Vispārīga informācija

Norises datums:
31.05.2017
Reģistrācijas beigas:
21.02.2017
Atrašanās vieta:
Tallink Hotel Riga (Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050)
Cena: Saņem izdevīgākos piedāvājumus
188 € + PVN

Konference notiek krievu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā!

Pirmo reizi Latvijā norisināsies starptautiska konference „Igaunijas nodokļu sistēma un uzņēmējdarbības vides specifika”, kur tā tiks salīdzināta ar Latvijas nodokļu sistēmu. Konferencē ar skaidrojumiem un padomiem dalīsies augstākā līmeņa nodokļu jomas speciālisti gan no Igaunijas, gan arī no Latvijas. Dalībniekiem būs lieliska iespēja gūt pārskatu par Igaunijas nodokļu sistēmas uzbūvi, dažādiem ar uzņēmējdarbību un darbaspēku saistītiem nodokļiem, kā arī par uzņēmējdarbības vidi kopumā. Tiks izklāstīts viss būtiskākais par to, ar ko jārēķinās, vēloties paplašināt savu darbību vai jau darbojoties biznesa jomā Igaunijā.

Konference partneris ir Inga Pumpure – profesionāla grāmatvede, kursu, semināru autore un lektore, finanšu konsultante, dažādu publikāciju par grāmatvedību un nodokļiem autore.
Konferencē uzstāsies Igaunijas Ieņēmumu un muitas dienesta ģenerāldirektors Mareks Helms, kurš iepazīstinās ar ekonomiski efektīvo e-nodokļu sistēmu un e-pakalpojumiem; Ieņēmumu un muitas dienesta konsultante Tatjana Kletenberga, kura sniegs pārskatu par nodokļiem saistībā ar darbaspēku; Igaunijas vadošais nodokļu speciālists un zvērināts advokāts Marko Sāgs, kurš salīdzinās Igaunijas un Latvijas nodokļu sistēmas, akcentējot to specifiku; advokātu biroja „Tark Grunte Sutkiene” zvērināts advokāts Dmitrijs Teplihs, kurš konferences dalībniekus iepazīstinās ar Igaunijas uzņēmējdarbības vidi; Latvijas speciālists, kurš pastāstīs par turpmāko Latvijas nodokļu sistēmas attīstību.

Programma

09:30 - 10:00

Reģistrēšanās un rīta kafija ar uzkodām

10:00 - 10:10

Konferences atklāšana

 • Marko Sāgs

  Marko Sāgs

  Advokātu biroja „ATTELA Advokaadibüroo OÜ” partneris/zvērināts advokāts, Tallinas Tehniskās Universitātes finanšu uzskaites katedras starptautiskās nodokļu sistēmas lektors

10:10 - 11:10

Kā darbojas Igaunijas nodokļu sistēma?

 • Mareks Helms

  Mareks Helms

  Igaunijas Ieņēmumu un muitas dienests, ģenerāldirektors

 • Igaunijas nodokļu sistēma ir viena no ekonomiski efektīvākajām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā. Tas daudzējādā ziņā izriet no fakta, ka Igaunijas valdība ir ieguldījusi plašas investīcijas IT pakalpojumu, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas attīstībā. Pateicoties tam, Igaunijas iedzīvotāji novērtē publisko pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un ātrumu.
 • Igaunijas Ieņēmumu un muitas dienesta pieredze e-pakalpojumu attīstībā Igaunijas publiskajā sektorā ir visilglaicīgākā. Jau 2000. gadā piedāvājām pirmo e-pakalpojumu – nodokļu deklarācijas iesniegšanu elektroniskā veidā. 2004. gadā e-pakalpojumu skaits pieauga, 2007. gadā notika pāreja uz tīmekļa vidi, kas balstījās uz klientu grupu, 2009. gadā ieviesām priekšapmaksu kontu sistēmu un kopš 2012. gada pastāvīgi esam palielinājuši dokumentu daudzumu, kas iesniedzami ar elektroniskās sistēmas starpniecību.
 • Patlaban attīstām jauno e-ieņēmumu dienestu/e-muitu, lai varētu apmierināt nepieciešamību pēc vēl vienkāršākiem un automātiskākiem e-pakalpojumiem. Mūsu mērķis ir samazināt uzņēmumiem uzlikto datu iesniegšanas slodzi, atjaunot muitas informācijas sistēmu un radīt ērtu failu apmaiņas lietotni komercmodeļiem, kas balstās uz dažādiem e-risinājumiem (piem., sadarbība ar uzņēmumu „Uber”). Novatoriski pakalpojumi Ieņēmumu un muitas dienestam sniedz iespēju labāk atbalstīt uzņēmumu darbību un attīstību.
 • Papildus tehnoloģiskajam progresam mēs pastāvīgi pārskatām savus mērķus un darbības procesus, lai tos padarītu par vienkāršākiem un efektīvākiem. Vienlaikus tas nozīmē arī pastāvīgu sekošanu tam, kādi amati vai kāda tipa darbs uzņēmumam vairs nav aktuāls. Tā rodas iespēja arī izglītot darbiniekus un motivēt ierēdņus.
 • Patlaban un nākotnē Igaunijas Ieņēmumu un muitas dienesta darbu vajadzētu vērtēt pēc tā, cik labi mēs spējam uzņēmumus atbalstīt. Mūsu mērķis ir būt daudz vairāk nekā vienkārši iestāde. Piešķirot iestādes darbībai citu jēgu, pozitīva ietekme paredzama ikvienam nodokļu maksātājam, jo tie sniedz ieguldījumu mūsu valsts attīstībā.

