1. septembril 2017 jõustuv riigihangete seadus paneb hankija ja pakkuja keerulisse olukorda

Riigihangete ekspert Jarlo Dorbek selgitab, et alates septembri algusest peavad nii hankijad kui pakkujad hakkama koheselt uut riigihangete regulatsiooni järgima, mis teeb olukorra riigihangete valdkonnas keeruliseks. See tähendab hankijatele hankekorra muutmist, uute piirmäärade järgimist, muudatusi kõrvaldamise ja kvalifitseerimise tingimustes, uuendusi hanke alusdokumentide koostamisel, leevendusi lepingute muutmisel jne. Eriti oluline on uue seaduse hea tundmine nendele hankijatele, kes kasutavad Euroopa Liidu rahasid, kuna seal toob iga eksimus rahalise tagasinõude.

Pakkujad jälle omakorda peavad suutma uue korra kohaselt pakkumusi koostada, mis tähendab võrreldes varasemaga muudatusi esitatavates dokumentides, pakkumuse vormistamises ja registris tegutsemisel. Eksimuse korral võib tagajärjeks olla pakkuja mittekvalifitseerimise otsus või pakkumuse mittevastavaks tunnistamise otsus.

Uus seadus toob ka mitmeid selliseid muudatusi, mis hankijate ja pakkujate elu lihtsamaks teevad. Nendest võimalustest teadlik olles saab vähendada riigihangetega seonduvat halduskoormust ning aja ja rahakulu.

Kõikidest nendest kohustustest ja võimalustest tuleb juttu 07.09.2017.a koolitusel „Uus riigihangete seadus jõustub 01.09.2017 – millisteks muutusteks tuleb valmis olla?

Tegevjuht ragne@eestikonverentsikeskus.ee

All posts Previous Next