Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Aktuaalsed töövaidlused ning nende vältimine

27.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Andmeanalüütiku arenguprogramm

27.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

28.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digitaalse teabe arhiveerimise kitsaskohad

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teams – midagi enamat, kui koosolekud ning chat

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas hiina meditsiini abil vaimset tervist toetada?

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri arenguprogramm (40,1TP)

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Juhtidele suunatud 9-päevane arenguprogramm

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töösoorituse hindamine ja selle mõjus juhtimine

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

04.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kahepäevane koolitus: Praktiliselt andmehaldusest

05.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kiiresti muutuvas keskkonnas tõhus muutuste juhtimine

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

11.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev

13.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teenuse käibemaks – millele tähelepanu pöörata?

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Läti maksusüsteem ning muudatused maksuseadustes 2022. aastal

18.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Avaliku teenistuse seaduse muudatused, peamised töövaidlused ja nende vältimine

18.10
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Motiveeriv palgasüsteem, kui tulemustasustamine ei tööta

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas juhina toime tulla tööpingetega ja vältida läbipõlemist?

24.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel

28.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Meditsiinitöötaja kriisiaja psühholoogia ja tööstressiga toimetulek

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Investeerimisvõimalused Hispaania kinnisvarasse 2022. aastal

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti sisekommunikatsiooni veebikonverents 2022

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Uue ehitisregistri praktiline koolituspäev

02.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äriühingu juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus

03.11
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Õendustöötajate arenguprogramm

03.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine

03.11
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Energiasäästlikud lahendused ehituses – valgustus, hooneautomaatika ja mõõtmissüsteemid

03.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Lõpeta tööde edasi lükkamine – ole produktiivne!

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rootsi maksuarvestuse ja raamatupidamise praktiline koolituspäev

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

08.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Muudatused töötervishoiu analüüsis, kaugtöö tingimustes ja terviseandmete töötlemises

09.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2023. aastaks

09.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Uus äriregistri seadus

11.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tööprotsesside kaardistamine ja jõustamine

11.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rahavoogude aruande koostamine ning praktilised nõuanded vigade vältimiseks

15.11
INFO & REGISTREERUMINE
Saalikoolitus

Tõhusama enesejuhtimise kunst

15.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teenusepõhise juhtimise parimad praktikad

17.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (2,9 TP)

17.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Juhtimisotsuste tegemine – kuidas juhina heaks otsustajaks saada?

18.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas tulla tööl toime suurte egodega ehk isiksusepõhine juhtimine

22.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas suhelda negatiivselt meelestatud kolleegide või klientidega?

22.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Pöördmaksustamise ja sisendkäibemaksu olulised nüansid

23.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistes välisriikides on soodsaimad maksusüsteemid – kuidas need kohalduvad Eestiga?

23.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digiallkirja turvalisusega seotud aktuaalsed kitsaskohad ja riskid

25.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktilised nõuanded dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises

29.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Innustav juht kui töökire katalüsaator

29.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Pinnase omaduste hindamine ja sobivus arvutusskeemidega ehituspraktikas

28.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Osapoolte (projekteerija, ehitaja, järelevalve jt) vastutus ning kindlustus ehituses (5,4 TP)

01.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused

02.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Andmehaldus ja aruandlus Power Query abil raamatupidajatele ja finantsjuhtidele

01.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kinnistu jagamise, liitmise ja piiride muutmise probleemküsimused ja lahendused praktikas

05.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äriühingu juhatuselt teabe nõudmine

07.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Usaldus kui juhtimiseks vajalik tööriist

07.12
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Võimalikud lahendused omakapitali vastavusse viimiseks

13.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Kuidas toime tulla emotsionaalse, äreva, hüsteerilise või depressiivse patsiendiga?

06.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm

20.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

25.01
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri täiendkoolitus: konstruktsioonid, koormused ja vundamendiehitus Eestis (26,8TP)

26.01
INFO & REGISTREERUMINE