Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku värske rakendus- ja kohtupraktika ning 1.nov 2022 jõustuvad muudatused

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Andmeanalüütiku arenguprogramm

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kaasaegsed meetodid taristu ehituse digitaliseerimiseks

24.08
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

24.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tööandja võimalused ning õigused erinevate töösuhtevormide puhul

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Elutähtsa teenuse osutaja küberturvalisuse ja andmekaitse olulised nõuded

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Soome maksusüsteemist Eesti ettevõtetele ning muudatused 2022. aastal

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Välismaalaste seaduse muudatused 2022. aastal

29.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas viia läbi edukas digivärbamine?

29.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Riigihangete seaduse muudatused 1. juunist 2022

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Norra käibemaksuarvestuse praktiline koolitus

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töölepingu seaduse muudatused 2022. aastal

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptovaraga seotud tehingute maksustamine

31.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digidokumentide käitlemine – andmete turvaline hävitamine ning dokumentide ja andmekandjate krüpteerimine

31.08
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Arenguprogramm: Hoone akustiliste nõuete täitmine projekteerimisel ja ehitamisel

07.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida ehitusvaidlusi?

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Olulised muudatused ja kasulikud nõuanded töölepingu muutmiseks ja lõpetamiseks

13.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Taani käibe- ja tulumaksu arvestuse ning palgaarvestuse praktiline õppepäev

13.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Värske riigihangete kohtu- ja vaidlustuspraktika

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Korrektne eesti keel ametialases suhtluses

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Juhtidele suunatud 9-päevane arenguprogramm

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Delegeerimine ning vastutuse jagamine läbi enesejuhtimise

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äriühingu laenud – kuidas maandada maksuriske?

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millised on maksuriskid välisriigis tegutsedes?

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

OÜ-taja raamatupidamise kiirkursus

20.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

21.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Summeeritud tööaja ja tasude arvestus – probleemid ning nende lahendused

22.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptorahade kajastamine raamatupidamises

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

1:1 vestlused kui kaasava juhtimise tööriist

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hea juht on parem kui palk

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Aktuaalsed töövaidlused ning nende vältimine

27.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digitaalse teabe arhiveerimise kitsaskohad

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teams – midagi enamat, kui koosolekud ning chat

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas hiina meditsiini abil vaimset tervist toetada?

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Ehitusinseneri arenguprogramm (40,1TP)

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töösoorituse hindamine ja selle mõjus juhtimine

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

04.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kahepäevane koolitus: Praktiliselt andmehaldusest

05.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne koostamine

06.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Laste kõnearengu toetamise õppeprogramm

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kiiresti muutuvas keskkonnas tõhus muutuste juhtimine

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

11.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev

13.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teenuse käibemaks – millele tähelepanu pöörata?

14.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Läti maksusüsteem ning muudatused maksuseadustes 2022. aastal

18.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Avaliku teenistuse seaduse muudatused, peamised töövaidlused ja nende vältimine

18.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Motiveeriv palgasüsteem, kui tulemustasustamine ei tööta

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas juhina toime tulla tööpingetega ja vältida läbipõlemist?

24.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rikkumisest teavitaja kaitse ehk vilepuhuja seadus

25.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel

28.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Meditsiinitöötaja kriisiaja psühholoogia ja tööstressiga toimetulek

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Investeerimisvõimalused Hispaania kinnisvarasse 2022. aastal

01.11
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Õendustöötajate arenguprogramm

03.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Lõpeta tööde edasi lükkamine – ole produktiivne!

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Rootsi maksuarvestuse ja raamatupidamise praktiline koolituspäev

04.11
INFO & REGISTREERUMINE
Konverents

Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2023. aastaks

09.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teenusepõhise juhtimise parimad praktikad

17.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Juhtimisotsuste tegemine – kuidas juhina heaks otsustajaks saada?

18.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millistes välisriikides on soodsaimad maksusüsteemid – kuidas need kohalduvad Eestiga?

23.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digiallkirja turvalisusega seotud aktuaalsed kitsaskohad ja riskid

25.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmehaldus ja aruandlus Power Query abil raamatupidajatele ja finantsjuhtidele

01.12
INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm

Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

25.01
INFO & REGISTREERUMINE