Vali valdkond või õppevorm

Vali Sind huvitav teema või õppevorm. Jättes valiku tegemata, kuvatakse kõiki saadaval olevaid teemasid. Kui Sind huvitavat teemat ei leidunud, võta meiega ühendust siit.

 

Sulge valikud

Tulevased sündmused

Töölepingu korrektne lõpetamine, koondamine ja makstavad summad

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 25.04

AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 25.04

Kinnisvara ostu, müügi, rendi ja kasutusvalduse maksustamisest ettevõtetele

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.04

Kuidas valmistuda Tööinspektsiooni kontrolliks?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.04

Kõik oluline pakendiarvestusest ja aruandlusest

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.04

Uus lamekatuse standard- millele tähelepanu pöörata? (6,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.04

Vaiad ja vaivundamendid – nende kandevõime ja käitumine inseneri praktikas (12,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 02.05

Saneerimis- ja pankrotimenetluse ohud ning vōimalused

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 02.05

Andmeanalüütiku arenguprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 03.05

SharePoint – tõhus vahend koostöö tegemiseks ja failide jagamiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 08.05

Juhtimisotsuste tegemine – kuidas juhina heaks otsustajaks saada?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.05

Puhkused, puhkusetasu ja puhkeaja uus tõlgendus

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.05

Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 09.05

Kortermajade renoveerimise praktilised lahendused (6 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 13.05

Intellektuaalomandi olulisimad riskid IP’d (Intellectual Property) sisaldavate lepingute sõlmimisel

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 14.05

Kuidas ettevõtte finantsnäitajad kõnelema panna?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 14.05

Kuidas ennetada ja ületada hankelepingute täitmisel tekkinud probleeme?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 15.05

Kuidas luua ise professionaalne koduleht WordPressiga?

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 16.05

Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.05

Rahavoogude aruande koostamine ning praktilised nõuanded vigade vältimiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.05

Täiendõppepäev raamatupidaja arenguks ja kompetentsi tõstmiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.05

Power BI – visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 24.05

Tööprotsesside kaardistamine ja jõustamine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.05

Tehisintellekti (AI) kasutamine ettevõttes – kas see on lubatud ja millised on juriidilised riskid?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.05

ChatGPT Meistriklass turunduse ja müügi jaoks

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.05

Tableau – tõhus vahend andmete analüüsimiseks ja visualiseerimiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 30.05

Teraskonstruktsioonid ja nende arvutamine (4,7 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 31.05

Kinnisasja avalikes huvides omandamine ning sundvõõrandamine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.06

Toimetulek viha või teiste negatiivsete tunnetega tööl

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.06

Kõik oluline teedeehitusest ja kaevetöödest (6,3TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 03.06

Hoonete energiatõhususe nõuded ning arvutusmetoodika (4 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 04.06

Kasutamisest teavitamise ja kasutusloa taotlemisega seotud probleemidest praktikas (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

IT lepingute tüüpilised vead ja puudused

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Ettevõtte ruumide läbiotsimine- kuidas kaitsta enda õiguseid?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 05.06

Keerulised õigusdokumendid – kuidas muuta need lugejale selgemaks?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 06.06

Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 06.06

LinkedIn edasijõudnutele: Müügi suurendamine LinkedIn abil

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 06.06

Ehituslepingute riskide maandamine – kuidas vältida ehitusvaidlusi? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Aktuaalsed töövaidlused- kohtupraktika ning nõuanded probleemide vältimiseks

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 07.06

Kuidas viia läbi edukas digivärbamine?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 10.06

Kuidas TikTok platvorm oma ettevõtte heaks tööle panna?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Maa ja ehitise sihtotstarve ning selle muutmine (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Põhivarade arvestus raamatupidamises – mida on oluline teada?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 11.06

Eeskujulik eluruumi üürileping kui üürileandja parim kaitse puuküürniku vastu

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

Ehitisregistri praktiline koolituspäev (3,2 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

E-kaubanduse raamatupidamise erisused

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 12.06

Teenuse käibemaks – millele tähelepanu pöörata?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 13.06

Läti maksusüsteem ning muudatused maksuseadustes 2024. aastal

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 14.06

Andmeanalüütiku arenguprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 21.08

Ehitusprojekti töökorraldus (11 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Päikeseenergia kasutamise ja tuulikute rajamisega seotud ehitusõiguslikud küsimused (2,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Veenmine ehk argumenteerimise kunst töökohal

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 22.08

Millal on äriühingu kasutamisel tegu õiguspärase teenuse osutamisega ning millal tegeliku töösuhte varjamisega?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 23.08

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 23.08

Ehitussektori ja kohalike omavalitsuste põrkumiskohad – mida on KOV’idel õigus nõuda, mida mitte? (3,8 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.08

Äriühingu laenud – kuidas maandada maksuriske?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 27.08

Kuidas viia läbi vestlusi ebameeldivatel ja keerulistel teemadel?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 27.08

Töötaja lähetuses – milliseid olulisi nüansse tuleb silmas pidada?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 27.08

Teekatendite projekteerimine (4,3 TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.08

Juhatuse liikme tsiviilõiguslik vastutus

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 28.08

Kõik oluline välismaalase töötasu maksustamisest Eestis

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.08

Innustav juht kui töökire katalüsaator

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.08

Outlook – midagi enamat kui mailbox

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.08

Mida teha kui võlgnik ei maksa?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.08

Kuidas vältida töösse uppumist?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 29.08

Kuidas teha koostööd ja juhtida autistlike ja ATH-häirega inimesi?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.08

Muudatused käibemaksuseaduses 2025. aastal

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.08

Tehisintellekti (AI) praktiline rakendamine ettevõtluses

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 30.08

Jälgimisseadmete kasutamine töökeskkonnas- millele tähelepanu pöörata?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 06.09

Kinnistule juurdepääsutee probleemküsimuste ja vaidluste lahendamine

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.09

Töötaja töötasude arestimine – mida peab tööandja teadma?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 17.09

Kiusamine ja diskrimineerimine töökohal – kuidas neid olukordi lahendada?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 18.09

Arendav tagasiside- kuidas seada piire, toetada töötaja arengut ning mida teha, kui muutust ei tule?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 19.09

Ebaseaduslike ehitiste seadustamise probleemidest praktikas

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09

Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud küsimused (3,2TP)

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 20.09

OÜ-taja raamatupidamise kiirkursus

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 24.09

Sisuloome Meistriklass: Kuidas orgaanilise sisu abil oma ettevõtte müüki kasvatada?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 25.09

Konverents: Koht Hispaania päikese all

INFO & REGISTREERUMINE
Konverents 25.09

Nartsissistlik käitumine tööl – kuidas saada koostööle?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 25.09

Kuidas teha koostööd ja juhtida raskesti juhitavaid ehk vastu töötavaid inimesi?

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.09

Välismaalase värbamise protsess ja regulatsioonid

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 26.09

Teams – midagi enamat, kui koosolekud ning chat

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 27.09

Tootejuhi arenguprogramm

INFO & REGISTREERUMINE
Arenguprogramm 09.10

Hea juht on parem kui palk

INFO & REGISTREERUMINE
Online-koolitus 08.11
Kuva rohkem

Uued teemad

 

Meid usaldavad

Mida teised meist arvavad