Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Töötajate digitaalne kurnatus – kuidas sellega toime tulla?

18.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmeanalüütiku arenguprogramm

18.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate eestvedamine ning toetamine hübriidtöö ajastul

19.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas muuta negatiivsed töösuhted positiivsemaks?

20.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Süvendid ja maa-aluste rajatiste püsivus

20.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ületöötamise selged märgid ning kuidas juhti õigeaegselt ülekoormusest teavitada

21.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teedeehituses levinud ehitus- ja projekteerimisvead ning kuidas neid vältida

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Soome aastaaruande ja tuludeklaratsiooni koostamise praktiline koolitus

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tõhusad tööriistad distantsilt tiimi juhtimiseks

26.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptovaraga seotud tehingute maksustamine

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

SharePoint – tõhus vahend koostöö tegemiseks ja failide jagamiseks

27.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Investeerimisvõimalused Hispaania kinnisvarasse 2022. aastal

28.01
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Võlaõigusseaduse muudatused 2022. aastal

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ülevaade Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2021. aasta kohtulahendite olulisematest seisukohtadest

03.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kahepäevane koolitus: IT-teenuste juhtimine

02.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töölepingu seaduse muudatused 2022. aastal

08.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas tulla toime mürgise töökeskkonna ja töökiusamisega?

08.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Summeeritud tööaja ja tasude arvestus – probleemid ning nende lahendused

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Geotehnilised meetmed ja geotehnilise olukorra parendamine

09.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Mida peab teadma maksudest 2022. aastal?

11.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnisvara maksustamine käibemaksuga

15.02
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Personalitöötajate Konverents 2022: Leia tasakaal hübriidtöö keskkonnas!

16.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Argumenteerimine ehk enda seisukoha veenev esitamine tööolukordades

17.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

IT lepingute tüüpilised vead ja puudused

17.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused ning ABIS

18.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Olulisemad uuendused töösuhetes alates 1. aprillist 2022. aastal

18.02
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Planeerimisseaduse muudatused ning nende mõju KOV’idele ja ehitusettevõtjatele

02.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Psühholoogia Konverents 2022: Fookus vaimsele heaolule!

03.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas luua töötaja ja juhi vahel usalduslik ning hea suhe?

09.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Käibemaksuseaduse muudatused 2022. aastal

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tööheaolu ja vaimse tervise spetsialisti arenguprogramm

18.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas suhelda negatiivselt meelestatud kolleegide või klientidega?

22.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

23.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Vundamentide tugevdamine rajatiste restaureerimisel

15.03
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Teabehalduse Konverents 2022: Muutused rollis ja sisus

24.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptorahade kajastamine raamatupidamises

25.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Erinevate inimtüüpide juhtimine hübriidtöö korral

29.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Leedu maksusüsteemist Eesti ettevõtetele

30.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tervishoiuasutuse administratiivtöötaja arenguprogramm

30.03
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Norra käibemaksuarvestuse praktiline koolitus

01.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Meditsiiniõiguse koolitus

06.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks

06.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituse töövõtulepingute kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks (3,8TP)

07.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Taani käibe- ja tulumaksu arvestuse ning palgaarvestuse praktiline õppepäev

07.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Koolitus meditsiiniasutustes kasutatavatest infosüsteemidest

13.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas juhtida andekaid ja raskesti juhitavaid inimesi?

14.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Dokumendihalduse koolitus tervishoiusekretärile

20.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kasutusloa taotlemine ja sellega seotud probleemid praktikas

20.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kahepäevane koolitus: Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele

21.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ravikindlustussüsteemi ning Haigekassa hüvitiste koolitus

27.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Suhtlemispsühholoogia koolitus meditsiinitöötajale

25.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

24.08
INFO & REGISTREERUMINE