külalislektor

 • Vilepuhujate regulatsiooni taust ja kujunemislugu
 • Olulised kuupäevad
 • Keda rikkumisest teavitamise regulatsioon puudutab?
 • Millisel juhul on rikkumisest teavitajal õigus kaitsele?
 • Survemeetmed, nende rakendamise keeld ja vastutus nende kasutamisel
 • Kolmeastmeline teavitamise süsteem- asutusesisene, asutuseväline ning avalikkuse teavitamine
 • Millised on võimalikud asutusesisesed teavituskanalid ja millised nõuded nendele kehtivad?
 • Kuidas tagada rikkumisest teavitaja konfidentsiaalsus ja isikuandmete kaitse?
 • Kes määrata rikkumisteadete vastuvõtjaks ja millised on info menetlemise eeskirjad?
 • Vastutus, sanktsioonid ja menetleja
 • Töötajate ning juhtkonna informeerimine nii teavitaja kui ka teavituse saaja õiguste ja kohustusete teadvustamiseks

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Avaliku sektori asutuste juhid ja vähemalt 50 töötajaga eraettevõtete juhid, õigusvaldkonna esindajad ja siseaudiitorid.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Eveli Reitelmann
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi