Vispārīga informācija

Norises datums:
20.09.2018
Reģistrācijas beigas:
18.09.2018
Atrašanās vieta:
Mercure Riga Centre Hotel (Elizabetes street 101, Riga)
Cena: Saņem izdevīgākos piedāvājumus
209 € + PVN

Lai arī cik nemainīgs būtu jebkura uzņēmuma personāls, agrāk vai vēlāk ikvienam uzņēmumam ir jāsaskaras ar darba attiecību izbeigšanu ar darbiniekiem. Darba attiecību izbeigšana, jo īpaši pēc darba devēja iniciatīvas, ir viena no juridiski sarežģītākajām darba tiesību jomām.

Seminārā “Darba tiesisko attiecību izbeigšana: prakse un problemātika” tiks apskatīti un analizēti visi Darba likumā paredzētie darba attiecību izbeigšanas pamati, sniedzot praktiskus padomus, skaidrojot aktuālo tiesu praksi un meklējot atbildes uz praksē novērotajiem problēmjautājumiem.

Semināru vadīs Andris Lazdiņš (Ellex Klavins, zvērināts advokāts).

Programma

09:30 - 10:00

Reģistrēšanās un rīta kafija ar uzkodām

10:00 - 12:00

Darba tiesisko attiecību izbeigšana: prakse un problemātika

 • Andris Lazdiņš

  Andris Lazdiņš

  Ellex Klavins, Zvērināts advokāts, Strīdu risināšana un darba tiesības

 • Konkurences ierobežošana un Komercnoslēpuma aizsardzība
 • Darba attiecību izbeigšanas pamati
 • Vienošanās
 • Darbinieka uzteikums
 • Darba devēja uzteikums
 • Citi izbeigšanas pamati
 • Ierobežojumi darba devēja uzteikumam
 • Atsevišķu tiesas spriedumu būtiskākās atziņas

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 - 14:30

Darba tiesisko attiecību izbeigšana: prakse un problemātika

Andris Lazdiņš
Ellex Klavins, Zvērināts advokāts, Strīdu risināšana un darba tiesības

Papildu informācija

Pasākuma tips:
Apmācības
Lektoru skaits:
1
Mērķa grupa:
Uzņēmumu un iestāžu vadītāji, personāla speciālisti, juristi un jebkurš interesents.
Apmācību metodes:

Dažādu lektoru interaktīvās lekcijas, iesaistot auditoriju, konkrētu gadījumu izskatīšana un analīze, piemēru minēšana.

Atteikšanās noteikumi:

Rakstiski informējot par atteikšanos no dalības pasākumā, tiek atgriezti 100% no dalības maksas līdz 16.05.2018.; 50% no dalības maksas laika posmā 17.05.–30.2018. Ja atteikums iesniegts vēlāk nekā 30.05.2018, tad dalības maksa netiek atgriezta un rēķins ir jāapmaksā.

Strīdu izskatīšanas kārtība: Visi konflikti un pārpratumi starp dalībnieku un pasniedzēju tiek risināti pārrunu ceļā rakstiskā veidā. Uz sūdzībām tiek reaģēts septiņu darbdienu laikā, atbildes saņemot no apmācību un konferenču projektu vadītāja un izpilddirektora. Ja vienošanās netiek sasniegta, strīdi tiek izskatīti tiesas ceļā likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta vadītājs:
Piret Lauk, projekta vadītājs
Ēdināšana:
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus rezervē sev tiesības, veikt izmaiņas programmā.