11:10 - 12:00

Latvijas nodokļu sistēmas attīstība tuvākajā nākotnē

 • Jānis Endziņš

  Jānis Endziņš

  Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valdes priekšsēdētājs

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 - 14:15

Igaunijas un Latvijas nodokļu sistēmas kombinēšana

 • Marko Sāgs

  Marko Sāgs

  Advokātu biroja „ATTELA Advokaadibüroo OÜ” partneris/zvērināts advokāts, Tallinas Tehniskās Universitātes finanšu uzskaites katedras starptautiskās nodokļu sistēmas lektors

Kā Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmas kopīgi funkcionē?

Kā Latvijas sabiedrības Igaunijas meitas sabiedrībai maksājamas divedendes vai atjaunojams kapitāls? Kāda ietekme seko vienai un otrai pusei?

Kādi nodokļi ir spēkā Latvijas sabiedrības darbiniekam Igaunijā?

Ja Latvijas uzņēmumam rodas pastāvīga darbības vieta Igaunijā, tad kas apliekams ar nodokli ir Igaunijā un kas Latvijā?

14:15 - 15:00

Nodokļi no darba algas

Nodokļu nomaksa – tas ir pienākums, kas paredzēts likumā. Izvairīties no nodokļu nomaksas ir neiespējami, tomēr nodokļu sistēmas dažādās valstīs samērā krasi atšķiras. Nodokļu likmes, kas ir spēkā Igaunijā, nav zemas salīdzinājumā ar citām valstīm, tomēr Igaunijas nodokļu sistēmā pastāv zināmas priekšrocības, pateicoties kurām uzņēmējdarbības vide Igaunijā uzskatāma par īpaši pievilcīgu.

Izskatāmās tēmas:

 • Vispārējie nodokļu aplikšanas principi Igaunijā.
 • Darba devējs, tā pienākumi.
 • Darba reģistrs, darbinieka reģistrācija.
 • Nodokļu aprēķināšana no darba algas, to ieturēšana un atskaitīšana. Nodokļu atvieglojumi.

15:00 - 15:20

Kafijas pauze

15:20 - 16:30

Uzņēmuma reģsitrēšana, uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības īpatnības Igaunijā

Referātā uzmanība tiek pievērsta šādām tēmām:

 • Īpatnības, kurām ir vērts pievērst uzmanību, reģistrējot juridiskas personas Igaunijā un pirms to komercdarbības uzsākšanas
 • Galvenās valdes locekļa tiesības un pienākumi
 • Komercsabiedrības vadošo personu personīgā atbildība kreditoru priekšā

16:30 - 16:45

Konferences noslēgums

 • Marko Sāgs

  Marko Sāgs

  Advokātu biroja „ATTELA Advokaadibüroo OÜ” partneris/zvērināts advokāts, Tallinas Tehniskās Universitātes finanšu uzskaites katedras starptautiskās nodokļu sistēmas lektors

Papildu informācija

Pasākuma tips:
Konferences
Lektoru skaits:
5
Mērķa grupa:
Konferencē gaidām uzņēmumu vadītājus, finanšu speciālistus, grāmatvežus un visus citus interesentus.
Atteikšanās noteikumi:

Rakstiski informējot par atteikšanos no dalības pasākumā, tiek atgriezti 100% no dalības maksas līdz 02.11.2016.; 50% no dalības maksas laika posmā 03.11.–16.11.2016. Ja atteikums iesniegts vēlāk nekā 16.11.2016., tad dalības maksa netiek atgriezta un rēķins ir jāapmaksā.

Strīdu izskatīšanas kārtība: Visi konflikti un pārpratumi starp dalībnieku un pasniedzēju tiek risināti pārrunu ceļā rakstiskā veidā. Uz sūdzībām tiek reaģēts septiņu darbdienu laikā, atbildes saņemot no apmācību un konferenču projektu vadītāja un izpilddirektora. Ja vienošanās netiek sasniegta, strīdi tiek izskatīti tiesas ceļā likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta vadītājs:
Enekena Viksa (Eneken Viks)
Ēdināšana: