Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus – meiega oled tööturul hinnatud!                             Targa töö ühing

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab originaalseid koolitusi, seminare ja konverentse nii Eestis kui ka välismaal. Alates 2010. aastast oleme loonud enam kui 1100 aktuaalset sündmust, suurem osa neist koolitused ja konverentsid. Igal aastal korraldame ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi.

Meie pädevusse kuuluvad järgmised valdkonnad: administratiivtöö, dokumendihaldus ja –arhiveerimine, haridus, infotehnoloogia ja telekommunikatsioon, juhtimine, julgeolek ja turvalisus, personalitöö, psühholoogia, raamatupidamine ja finants, turundus, sh internetiturundus, uued seadused/seadusemuudatused, logistika, meedia ja kommunikatsioon, müük ja klienditeenindus, transport ja tööstus.

Täpse ja usaldusväärse info edastamiseks saavad sõna meie sündmustel hoolikalt valitud ning kõrgelt hinnatud tippspetsialistid, eksperdid ja koolitajad. Tänaseks on meie koolitustel ja konverentsidel kokku esinenud ligikaudu 1000 oma ala tipptegijat.

Meie jaoks on oluline pakkuda kliendile info värskust nii sündmuse sisus kui ka vormis, mistõttu on iga koolitus ja konverents alati omanäoline. Pakkudes klientidele kõrgeimat kvaliteeti ja mitmekülgseid lisaväärtusi saame kindlad olla, et oleme maksimaalselt sündmuse õnnestumisse panustanud.

Aastate jooksul on üle 25 000 inimese otsustanud just meie poolt korraldatud sündmuste kasuks. Klientide tagasiside kinnitab meile, et oleme neile suutnud pakkuda hulgaliselt uusi teadmisi, inspiratsiooni ning positiivseid emotsioone. Viiepalli süsteemis on sündmuste keskmine hinnang koguni 4,8. Kliendid hindavad meie kvaliteeti ning pühendumist kõikidesse olulistesse detailidesse!

Lisaks koolitustele ja konverentsidele pakume klientidele lisaväärtusena võimalust osaleda arendaval ning alati põnevust pakkuval Ettevõtete ühisel Suvepäeval ning suurejoonelisel Eesti Ettevõtete ühisel Jõulupeol.
Suurima rõõmu ja professionaalsusega korraldame siin Eestis või ka välismaal meilt tellitud konverentse või teisi firma sündmusi nagu nt avamispeod, aastapäevad jpm.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on alati värske, originaalne ja tulemusrikas!

 

Koostöö Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga

Käesoleva aasta kevadel sõlmisime Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga kolmeaastase koostöölepingu, mille raames toetame Tallinna Lastehaiglas viibivate laste ravi. Hetkel kogutakse toetust lastehaigla onkoloogia-hematoloogia osakonna isolatsioonipalatite rajamiseks.

Rohkem infot ja võimalusi toetamiseks: www.toetusfond.ee

 

Konverentsikeskus