Milliseid oskusi eeldab tulevik sekretärilt?

Aprillikuus toimunud Eesti Sekretäri ja Juhiabi Konverentsil 2017 rääkis spordibioloog ning tehnoloogia visionäär Kristjan Port sellest, milliseid oskusi vajame eduks tulevikus. Kas näiteks traditsiooniline sekretäritöö on peatselt minevik ning robotid võtavad administratiivtöötajate ameti üle või ootab neid ees hoopis vastutuse suurenemine ning tööülesannete laienemine?

Kristjan: „Traditsioonid ongi minevik, vaid osa neist võtame kaasa tulevikku. Kui muutuvad töö tegemise vahendid, muutuvad töötamise viisid. Koos viiside muutumisega muutuvad kokkulepped, reeglid ja väärtused.

Suurimad tehnoloogilised muutused on toimunud informatsiooni kogumise, töötlemise ja kommunikatsiooni vallas. Paljud nimetatud ülesannetest on olnud traditsiooniliselt sekretäride pärusmaa. Tänu tehnoloogiale on osa neist ülesannetest siirdunud juhi enda teha läbi taskus kaasaskantava nutiseadme. Vaid mõne aastaga on need õppinud kuulama soove, tegelema iseseisvalt pisikeste ülesannetega nagu kirjade lugemine ja kirjutamine, otsima infot ja juhiseid, tuletama meelde sotsiaalseid kohustusi, hoolima sinu tervisest jne.  Taskuassistent on alati sinu kõrval ja valmis täitma väsimatult kõiki käske. Isegi sekretäridel on oma nutiabiline.

Mis roll jääb sekretäridele? Võiks arvata, et tegemist on väljasureva ametiga. Tõenäoliselt on see vale. Mida rohkem inimese ümber toimetab automaatikat, seda rohkem hakkavad esile tulema inimlikud omadused, isikupära ja puudused. Sekretäri töö sisu ja ametinimetus kajastavad muutuvat maailma, aga ajal kui töötajate arv töökohal väheneb, jääb vajadus inimesest sekretäri järele alles. Kes tänastest sekretäridest vastu peavad sõltub nende valmidusest muutustega kaasas käia ja ümberõppida, säilitades või arendades inimeseks olemist.“

Tegevjuht ragne@eestikonverentsikeskus.ee

All posts Previous Next