Vispārīga informācija

Norises datums:
14.09.2017
Reģistrācijas beigas:
12.09.2017
Atrašanās vieta:
Tallink Hotel Riga (Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050)
Cena: Saņem izdevīgākos piedāvājumus
189 € + PVN

Konference notiks latviešu valodā!

Igaunijas dokumentu un informācijas pārvaldībaslabākie praktiķi un atzīti Latvijas eksperti ir apvienojuši spēkus, lai dalītos pieredzē par dokumentu un informācijas pārvaldības attīstību. Konferencē varēs saņemt atbildi uz jautājumiem, kā jānotiek pārejai no papīra dokumentu arhivēšanas uz digitālo arhivēšanu. Kādi likumi ir jāievēro šajā procesā? Kā jārīkojas, lai tiesību normas un prakse ietu roku rokā, un kāds ir pašreizējais informācijas pārvaldībasstāvoklis Latvijā? Turklāt izskaidrosim, kādus lielus grozījumus nesīs līdzi Eiropas Savienības datu aizsardzības reforma.

Līdz 10. septembrim ir spēkā atlaides cena 159 €+PVN

Konferences dienu ievadīs Igaunijas informācijas pārvaldībasjomas speciālists Veiko Berendsens, kurš dalīsies pieredzē par dokumentu pārvaldības normu un prakses paralēlu attīstību. Igaunijas Nacionālā arhīva projekta vadītājs Koits Sārevets runās par to, kā pāriet no papīra dokumentu arhivēšanas uz digitālo arhivēšanu. Latvijas Nacionālā arhīva direktors Gatis Karlsons paskaidros, kādi likumi regulē šo jomu un kāds ir pašreizējais dokumentu un arhīvu pārvaldībasstāvoklis Latvijā. Konferences noslēgumā personas datu aizsardzības eksperts Māris Ruķers informēs, kādus grozījumus nesīs līdzi Eiropas Savienības datu aizsardzības reforma.

Programma

09:30 - 10:00

Reģistrēšanās un rīta kafija ar uzkodām

10:00 - 11:30

Dokumentu pārvaldības normu un prakses paralēla attīstība, Igaunijas piemērs

 • Kā mums izdevās dokumentu pārvaldības sistēmās radīt dzīves cikla pārvaldību?
 • Ilgtermiņa saglabāšanas formātu lietošanas praktizēšana
 • Sarežģītība ar metadatiem (dokumentu pārvaldības sistēmu metadatu un arhīva apraksta savietojamība)
 • Funkcionalitātes prasību (MoReq) loma dokumentu pārvaldības sistēmu attīstībā
 • Igaunijas specifiskās saskarnes – dokumentu publiskais reģistrs, dokumentu apmaiņas centrs, universālais arhivēšanas modulis

11:30 - 12:00

Pāreja no papīru arhīva uz digitālo – kas uzņēmumā izmainās?

 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Nacionālais arhīvs, digitālā arhīva projekta vadītājs

Referātā tiks sniegtas atbildes uz jautājumiem:

 • Kādi riski tam seko un kā ar tiem cīnīties?
 • Kādi instrumenti ir nepieciešami un kur tos atrast (mākoņu pakalpojumi, gatavas programmatūras)?
 • Dokumenti pret datiem – kā nodrošināt informācijas sistēmās esošo datu saglabāšanu?

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 - 14:00

Pāreja no papīru arhīva uz digitālo – kas uzņēmumā izmainās?

 • Koit Saarevet

  Koit Saarevet

  Nacionālais arhīvs, digitālā arhīva projekta vadītājs

14:00 - 15:00

Elektronisko dokumentu pārvaldība un saglabāšana Latvijā: cik tālu vai tuvu esam no ideālā?

Tāpat kā daudzās citās postsociālisma valstīs Latvijā salīdzinoši ātri ienāca informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, radot lielu elektroniski glabājamas informācijas daudzumu. Kopš 90. gadu otrās puses gan privātā, gan publiskā sektora organizācijas sāka plaši pielietot informācijas sistēmas un nedrošos elektroniskos parakstus. Kopš 2006. gada vairāk kā 10 miljoni dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Šinī pat gadā valsts arhīvi uzsāka savu elektronisko dokumentu saglabāšanas programmu. Taču, cik tālu elektronisko dokumentu pārvaldībā un saglabāšanā esam tikuši pašreiz? Kas vēl būtu veicams, lai atvieglinātu organizāciju darbu ar elektroniskajiem dokumentiem? Atbildi uz to sniegs šis referāts.

15:00 - 15:15

Kafijas pauze

15:15 - 16:15

Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana: vai viss ir atrisināts?

 • Māris Ruķers

  Māris Ruķers

  SIA E-sabiedrības risinājumi valdes loceklis, personas datu aizsardzības eksperts

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir piemērojama no 2018.gada 25.maija un gandrīz katrai institūcijai ir jānovērtē šī dokumenta ietekme uz organizācijas darbu. Galvenie apsvērumi: datu subjekta tiesības, personas datu apstrādes tiesiskie pamati, datu subjektu tiesības. Tomēr viss ir daudz sarežģītāk: iekšējo dokumentu papildinājumi  ir tikai viens no aspektiem. Organizācijām ir jāievieš izmaiņas, kas pašreiz ne vienmēr ir precīzi noteiktas un droši vien diezgan drīz tiks precizētas ar citiem likumiem un rekomendācijām. Tāpēc ir būtiski saprast ne tikai noteiktas prasības, bet arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas regulēšanas pieeju un galvenos principus.

Papildu informācija

Pasākuma tips:
Konferences
Lektoru skaits:
4
Atteikšanās noteikumi:

Rakstiski informējot par atteikšanos no dalības pasākumā, tiek atgriezti 100% no dalības maksas līdz 23.08.2017.; 50% no dalības maksas laika posmā 24.08.–06.09.2017. Ja atteikums iesniegts vēlāk nekā 06.09.2017, tad dalības maksa netiek atgriezta un rēķins ir jāapmaksā.

Strīdu izskatīšanas kārtība: Visi konflikti un pārpratumi starp dalībnieku un pasniedzēju tiek risināti pārrunu ceļā rakstiskā veidā. Uz sūdzībām tiek reaģēts septiņu darbdienu laikā, atbildes saņemot no apmācību un konferenču projektu vadītāja un izpilddirektora. Ja vienošanās netiek sasniegta, strīdi tiek izskatīti tiesas ceļā likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta vadītājs:
Piret Lauk
Ēdināšana: