Üldinfo

Toimumise kuupäev:
13.12.2012
Registreerimise lõpp:
11.12.2012
Asukoht:
Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
158 € + km

Alates 01.01.2013 muutub uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite järgimine kõigi raamatupidamiskohustuslaste jaoks kohustuslikuks. Seetõttu on meie koolituse eesmärgiks anda põhjalik ülevaade uutest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja jagada praktilisi soovitusi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ning samas ka raamatupidamisarvestuse korraldamiseks eelseisval aastal.

Lisaks käsitletakse uue Euroopa Liidu raamatupidamisdirektiivi eelnõust tulenevaid aspekte, võimalikke muutusi seadusandluses ning eeltoodud asjaolude mõju kõigi liikmesriikide sh Eesti raamatupidamiskohustuslaste aruandlusele lähitulevikus.

Samuti juhitakse tähelepanu enamlevinud vigadele, mida on tehtud aastaaruannete koostamisel ning antakse nõu nende vältimiseks.

Koolituse viib läbi Toomas Villems, Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 12:00

RTJ muudatused 2013 ja kõik oluline majandusaasta aruandes 2012

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Toomas Villems
Villems & Partnerid OÜ, vandeaudiitor ja partner

 • Lühiülevaade maksuseaduste muudatustest, mis jõustuvad 01.01.2013
 • Ülevaade 2013. aastal jõustuvatest uutest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest
 • Ülevaade olulisematest asjaoludest, mida aastaaruande koostamisel silmas pidada:
  - saldovõrdlused,
  - inventeerimine,
  - reguleerimis- ja lõpetamiskanded,
  - eraldised,
  - nõuete ja varade allahindluse vajaduse tuvastamine,
  - diskonteerimine,
  - kaetava väärtuse testid,
  - ümberhindlused õiglasele väärtusele,
  - vigade korrigeerimine,
  - arvestuspõhimõtete muutused,
  - bilansipäevajärgsed sündmused jne
 • Mõningatest nüanssidest rahavoogude aruande koostamisega seonduvalt
 • Tähelepanekud enamlevinud vigadest, mida on tehtud aastaaruannete koostamisel
 • Lähiaja arengud raamatupidamisarvestuses uue Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivi valguses

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 14:50

Koolitus jätkub

Toomas Villems
Villems & Partnerid OÜ, vandeaudiitor ja partner

14:50 - 15:00

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei