Üldinfo

Koolitus toimus:
04.11.2020
Kestvus:
56 AT
Hind: Liitu sooduspakkumistega
1323 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 1043€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 30 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja online-arenguprogramm

Tervishoiusteenuste kvaliteet ning kättesaadavus sõltub paljuski haiglate, perearstikeskuste ning muude tervishoiuasutuste administratiivtöötajatest. Nende tööülesanded sõltuvad konkreetse tervishoiuasutuse eripärast ning eeldavad nii baasteadmisi kui ka teatud spetsiifikaga meditsiinilisi teadmisi. Lisaks eelnimetatule oodatakse neilt head suhtlemisoskust, kiiret tegutsemist ning patsientide teabe konfidentsiaalsuse tagamist. Samuti peab meditsiiniasutuses töötav sekretär toime tulema erineva taustaga inimeste ja olukordadega ning olema teadlik tervishoiuvaldkonna seadustest

Aktiivõppe eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused tervishoiuasutuse administratiivtöötaja väljaõppeks, et abistada tervishoiu tippspetsialiste administratiivtöö valdkonnas. Seejuures tagada kvaliteetne ning kiire tervishoiuteenus nii arstidele, õdedele kui ka patsientidele.

Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.

Koolituse läbinu mõistab tervishoiusasutuse administratiivtöö olemust; saab vajalikud teadmised sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadustest, aasjaajamisest, dokumendihaldusest tervishoiuasutustes; teab, kuidas patsientide andmeid ning infot turvaliselt hoida, säilitada ja kaitsta; arendab sotsiaalseid suhtlemisoskusi – ning tehnikaid, mille abil toime tulla erinevates olukordades personali, patsientide ning nende lähedastega; omandab praktilised võtted tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise vältimiseks jpm.

Praktilisi teadmisi jagavad Eveli BestermanJanne KerdoMari Asserprof Tõnu LehtsaarAvely Raid-Lelov ning Valdo Praust.

Kursuse läbides saab osaleja tervishoiuasutuse administratiivtöötaja tunnistuse.

Programm

1. ÕPPEPÄEV: Tervishoiusekretäri töö olemus

 • Eveli Besterman

  Eveli Besterman

  SA PERH, psühhiaatriakliiniku sekretär; Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kohtupsühhiaatria valdkonna peaspetsialist

 • Sissejuhatus teemadesse, millest koolitusel räägitakse ja miks need teadmised sekretäri töös olulised on
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tähtsamad isikuomadused ja oskused
 • Patsiendi /kliendi võrgustik, millist abi saab pakkuda sekretär
 • Tervishoiuasutuse sekretäri tööülesanded, kohustused ja õigused
 • Sekretär tervishoiuasutuses – erisused, millega tuleb tervishoiuasutuse sekretäril kokku puutuda

2. ÕPPEPÄEV: Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest

 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • Sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadusandluse ülevaade
 • Tervishoiuteenuse osutamise leping - kes ja kuna peab/saab selle sõlmida; kes on lepingu osapooled?
 • Teavitatud nõusolek ja teenuse osutamise kohustus - kuna ja millest tuleb patsient informeerida; kas ravimisest saab keelduda?
 • Vastutus tervishoiuteenuse osutamisel - kes vastutab ravivea eest; mis on karistused?
 • Tööõiguse olulisemad punktid igapäeva töö korraldamisel

3. ÕPPEPÄEV: Meditsiiniinfosüsteemidest

 • Mari Asser

  Mari Asser

  Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht

 • E-tervise ülesehitus Eestis
 • Tervise infosüsteem (andmete edastamine, vaatamine) ja kuidas see toimib tänu tervishoiuteenuse osutajate (TTO) infosüsteemidele?
 • Kuidas toimub digitaalne dokumenteerimine infosüsteemide ja e-teenustes?
 • Riiklikud registrid, andmekogud ja taristus - tehnilised lahendused ehk kuidas ja mis andmeid riiklikult kogutakse?
 • Digitaalsed lahendused tervise- ja sotsiaalvaldkonnas - teenused arsti töölaualt patsiendini

4. ÕPPEPÄEV: Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Kerdo ja Partnerid OÜ, vabakutseline lektor

 • Dokumendihalduse korraldus tervishoiuasutuses, valdkonda reguleerivad õigusaktid - miks peame ja millal järgima?
 • Töökorralduslike juhiste koostamise põhimõtted (dokumendihalduse kord, dokumentide liigitusskeem, ülevaade arhiivi koosseisust)
 • Dokumentide loomise põhimõtted, korrektsete dokumentide loomine (kiri, e-kiri, organisatsioonisisene õigusakt, protokoll)
 • Dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistrid, dokumentide menetlemistoimingud
 • Infosüsteemide kasutamine dokumendihalduse protsessides
 • Dokumentide hoidmine, säilitamine
 • Info edastamise, vahetamise põhimõtted (e-kirjadele, telefonikõnedele vastamine

5. ÕPPEPÄEV: Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised

 • Ravikindlustussüsteem - tekkimine, lõppemine, kestus, andmete edastajad. Kindlustusliigid - sundkindlustus, vabatahtlik kindlustus. Kuidas saab endale ravikindlustuse Eestis elav inimene?
 • Ravikindlustus Euroopa Liidus, arstiabi välismaal
 • Arstiabi reisides. Euroopa ravikindlustuskaart – kas katab kõiki kulutusi?
 • Arstiabi Euroopas. Eesti kindlustatu õppimine ja töötamine ning pensionäri elamine Euroopas. Euroopa kindlustatu Eestis - õigused ja kohustused. Kindlustus E-vormide alusel, EESSI, vajaminev arstiabi, plaaniline ravi
 • Haigekassa hüvitised. Hüvitiste liigid, hüvitamise kord
 • Töövõimetushüvitised – liigid, kellel on õigus saada töövõimetuslehte, haigus- ja hoolduslehe põhjused, TVL avamise tingimused, kestus. Hüvitise maksmine
 • TVL avamine ja lõpetamine Eestis töötavale ning teise liikmesriigi kindlustust omavale kindlustatule. Eesti kindlustatu haigestumine välismaal

6. ÕPPEPÄEV: Digidokumentide turvalisus

 • Meditsiiniandmed kui eri liiki (delikaatsed) isikuandmed, mis vajavad kindlat kaitset
 • Mis ohud meditsiinitöötajat ja tema arvutit internetis varitsevad?
 • Miks ei saa meditsiinitöötaja kõike küberturvet puudutavat delegeerida "itimeestele"?

7. ÕPPEPÄEV: Suhtlemispsühholoogia

 • Kuidas suhelda erinevate isiksusetüüpidega?
 • Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine
 • Enesekehtestamine pingelistes suhtlemissituatsioonides
 • Empaatiavõime ja kuulamisoskus suhtlemisel
 • Kuidas suhelda agressiivse vestluskaaslasega?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Salvestus
Lektorite arv:
6
Sihtrühm:
Oodatud on meditsiinivaldkonnas juba töötavad või tööle asuvad administratiivtöötajad ning ka teise tegevusala sekretärid, kes soovivad spetsialiseeruda tervishoiuasutuse administratiivtöötaja ametile.
Õppemeetodid:

Õppe kogumaht 56 AT, millest iseseisev töö 19 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb seitsmest põhjalikust õppepäevast. Kursuse läbides saab osaleja  tunnistuse.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Kätlin Susi
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.