Igaunijas Apmācību un konferenču centrs  – kopā ar mums darba tirgū tiksi novērtēts!

Igaunijas Apmācību un konferenču centrs organizē oriģinālas apmācības, seminārus un konferences gan Igaunijā, gan arī ārzemēs. Sākot no 2010. gada mēs esam veidojuši vairāk nekā 400 aktuālu pasākumu, no kuriem lielākā daļa ir apmācības un konferences. Katru gadu mēs organizējam apmēram pussimts oriģinālu apmācību un aptuveni desmit vīzijas un nozaru konferences.

Mūsu kompetencē ir sekojošas nozares: administratīvais darbs, dokumentu pārvaldība un administrēšana, izglītība, info tehnoloģija un telekomunikācija, vadība, drošība, darbs ar personālu, psiholoģija, grāmatvedība un finanses, mārketings, t.sk. interneta mārketings, jauni likumi/ likumu grozījumi, loģistika, mediji un komunikācija, pārdošana un klientu apkalpošana, transports un rūpniecība.

Precīzas un uzticamas informācijas izplatīšanai vārds tiek dots mūsu notikumam rūpīgi izvēlētiem un augsti vērtētiem vadošiem speciālistiem, ekspertiem un pasniedzējiem. Uz šodienu mūsu apmācībās un konferencēs ir uzstājušies kopā 600 savas nozares vadošie speciālisti.

Mums ir būtiski piedāvāt klientam informāciju svaigu gan pēc notikuma satura, gan formas, tāpēc katras apmācības un katra konference ir savdabīga. Piedāvājot klientiem augstāko kvalitāti un daudzpusīgas papildu vērtības, varam būt pārliecināti, ka esam maksimāli ieguldījuši, lai pasākums būtu veiksmīgs.

Gadu gaitā vairāk nekā 17 000 cilvēku ir izlēmuši par labu tieši mūsu organizētajiem pasākumiem. Atgriezeniskā saite ar klientu apliecina, ka esam spējuši viņiem piedāvāt daudz jaunu zināšanu, inspirāciju un pozitīvu emociju. Piecu ballu sistēmā pasākumu vidējais vērtējums ir pat 4,8. Klienti novērtē mūsu kvalitāti un ziedošanos visās būtiskajās detaļās!

Kā papildu vērtību, blakus apmācībām un konferencēm, mēs piedāvājam klientiem iespēju piedalīties Uzņēmumu kopīgā Vasaras salidojumā, kas vienmēr ir attīstošs un aizraujošs, kā arī vērienīgās Igaunijas Uzņēmumu kopīgās Ziemassvētku svinībās.

Ar lielāko prieku un profesionalitāti organizējam šeit Igaunijā vai arī ārzemēs pie mums pasūtītās konferences vai citus firmas pasākumus, piemēram, atklāšanas svinības, gadadienas u.tml
Igaunijas Apmācību un konferenču centrs vienmēr ir svaigs, oriģināls un rezultatīvs!