Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,28 TP)

01.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

IT arenduste juhtimisest nii tellija kui pakkuja vaatevinklist

02.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused

02.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Andmehaldus ja aruandlus Power Query abil raamatupidajatele ja finantsjuhtidele

01.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

05.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?

05.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Olulisemad maksumuudatused 2023. aastal

06.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Argumenteerimine ehk enda seisukoha veenev esitamine tööolukordades

06.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

07.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötaja lähetuses – milliseid olulisi nüansse tuleb silmas pidada?

09.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktiline õppepäev: Kuidas leida üles meeskonna kasutamata potentsiaal?

17.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

17.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Pingeliste olukordade lahendamine töökeskkonnas

18.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Adobe Premiere videotöötlusprogrammi õppepäev

18.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Suhtlemisoskuste arendamise 8-päevane õppeprogramm

19.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötaja vaimse tervise tasakaal- mida on tööandjal sellest võita ja kuidas seda tagada?

19.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Asjade Internet (IoT) – rakendamise võimalused ettevõttes ning suurimad turvariskid

19.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas ennast mõjusalt väljendada?

19.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis

19.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Kuidas saab ettevõte oma töötaja tulemuslikkust ja heaolu toetada?

20.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töölepingu seaduse muudatused 2023. aastal

24.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Uus: Andmeanalüütiku arenguprogramm

24.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rahavoogude aruande koostamine ning praktilised nõuanded vigade vältimiseks

24.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevad põlvkonnad ühe katuse all – juhtimise väljakutse

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teedeehituses levinud ehitus- ja projekteerimisvead ning kuidas neid vältida

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptovara liigitus ja käibemaksuga maksustamine

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Soome aastaaruande ja tuludeklaratsiooni koostamise praktiline koolitus

30.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral

31.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks

31.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Andmekaitsespetsialisti arenguprogramm

01.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Sobiva vundeerimisviisi valik sõltuvalt geotehnilisest olukorrast

01.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Empaatia ehk vägivallatu suhtlemise põhimõtete rakendamine suhtluses

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas erinevaid isiksustüüpe toimiva meeskonnana tööle rakendada?

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Argumenteeritud tööalane suhtlemine

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika

10.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises

14.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Mõjutamine ja suhtlustõkked

14.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2022. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

16.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmekaeve meetodid ja rakendused erinevate tööriistade abil

16.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

2-päevane eelarvestamise koolitus

10.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida eksimusi töötasude ja lõpparvete arvestusel ning maksmisel?

21.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas lahendada emotsionaalselt raskeid suhtlusolukordasid?

22.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Statistilise andmeanalüüsi meetodid praktilises elus

28.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Personali valiku protsess ja meetodid

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Praktiline koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks

07.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine

07.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded põhivara käibemaksu arvestamiseks

09.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Isikutaju A ja O suhtlemisprotsessis

09.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hoonestusõigusega seonduvad vaidlused ja nende vältimine

10.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millega peab maksukontrolli sattudes arvestama?

16.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik

22.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptorahade kajastamine raamatupidamises

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil

28.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Power BI – visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine

04.04
INFO & REGISTREERUMINE