Üldinfo

Koolitus toimus:
15.04.2021
Hind: Liitu sooduspakkumistega
836 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind 636€ + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis.

Täiendkoolitus annab kokku 21,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Täiendõppe eesmärk on anda ülevaade erinevate ehituskonstruktsioonide füüsikalistest omadustest, levinud profiilidest, liitepunktide problemaatikast, parameetritest ja erinevustest koos selgitustega, mida, kus ja mis eesmärgil kasutatakse. Lisaks konstruktsioonide käitumisest nende koormamisel ja avariiolukorras (nt. tulekahjus).
Täiendavalt saab teada hoonetele mõjuvatest koormustest, nende arvutamise põhimõttetest ja omavahelisest kombineerimisest ning vundamendi ehitusest Eestis.

Koolitus on suunatud ehitusjuhtidele, projekti- ja objektijuhtidele ning arhitektidele projektide paremaks mõistmiseks.

Koolituse läbinu teab lahendusi praktikas sagedamini esinevatele murekohtadele.

Programmi sisukaid ja mitmekesiseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Martti Kiisa PhD, Mihkel Kiviste PhD, Tõnu Peipman ja Mait Mets PhD.

Eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt ehitusinseneri kutsestandardis (6,7,8) kirjeldatud kompetentsusnõuetele

Põhjalikult käsitletakse teemasid:

 • Hoonetele mõjuvad koormused (omakaalu-, kasus-, lume- ja tuulekoormus), nende arvutamise põhimõtted ja koormuste omavaheline kombineerimine
 • Raudbetoonkonstruktsioonide töötamise põhimõtted, betooni tugevusomadused ja neid mõjutavad tegurid. Raudbetooni kahjustumismehhanismid, nende tekkepõhjused ning remondi (kahjustuste likvideerimise) üldised põhimõtted. Raudbetoonelementide arvutamise alused ja põhimõtted.
 • Puitkonstruktsioonide eripärad, mehaanilised omadused ja arvutamine
 • Vundamendi ehitus (madalvundamendid, vaivundameneid ja süvendid), Eesti kivimite geotehnilised omadused (pinnased – liiv, moreen, savi ( NC ja OC ), turvas; kalju – lubjakivi, liivakivi jne).

Osalemistasu on 836 €+km (sooduspakkumistega liitujale 636 €+km). Võimalus on osta ka üksikuid päevi eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 199 €+km (sooduspakkumistega liitujale 169€+km).

Programm koosneb neljast põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi.

Õppe kogumaht 20 AT. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 4 õppepäeva.

Sihtrühm: Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, arhitektid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.

Programm

1. ÕPPEPÄEV: Hoonetele mõjuvaid koormuseid, nende arvutamise põhimõtted ja omavaheline kombineerimine (4,8 TP)

 • Martti Kiisa

  Martti Kiisa

  Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi professor.

Koolituspäeva eesmärgiks on käsitleda tähtsamaid hoonetele mõjuvaid koormuseid, mille käigus vaadeldakse ülevaatlikult omakaalu-, kasus-, lume- ja tuulekoormuste määramise aluseid. Tegemist on baasteadmisi meelde tuletava koolituspäevaga. Käsitlemist leiavad nii üksikkoormuste arvutamise põhimõtted kui ka koormuste omavaheline kombineerimine. Vaadeldakse näiteid ehitiste varingutest ning tüüpsetest probleemidest.

PROGRAMM
Tähtsamaid hoonetele mõjuvaid koormused

 • Sissejuhatus
 • Näiteid ehitiste varingutest
 • Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
 • Nõuded projekteerimisel
 • Arvutuskriteeriumid
 • Koormuste kombineerimise alused
 • Terminid
 • Koormuste liigitus
 • Koormuste esitamine ja koormuskombinatsioonid
 • Omakaalukoormus
 • Omakaalukoormuse olemus ja määramine
 • Hoonete kasuskoormus
 • Kasuskoormuse määramise alused
 • Vähendustegurite kasutamine
 • Pindade kasutusklassid ja nende sidumine koormustega
 • Lumekoormus
 • Lumekoormuse määramise põhimõtted
 • Lumekoormus maapinnal
 • Lumekoormus hoone katusel
 • Kohalikud mõjurid
 • Erandlikud tingimused
 • Tuulekoormus
 • Tuulekoormuse olemus
 • Maastiku mõju tuulekoormusele
 • Tuulekoormus rõhuna

2. ÕPPEPÄEV: Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine (8TP)

 • Mihkel Kiviste

  Mihkel Kiviste

  Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna Tartu kolledži ehitustehnika professor (PhD, MSc)

Koolituse eesmärk on tuletada meelde baasteadmisi raudbetoonist ja tõsta ehitus-, projekti- ja objektijuhtide ning arhitektide erialast pädevust kokkupuutel nii uute kui ka olemasolevate raudbetoonkonstruktsioonidega.

PROGRAMM
Raudbetoonkonstruktsioonid ja nende arvutamine

 • Raudbetooni töötamise põhimõte
 • Betooni ja terasarmatuuri koostöö eeldused
 • Betooni koostis ja struktuur
 • Betooni tugevusomadused, nende muutus ajas ja tugevust mõjutavad tegurid
 • Betooni survetugevusklassid
 • Armatuurteraste põhimõtteline jaotus, nomenklatuur, projektis kasutatavad tugevusenäitajad ja funktsionaalne liigitus raudbetoonis
 • Armatuuri kaitsekiht. Raudbetoonkonstruktsiooni kestvus: Keskkonnaklassid
 • Raudbetooni kahjustumismehhanismid ja nende tekkepõhjused
 • Inimlikud põhjused raudbetooni kahjustuste tekkes
 • Armatuurterase korrosioon raudbetoonis
 • Raudbetooni remondi (kahjustuste likvideerimise) üldised põhimõtted
 • Raudbetoonelementide arvutamise alused ja põhimõtted
 • Lihtsamad näited paindele töötava elemendi arvutustest
 • Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi kandevõime arvutused
 • Raudbetoontala, plaadi ja ribiplaadi tõmbearmatuuri pindala dimensioneerimise arvutused

4. ÕPPEPÄEV: Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine (4TP)

 • Tõnu Peipman

  Tõnu Peipman

  Inseneribüroo Printsiip OÜ ehitusinsener ning vastutav projekteerija (tase 8).

PROGRAMM
Puitkonstruktsioonide eripära, mehaanilised omadused ja arvutamine

 • Puidu kui loodusliku materjali eripärad
 • Puidu mehaanikalised omadused
 • Täispuitmaterjalid
 • Liimpuit
 • Ristkihtpuit
 • Puidupõhised plaatmaterjalid
 • Koormusolukorrad puitkonstruktsioonide arvutamisel
 • Käitumine avariiolukorras (tulekahju)
 • Terasest taridetailid puidu liidetes
 • Liimpuitraamide tüübid
 • Liimpuitraamide arvutamine
 • Puitkatuste konstruktsioonid
 • Sarikate ja penniga katuse arvutus

5. ÕPPEPÄEV: Vundamendi ehitus Eestis (6,3TP)

 • PhD Mait Mets

  PhD Mait Mets

  Volitatud ehitusinsener, tase 8, OÜ Geoengineering juhataja

PROGRAMM
Vundamendi ehitus Eestis

 • Eesti geoloogiline ehitus
 • Eesti kivimid - geotehnilised omadused ja nende hinnang
  - Kalju – lubjakivi, liivakivi jne.
  - Pinnased – liiv, moreen, savipinnased ( NC ja OC ), turvas
 • Vundamendid
  - Madalvundamendid
  - Vaivundamendid
  - Süvendid
 • Ehituskogemus
  - Madalvundamendid (Kaarma kirik, Välisministeerium, ETKVL, Viru, Pärnu - Tallinna mnt jne)
  - Vaivundamendid (Linnahall, Tallinna kesklinn, Sõle tn., Lido Õlletehas)
  - Süvendid (Pärnu vallikraav, Lilleküla, Marija Teater)
 • Diskussioon + küsimused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Salvestus
Lektorite arv:
4
Sihtrühm:
Ehitusinsenerid, ehituse projekti- ja objektijuhid, ehitusfirmade juhid, ehitusjärelevalvega tegelevad inimesed ja kõik teised teemast huvitatud isikud.
Õppemeetodid:

Programm koosneb neljast põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi. Õppe kogumaht 20 AT, interaktiivne loeng.Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud viis õppepäeva. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, sündmuste produtsent
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.