Vispārīga informācija

Norises datums:
07.02.2018
Reģistrācijas beigas:
05.02.2018
Atrašanās vieta:
Tallink Hotel Riga (Elizabetes iela 24, Rīga, LV-1050)
Cena: Saņem izdevīgākos piedāvājumus
209 € + PVN

Vispārīgā datu aizsardzības regula (Regula) ir piemērojama no 2018.gada 25.maija un gandrīz katrai institūcijai ir jāvērtē šī dokumenta ietekme uz organizācijas darbu.

Galvenie izaicinājumi: personas datu apstrādes mērķu, tiesisko pamatu un glabāšanas termiņu definēšana, personas datu apstrādes darbību reģistrs, incidentu ziņošanas pienākums, līgums ar apakšuzņēmēju un datu aizsardzība u.c. Ne visās organizācijās līdz šim ir dokumentēti informācijas sistēmu drošības procesi. Tas nozīmēs arī zināmas izmaiņas informācijas sistēmu pārvaldībā.

Seminārā informēsim par Eiropas Savienības institūciju vadlīnijām, svarīgāko Regulas prasību pareizu izpratni, kā arī būtiskākajiem aspektiem šī normatīvā akta praktiskajā piemērošanā.

Programma

09:30 - 10:00

Reģistrēšanās un rīta kafija ar uzkodām

10:00 - 12:00

Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpratne: zināmais un nezināmais

  • Māris Ruķers

    Māris Ruķers

    SIA E-sabiedrības risinājumi valdes loceklis, personas datu aizsardzības eksperts

Seminārā aplūkosim dažādus ar Regulas piemērošanu saistītus jautājumus:

  • Ko nozīmē personas datu apstrādes reģistrs
  • Kad ir jāveic personas datu aizsardzības novērtējums
  • Kad nepieciešams personas datu aizsardzības speciālists
  • Kad drīkst veikt profilēšanu un.c.

12:00 - 13:00

Pusdienas

13:00 - 15:00

Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpratne: zināmais un nezināmais

Papildu informācija

Pasākuma tips:
Apmācības
Lektoru skaits:
1
Mērķa grupa:
Konferencē gaidām dokumentu pārvaldītājus, arhivārus, vadītājus, grāmatvežus, sekretārus, asistentus un visus citus, kurus tēma interesē.
Atteikšanās noteikumi:

Rakstiski informējot par atteikšanos no dalības pasākumā, tiek atgriezti 100% no dalības maksas līdz 16.01.2018.; 50% no dalības maksas laika posmā 17.01.–30.01.2018. Ja atteikums iesniegts vēlāk nekā 30.01.2018, tad dalības maksa netiek atgriezta un rēķins ir jāapmaksā. Strīdu izskatīšanas kārtība: Visi konflikti un pārpratumi starp dalībnieku un pasniedzēju tiek risināti pārrunu ceļā rakstiskā veidā. Uz sūdzībām tiek reaģēts septiņu darbdienu laikā, atbildes saņemot no apmācību un konferenču projektu vadītāja un izpilddirektora. Ja vienošanās netiek sasniegta, strīdi tiek izskatīti tiesas ceļā likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta vadītājs:
Piret Lauk
Ēdināšana: