Lektor

Maarika Tork

Maarika Tork

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Maarika Tork on rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik. Maarika on olnud riigihangete seotud juba aastaid – esmalt praktikuna ja hiljem e-hangete valdkonna eksperdina. Maarika on osalenud riigihangete registri arendusprojektides tellija esindaja ja aidanud arendajale vahendada riigihangete reegleid ning kasutajate vajadusi. Maarika on esinenud mitmel e-hangete valdkonna konverentsil tutvustades Eesti e-riigihangete süsteemi ja läbi viinud regulaarseid riigihangete registri kasutajakoolitusi Eesti hankijatele ja pakkujatele.