Hommikuseminar: Tervishoiutöötaja ning tervishoiuteenuse osutaja vastutus

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 01.06.2017 - 01.06.2017 Registreerimise lõpp: 30.05.2017 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Tervishoiuteenuse osutamisel patsiendile on kehtiva õigus- ja kohtupraktikaga kursis olemine hädavajalik, et kaitsta oma õigusi ja huve ning vältida kohtuvaidlusi. Tervishoiutöötajate töö nõuetekohane korraldamine on konfliktide ennetamiseks peamine vahend.

Hommikuseminari eesmärk on tõsta tervishoiutöötaja ning tervishoiuteenuse osutaja õigusteadlikkust kehtivast õigusest ja kohtupraktikast, et vältida kohtuvaidlusi ning vastutuse realiseerumist.

Hommikuseminaril antakse ülevaade tervishoiutöötaja ja tervishoiuteenuse osutaja vastutusest, sh kriminaalõiguslikust ja võlaõiguslikust vastutusest ning selle ulatusest. Analüüsitakse, milliste asjaolude esinemisel on alustatud sagedamini kohtuvaidlusi ja kriminaalmenetlust ning milliste faktide esinemisel on kohtuotsused langetatud tervishoiutöötja või -teenuseosutaja kahjuks.

Seminari läbinu teab, kuidas ennetada tervishoiutöötajale/-teenuse osutajale esitatavaid kahjunõudeid, sh kohtuvaidlusi ning on kursis kehtiva õigus- ja kohtupraktikaga.

Praktilisi teadmisi jagab vandeadvokaat Keijo Lindeberg, kes on ühtlasi Advokaadibüroo LMP juhtivpartner. Tema peamised tegevusvaldkonnad on vaidluste lahendamine, äriõigus, meditsiiniõigus, pankrotiõigus, tööõigus, ehitus ja planeerimine ning kindlustusõigus.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Tervishoiutöötaja ning tervishoiuteenuse osutaja vastutus


10:00 - 12:00

 • Keijo Lindeberg

  Keijo Lindeberg

  Advokaadibüroo LINDEBERG juhtivpartner ja vandeadvokaat, Tallinna Tehnikaülikooli külalisõppejõud

 • Tervishoiuteenuse osutaja kohustused, mis tulenevad tervishoiuteenuse osutamise lepingust (sh teavitamiskohustus, dokumenteerimiskohustus)
 • Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja isiklik vastutus
 • Võlaõigusliku ja karistusõigusliku vastutuse erinevused
 • Peamised probleemid seoses võlaõigusliku vastutusega
 • Peamised probleemid seoses karistusõigusliku vastutusega
 • Kahju olemus tervishoiuteenuse osutamise lepingu puhul
 • Patsiendile tekkinud varalise kahju ja mittevaralise kahju hüvitamine
 • Tõendamiskoormis tsiviilkohtumenetluses
 • Patsiendi õigused dokumentide suhtes
 • Aktuaalse kohtupraktika analüüs

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Seminar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tervishoiuasutuste juhid, keskastmejuhid, arstid, ravijuhid, juristid, õed, perearstid ja -õed.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,25 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 10.05.2017; 50% maksumusest ajavahemikul 11.05 – 24.05.2017. Kui loobutakse hiljem kui 24.05.2017 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo

Toitlustus:

Jah