Mikroettevõtte ja väikese allüksuse juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 02.04.2024 - 30.04.2024 Registreerimise lõpp: 29.04.2024 Kestvus: 12 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 627 € + km Ühe õppepäeva hind: 209 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 3. märtsini Soodushind: 477 € + km Ühe päeva soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

* Uurige lähemalt ka Eesti Töötukassa võimalustest koolitustoetuse ja teenusest töötaja koolituskulude hüvitamisest tööandjale. Arenguprogrammide eest on võimalik tasuda Liisi järelmaksuga.

Mikroettevõtte ja väikese allüksuse juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

Esmakordne võimalus omandada mikroettevõtte ja väikese meeskonna (<10 töötaja) juhtimise põhioskused ja -teadmised vaid 3 päevaga!

On selge, et suur- ja mikroettevõtte juhtimine on oluliselt erinevad. Vaatamata sellele, et nii Euroopa Liidus kui Eestis on enamus ettevõtetest mikroettevõtted (Eestis 94% ettevõtetest), siis kahjuks siiani keskendutakse juhtimiskoolitustel ja ka juhtimisõpikutes just suurte või keskmiste ettevõtete juhtimisele ning mikroettevõtete juhtimisest infot napib.

Liitudes intensiivse 3-päevase kursusega, omandad olulised juhtimisoskused ja -teadmised, mis on kohandatud just mikroettevõtetele ja väikestele allüksustele.

Õppepäevade fookused:

 1. Õppepäev: Koosolekud ja motivatsioonivestlused ning töö tulemuslikkus ja motivatsioonisüsteem mikroettevõttes.
 2. Õppepäev: Töötajate koostöö, meeskonnatöö, ajurünnak ning kaugjuhtimine ja delegeerimine mikroettevõttes.
 3. Õppepäev: Töö analüüs, töö kirjeldus ja ametijuhend ning personali planeerimine, töötajate värbamine, personali valik, koolitus ja juhendamine mikroettevõttes.

Programm koosneb kolmest praktilisest online-õppepäevast, kus teoreetiline osa vaheldub praktiliste testide ning ülesannete sooritamisega nii individuaalselt kui grupis.

Aktiivõppe kogumaht 12 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osalejate vaheline dialoog. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve õppekava.

Osalemistasu on 627 €+km (Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse sooduspakkumistega liitujale on 477 €+km). Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, tehes vastav valik registreerimisvormil. Ühe õppepäeva hind on 209 €+km (sooduspakkumistega liitujale 159 €+km).

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Hinna sisse kuulub iga õppepäeva järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

02.04.2024

1. ÕPPEPÄEV


09:00 – 12:30

Koosolekud ja motivatsioonivestlused mikroettevõttes

 • Miks üldse on vaja korraldada mikroettevõttes koosolekuid?
 • Mikroettevõtte koosoleku iseärasused
 • Koosolek kui info jagamise ja probleemi lahendamise meetod
 • Koosoleku organiseerimine
 • Koosoleku läbiviimine
 • Motivatsioonivestluse eesmärk ja sisu
 • Juhi teadmised-oskused motivatsioonivestluse läbiviimisel (struktureeritud vestlus ja protokoll, aktiivne kuulamine, küsimuste formuleerimine jms.)
 • Juhi ja alluva eeltööd motivatsioonivestluseks ettevalmistamisel
 • Motivatsioonivestluse läbiviimine ja järeltööd

Töö tulemuslikkus ja motivatsioonisüsteem mikroettevõttes

 • Mikroettevõtte eesmärgid versus töötajate eesmärgid
 • Töö tulemuslikkuse teooria (MOA teooria: motivatsioon-võimalus-teadmise/oskused/võimekus)
 • Töötajate produktiivne ja mitteproduktiivne käitumine tööl (nt. töölt puudumine, hilinemine, valetamine, küberlogelemine jms.)
 • Tõenduspõhised järeldused ja tegurid, mille mõjutamisel saab parendada töö tulemuslikkust (PE Konsult uuringud, 2018-2022)
 • Mis motiveerib töötajaid hästi töötama?
 • Raha kui motivaator (PE Konsult uuringud, 2014; 2020-2021), mittemateriaalsed stiimulid
 • Motivatsioonisüsteemi loomine motivatsiooniteooriast lähtuvalt – praktiline õppus, arutelu

16.04.2024

2. ÕPPEPÄEV


09:00 – 12:30

Koostöö, meeskonnatöö, ajurünnak

 • Meeskond mikrofirmas, meeskonna loomine
 • Sünergia tekkimine meeskonnatöös
 • Liider meeskonnas, meeskonna juhtimine, juhtimisstiil, meeskonnaliikmete rollid (tulemusele, suhetele orienteeritud rollid ja destruktiivsed rollid)
 • Meeskonna arengu staadiumid
 • Otsustamisprotsess: intuitiivne, emotsionaalne ja ratsionaalne otsustamine
 • Ajurünnaku reeglid ja ajurünnaku kasutamine mikroettevõttes

 Kaugjuhtimine, delegeerimine

 • Kaugjuhtimise kontseptsioon, rakendamine mikroettevõtettes
 • Mikroettevõttes hästi töötavad kaugjuhtimise strateegiad ja tehnoloogilised lahendused
 • Töötajate kaugjuhtimiseks ettevalmistamine ja koolitus
 • Kaugjuhtimise probleemid (PE Konsult uuringud, 2013 ja 2018-2022)
 • Juhtimistsükkel ja delegeerimine, delegeerimise protsess, delegeerimise reeglid ja tasandid
 • Delegeerimise vajadus. Mida delegeerida?
 • Juhi roll delegeerimisel, alluva roll delegeerimisel
 • Juhi hirmud ja vead delegeerimisel

30.04.2024

3. ÕPPEPÄEV


09:00 – 12:30

Töö analüüs, töö kirjeldus ja ametijuhend

 • Töö analüüsi vajadus, eesmärk
 • Töö analüüsi meetodid
 • Töö kirjelduse ja ametijuhendi tähtsus juhile ja töötajale
 • Töö kirjelduse abivahendid (O’NET OnLine, kutsestandardid jms.)

Personali planeerimine, töötajate värbamine, personali valik, koolitus, juhendamine mikroettevõttes

 • Personali planeerimine vastavalt mikrofirma eesmärkidele
 • Värbamiskanalid
 • Personali valiku meetodid mikroettevõttes
 • Koolituse ja juhendamise vajadus
 • Mentorlus

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Oodatud on mikroettevõtete ja väikeste allüksuste juhid, projektijuhid ja kõik teised, kes soovivad arendada inimeste juhtimisalaseid kompetentse.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht 12 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Arenguprogrammi tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud terve programmi. Programm toimub veebikeskkonnas ning koosneb 3-st põhjalikust õppepäevast. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile