Miks peavad täna raamatupidajad mõtlema nagu finantsistid?

Lähimate kümnendite jooksul kaovad mitmed ametid, ilmselt on ka raamatupidaja amet üks nendest. Konkurentsis püsimiseks on vaja pidevalt juurde õppida ning 21. märtsil toimuv “Õppepäev raamatupidaja arenguks ja kompetentsi tõstmiseks” just sellele keskendubki. Koolitaja Inga Stelmak räägib alljärgnevalt lähemalt, miks peaksid raamatupidajad juba täna mõtlema nagu finantsistid.

Palju räägitakse ettevõtete digitaliseerimisest, mis tähendab seda, et andmed erinevate protsesside juurest liiguvad automaatselt süsteemi, vähendades nii nende käsitsi sisestamise vajadust. Näiteks võib tuua digitaalsed laosüsteemid, mille rakendamise tulemusena kaob arvete sisestamine raamatupidamisprogrammi.

Raamatupidamistarkvara areneb jõudsalt võimaldades ühe nupu vajutusega liigutada andmeid pangast raamatupidamissüsteemi või maksuandmeid maksuametisse. Maksuamet on rääkinud liikumisest deklaratsioonivaba süsteemi poole. Kõik see mõjutab raamatupidaja tööd. Muutused ei toimu üle öö, sest inimeste mõtlemine ei muutu nii kiiresti. Siin tooks paralleeli supermarketite iseteeninduskassadega, kus sageli on nii, et iseteenindusala on ostjatest vaba, samas kassiiriga kassades lookleb järjekord. Ent selvekassade kasutajate arv järjest kasvab, kuni selleni, et varsti pole kassiiri ametit enam üldse. Samuti väheneb ka raamatupidamistöö maht juba praegu jõudsalt ning edaspidi järjest kiirenevas tempos ning kõikidele raamatupidajatele tööd ei jätku. Ettevõtte juht, kellel sageli puudub finants- ja maksundusalane kompetents, vajab siiski  inimest, kes oleks numbrite ja maksuseaduste maailmas nii-öelda kodus. Kuna lihtsama raamatupidamise teeb ära arvuti, siis raamatupidaja peab muutuma finantsala spetsialistiks laiemas mõistes.

Täna raamatupidajatel tõsiselt mõelda, mis saab edasi? On kaks võimalust:

  1. Õppida uus amet. Tänapäeva pika aktiivse eluea ja elukestva õppe normiks muutumise tõttu on see eelis olemas. Võimalik on õppida hoopis midagi uut, võib olla teha midagi sellist, mida alati oled sisimas tahtnud, kuid pole saanud, sest oled valinud raamatupidaja ameti.
  2. Laiendada oma olemasolevat kompetentsi finantsanalüüsi ja -juhtimise vallas ehk areneda raamatupidajast finantsistiks.
  3. Jääda lootma, et sind muudatused ei puuduta ja jätkata nii nagu varem, riskides tööta jäämisega.

Miks finantsisti kompetentsi omandamine aitab?  Milles seisneb finantsisti ameti eelis raamatupidaja ees? Esiteks seepärast, et finantsist mõistab paremini raamatupidamisaruannetes esitatud andmeid ja suudab mõista finantsnäitajate omavahelisi seoseid ning näha numbrite taga protsesse ning protsesside tulemusi. Tänapäeva konkurentsitihedas maailmas, kus sageli ettevõtjad ei saa tõsta müügihinda ega oma ka olulist kontrolli ostuhindade ehk kulude üle, siis konkurentsieelis tuleb just sellest, et tehakse midagi konkurentidest paremini, tõhusamalt, säästlikumalt. Selleks on vaja aga väga hästi tunda oma protsesse, mille väljenduseks on numbrites esitatud tulemused. Finantsist saab siin väga palju ära teha, olles juhile usaldusväärseks partneriks. Juba ammu pole raamatupidamine üksnes raamatupidaja aruandlus riigile, vaid juhile väga vajalik infoallikas juhtimisotsuste tegemiseks. Seda tajuvad ettevõtete juhid järjest enam. Selleks, et raamatupidamine võimaldaks juhtimisinfo kättesaamist, tuleb üles ehitada selline süsteem, mis võimaldab väga kiiresti just sellise info kätte saamise, mida parasjagu on vaja. Seejuures saab finantsist abiks olla, aidates luua tõhusa infosüsteemi ja seda arendada.

Finantsjuhi palkamine on kallis ja sageli polegi otstarbekas hoida palgal täiskohaga finantsjuhti. Raamatupidaja, kes mõtleb nagu finantsjuht, suudab lisaks igapäevasele raamatupidamisele nõustada juhti ka finantsjuhtimise alal, olles nii kasulik igale ettevõttele. Raamatupidajast võiks saada juhile konsultant, kes lisaks igapäevase raamatupidamise korraldamisele ning orienteerumisele maksuseadustele suudab analüüsida aruandeid, arendada finantssüsteemi, prognoosida rahavoogusid, koostada eelarvet ning anda nõu hinnakujunduse küsimustes.

Lõpetuseks tooks välja kolm põhjust, miks peaks raamatupidaja oma teadmisi laiendama finantsjuhtimise alal:

  • Raamatupidaja, kes suudab mõelda nagu finantsjuht, on tööturul nõutavam, sest suudab näha numbrite taga ettevõtte protsesse ja tegevuse tulemusi.
  • Ta saab anda palju suurema panuse ettevõtte arenguks suurendades ma enda rahuolu oma tööga.
  • Saab küsida tööandjalt kõrgemat palka, kuna suudab pakkuda ettevõttele kõrgemat väärtust.

Juba 21. märtsil toimuval raamatupidajate õppepäeval räägib Inga Stelmak (ettevõtja, finantsist ja õppejõud; Six Apples Finance OÜ juhatuse liige) lähemalt raamatupidajate võimalustest enda kompetentsi tõstmiseks. Lisainfo õppepäeva kohta SIIT.

Koolituste ja konverentside juht veronika@eestikonverentsikeskus.ee

All posts Previous Next