Vali sündmuse vorm ja valdkond

Webinar

Välismaalase värbamise protsess, regulatsioonid ning muudatused 2022. aastal

26.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Veevõrkude modelleerimine ja analüüsi tulemuste kasutamine otsustusprotsessides (4,8TP)

27.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes

31.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Merre ehitamise õiguslikud alused ja ehitusseadustiku planeeritavad muudatused

01.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

BIM mudeli efektiivne kasutamine igapäevases ehituses (5,76 TP)

01.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

“OÜ-tamine” – millal on tegu õiguspärase teenuse osutamisega ning millal tegeliku töösuhte varjamisega?

02.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas

03.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas läbi tunnustamise tõsta töötaja töövõimekust?

06.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi?

07.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tööandja brändilooja arenguprogramm

10.05
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Praktiline koolituspäev SharePointi kasutajatele, sisuhaldajatele ja kujundajatele

08.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Soome maksuarvestusest Eesti ehitusettevõtetele

09.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Keskjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

19.04
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine inseneri praktikas

08.06
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku värske rakendus- ja kohtupraktika ning 1.nov 2022 jõustuvad muudatused

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Andmeanalüütiku arenguprogramm

23.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kaasaegsed meetodid taristu ehituse digitaliseerimiseks

24.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Tööandja võimalused ning õigused erinevate töösuhtevormide puhul

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Psühhosotsiaalsed ohutegurid (stressorid) tööl, kodus ja puhkehetkel ning kuidas nendega toime tulla?

25.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

24.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Elutähtsa teenuse osutaja küberturvalisuse ja andmekaitse olulised nõuded

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Soome maksusüsteemist Eesti ettevõtetele ning muudatused 2022. aastal

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas viia läbi edukas digivärbamine?

29.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Riigihangete seaduse muudatused 1. juunist 2022

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Norra käibemaksuarvestuse praktiline koolitus

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töölepingu seaduse muudatused 2022. aastal

30.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptovaraga seotud tehingute maksustamine

31.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Digidokumentide käitlemine – andmete turvaline hävitamine ning dokumentide ja andmekandjate krüpteerimine

31.08
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Korrektne eesti keel ametialases suhtluses

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas vältida ehitusvaidlusi?

09.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Olulised muudatused ja kasulikud nõuanded töölepingu muutmiseks ja lõpetamiseks

13.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Taani käibe- ja tulumaksu arvestuse ning palgaarvestuse praktiline õppepäev

13.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Värske riigihangete kohtu- ja vaidlustuspraktika

15.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Millised on maksuriskid välisriigis tegutsedes?

16.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

OÜ-taja raamatupidamise kiirkursus

20.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Krüptorahade kajastamine raamatupidamises

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Hea juht on parem kui palk

23.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Aktuaalsed töövaidlused ning nende vältimine

27.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teams – midagi enamat, kui koosolekud ning chat

29.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuidas hiina meditsiini abil vaimset tervist toetada?

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguvestlus kui juhtimisvahend töömotivatsiooni tõstmiseks

04.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Riigikohtu seisukohad korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamisel

06.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused

07.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm

24.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kuluarvestuse ja hinnakujunduse õppepäev

13.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Arenguprogramm: Hoone akustiliste nõuete täitmine projekteerimisel ja ehitamisel

07.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Avaliku teenistuse seaduse vaidlused – nõuanded, kuidas neid vältida

18.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötajate isiksusehäiretest tingitud käitumishäired ning nendega toimetulek

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Koolitus

Motiveeriv palgasüsteem, kui tulemustasustamine ei tööta

19.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Paindlik töökorraldus vs töödistsipliin

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Töötaja töötasude arestimine- mida peab tööandja teadma?

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kaasaegse juhtimise arenguprogramm

26.08
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

21.10
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusjuhi juhtimiskompetentsi tõstmise arenguprogramm

08.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Teabehalduse spetsialisti arenguprogramm

21.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Ehitusinseneri arenguprogramm (40,1TP)

30.09
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Õendustöötajate arenguprogramm

03.11
INFO & REGISTREERUMINE
Webinar

Kõnearengu toetamise õppeprogramm

07.10
INFO & REGISTREERUMINE