Vispārīga informācija

Norises datums:
16.05.2018
Reģistrācijas beigas:
15.05.2018
Atrašanās vieta:
Tallink Hotel Riga (Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050)
Cena: Saņem izdevīgākos piedāvājumus
179 € + PVN

Сena 139 € + PVN.

Nodokļu plānošanu gan Latvijā, gan pasaulē šobrīd būtiski ietekmē vispārpieņemtie ESAO standarti, kas liek ne tikai valstīm, bet arī uzņēmumiem un organizācijām pārskatīt savas darbības stratēģijas un nodokļu politiku kopumā. Tiek pilnībā mainīts nodokļu plānošanas koncepts, kas cieši saistīts ar starptautiski noteiktajiem un pieņemtajiem standartiem. Tam visam, nenoliedzami, ir liela ietekme uz turpmāko uzņēmuma darbību. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka nodokļu plānošana, piemērojot likumā noteiktos principus un metodes maksimāli iespējamos apmēros, nav izvairīšanās no nodokļu nomaksas.

Šobrīd ne visur tiek piemēroti attiecīgo dokumentu pamatprincipi un netiek ievēroti noteiktie regulējumi, kas savukārt noved un var novest līdz uzņēmējdarbības likvidēšanai un bargiem sodiem.

Seminārā informēsim par ESAO darbības plānu BEPS un tā būtiskiem darbības aktiem, kuri ietekmē normatīvu regulējumu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē kopumā. Izskatīsim Eiropas Savienības izstrādātās direktīvas 2016/1164 vadlīniju ieviešanu Latvijā līdz 31.12.2018., kas palīdzēs novērst izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Vienota informācijas apmaiņa, transfertcenu dokumentācijas pamatprasības un sodāmība būs galvenie instrumenti cīņai pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Kā izvēlēties atbilstošāko jurisdikciju holdinga un finanšu struktūrām, fondiem, trastiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām, lai ievērotu vispārpieņemtas starptautiskas prasības un efektīvi attīstītu biznesu – uz šiem un daudziem citiem jautājumiem uzņēmumu vadītājiem un finanšu direktoriem konferences laikā atbildēs uzņēmuma BDO advokāts un nodokļu konsultants Jānis Zelmenis.

Programma

09:30 - 10:00

Reģistrācija un rīta kafija

10:00 - 12:00

1. daļa

Seminārā aplūkosim dažādus Latvijā pieņemtus un ieviestus nodokļu plānošanas instrumentus:

  1. ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija)/BEPS (nodokļa bāzes erozija un peļņas novirzīšana).
  2. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršana - direktīva ES 2016/1164, GAAR (vispārēji noteikumi par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu).
  3. Informācijas apmaiņa CRS (vienotais ziņošanas standarts), patiesā labuma guvēja atklāšana, CFC (kontrolēti ārvalstu uzņēmumi).
  4. Transfertcenu iespējas un prasības.
  5. Banku un jurisdikciju pieejamība un izvēle – holdingi, fondi, trasti, pastāvīgās pārstāvniecības. Kādu formu izvēlēties?

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 - 15:00

2. daļa

Papildu informācija

Pasākuma tips:
Seminar
Lektoru skaits:
1
Apmācību metodes:

Dažādu lektoru interaktīvās lekcijas, iesaistot auditoriju, konkrētu gadījumu izskatīšana un analīze, piemēru minēšana.

Atteikšanās noteikumi:

Atteikuma nosacījumi: 100% no apmaksātās summas tiek atgriezti tajā gadījumā, ja Jūs atteiksities no līdzdalības pasākumā minimums 20 dienas pirms tā sākuma, 50% no apmaksātās summas atgriežam tajā gadījumā, ja Jūs atteiksieties no līdzdalības pasākumā 10 dienas pirms tā sākuma. Ja Jūs atteiksieties no līdzdalības pasākumā mazāk kā 10 dienas pirms tā sākuma, mēs apmaksāto summu neatgriežam, un rēķins ir jāapmaksā Visas problemātiskās situācijas puses atrisina savā starpā rakstveidā. Uz klientu pretenzijām Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus atbild 7 dienu laikā. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu risina tiesā, saskaņā ar Igaunijas Republikas likumdošanu.

Projekta vadītājs:
Oksana Kabrits
Ēdināšana:
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus rezervē sev tiesības, veikt izmaiņas programmā.