Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Soome aastaaruande ja tuludeklaratsiooni koostamise praktiline koolitus

30.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töölepingu seaduse muudatused 1. jaanuarist 2023. aastal

31.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral

31.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Uus: Andmeanalüütiku arenguprogramm

31.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks

31.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Sobiva vundeerimisviisi valik sõltuvalt geotehnilisest olukorrast

01.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Empaatia ehk vägivallatu suhtlemise põhimõtete rakendamine suhtluses

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Milliseid nõudmisi saab esitada korteri müüjale ilmnenud puuduste korral?

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel ja kuidas on võimalik üürilepingut üles öelda?

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Argumenteeritud tööalane suhtlemine

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika

10.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

2-päevane eelarvestamise koolitus

10.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises

14.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Mõjutamine ja suhtlustõkked

14.02
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

13.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2022. a kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

16.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmekaeve meetodid ja rakendused erinevate tööriistade abil

16.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal

17.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida eksimusi töötasude ja lõpparvete arvestusel ning maksmisel?

21.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas lahendada emotsionaalselt raskeid suhtlusolukordasid?

22.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Milline tasusüsteem meelitab ligi, hoiab ja motiveerib töötajaid?

28.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika

28.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Statistilise andmeanalüüsi meetodid praktilises elus

28.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Olulisemad maksumuudatused 2023. aastal

28.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate osapoolte vastutus ehituses (omanik/tellija, projekteerija, ehitaja, omanikujärelevalve)

01.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida rahapesu järelevalve hammasrataste vahele sattumist?

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Personali valiku protsess ja meetodid

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistel juhtudel saab kohalik omavalitsus teha riiklikku järelevalvet ehitise ja ehitamise üle?

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Praktiline koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks

07.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine

07.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded põhivara käibemaksu arvestamiseks

09.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Isikutaju A ja O suhtlemisprotsessis

09.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Psühholoogia Konverents 2023: Vaimse tervise kiirabi töökohal!

09.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hoonestusõigusega seonduvad vaidlused ja nende vältimine

10.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Adobe Premiere videotöötlusprogrammi õppepäev

14.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millega peab maksukontrolli sattudes arvestama?

16.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine

21.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik

22.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptorahade kajastamine raamatupidamises

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teisaldatavate väikemajade ehitamisega seotud õiguslikud küsimused

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Summeeritud tööaja ja tasude arvestus – probleemid ning nende lahendused

24.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil

28.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Optsioon – kas boonus või maksurisk?

29.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Motiveeriv tagasiside meeskonna tulemusjuhtimises

30.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Isiksustüüpidel põhinev mõjus meeskond

30.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Power BI – visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine

04.04
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis

05.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?

11.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmete analüüsiks parim tööriist – Tableau

11.04
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes

13.04
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Andmeanalüütiku arenguprogramm

13.04
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Tervishoiusekretäri arenguprogramm

18.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kvaliteetne klienditeenindus tervishoiuvaldkonnas

19.04
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

3-päevane projektijuhi arenguprogramm

20.04
INFO & REGISTREERUMINE