Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

4-päevase töönädala rakendamise õiguslikud nüansid

13.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Toksiline töökeskkond- kuidas seda muuta?

13.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Läti maksusüsteem ning muudatused maksuseadustes 2023. aastal

13.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

LinkedIn edasijõudnutele: Müügi suurendamine LinkedIn abil

14.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teenuse käibemaks – millele tähelepanu pöörata?

15.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Costa Blanca kinnisvara ostmine ja rent – praktiline juhend

30.06
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Andmeanalüütiku arenguprogramm

17.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Vähemusosaniku õigused ja värsked Riigikohtu lahendid

22.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Eesti ettevõtja liigub piiri taha: õppetunnid põhilistest maksuriskidest

22.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Argumenteerimine ehk enda seisukoha veenev esitamine tööolukordades

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte?

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Käibemaksu täiendõppepäev

24.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas aidata töösse uppuvat kolleegi või iseennast?

29.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?

29.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusettevõtetele olulised muudatused maksukorralduse seaduses

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millal on äriühingu kasutamisel tegu õiguspärase teenuse osutamisega ning millal tegeliku töösuhte varjamisega?

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötaja lähetuses – milliseid olulisi nüansse tuleb silmas pidada?

31.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

31.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

31.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?

05.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmeanalüüs ja -haldus Excelis edasijõudnutele

12.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

13.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Tarkvara testija 9-päevane arenguprogramm

19.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tehisintellekti (AI) ja andmekaitsega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika

20.09
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Korrektne eesti keel ametialases suhtluses

20.09
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Täiendõppepäev finantsjuhi ja pearaamatupidaja kompetentsi tõstmiseks

21.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Uue valitsuse maksureform

22.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

OÜ-taja raamatupidamise kiirkursus

26.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tüüpilised vead ehituskonstruktsiooni projektides ja nende vormistamisel

27.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kõik oluline katseajast ja ülevaade kohtupraktikast

28.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida vigu maksudeklaratsioonide esitamisel?

28.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kõik oluline välismaalase töötasu maksustamisest Eestis

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teams – midagi enamat, kui koosolekud ning chat

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Arenguprogramm hoonete energiatõhususe tõstmiseks (43,4TP)

05.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tunne tööl erinevaid suhtlusstiile ja kohane vastavalt vajadusele

05.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Uusarenduste ja kinnisvara müügilepingutega seotud õiguslikud küsimused

06.10
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Kiusamine ja diskrimineerimine töökohal – kuidas neid olukordi lahendada?

11.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri arenguprogramm (32,1TP)

11.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas seadusega kooskõlas maksuvabalt ettevõttest raha välja võtta?

12.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

13.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äriühingu laenud – kuidas maandada maksuriske?

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hoonete piirdetarindite soojuskaod – probleemid ja lahendused (5,4 TP)

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osapoolte õigused, kohustused ja vastutus raamatupidamise andmete töötlemisel ning andmekaitse nõuded

25.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Mida peab teadma platvormi kaudu teenitud tulu maksustamisest?

26.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Energiatõhusad küttesüsteemi lahendused- millele tähelepanu pöörata? (4,5 TP)

26.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digiarhiveerimise praktiline korraldamine tervishoiu- ja meditsiinisektoris

31.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituse dokumenteerimine ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8 TP)

31.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm (36,5TP)

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Energiatõhusad ventilatsiooni lahendused (5,4 TP)

02.11
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Õendustöötajate arenguprogramm

07.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2024. aastaks

08.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Energiatõhusad valgustuslahendused- kavandamisest juhtimiseni (6,48 TP)

09.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)

15.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tüüpilised vead tehnosüsteemide isolatsiooni töödel ja lahendused praktikas (4,8 TP)

16.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

28.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,4TP)

12.12
INFO & REGISTREERUMINE