Eesti e-kaupmeeste kasutamata võimalused

E-poest kaupade ja teenuste ostmine kasvab Eestis pidevalt, ometi on Eesti e-kaupmeestel kasutamata potentsiaalipiiriüleses e-kaubanduses jääme Euroopa Liidu keskmisele veidi alla. Teiste liikmesriikide tarbijatele e-kaupade ja -teenuste müümisse tasub rohkem panustada, eriti arvestades, et Euroopa Komisjon on teinud ja teeb ka edaspidi mitmeid piiriülest e-kaubandust puudutavaid lihtsustusi, sh maksusüsteemis.

Kuidas toimub piiriüleste teenuste ja kaupade käibemaksuga maksustamine? Mida peavad e-kauplejad teadma asukohapõhise tõkestamise määrusest  ehk geobloki määrusest?  Nendel teemadel on juttu 11. aprillil toimuval koolitusel  “E-kaubanduse käibemaksuga maksustamine ning uued geobloki nõuded“ .

Üks e-kaubanduse hõlbustamise meetmetest hakkas kehtima mullu detsembri alguses, mil jõustus asukohapõhise tõkestamise määrus  ehk geobloki määrus. Euroopa Komisjon selgitas, et nendeni jõudis pidevalt kaebusi juhtumitest, kus tarbijat oli kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel erinevalt koheldud. Nimelt pole kauplejad sageli nõus müüma või tarnima klientidele kaupa teisest liikmesriigist või pakkuma sama soodsaid hindu kui kohalikele klientidele, ilma et neil oleks objektiivne põhjus. Asukohapõhise diskrimineerimise näited on ka veebisaidile teisest liikmesriigist juurdepääsu keelamine ja/või olukord, kui veebisaidile pääseb, kuid välismaine klient ei saa ostu lõpule viia või tal palutakse maksta teatud riigis välja antud deebet- või krediitkaardiga.

Geobloki määrus kehtib kõigi kauplejate suhtes, kes pakuvad oma kaupu või teenuseid tarbijatele Euoopa Liidus, olenemata sellest, kas kaupleja on asutatud EL´is või väljapool seda. Määrusest tulenevad nõuded kehtivad piiriülese kaupade ja teenuste müügile. Euroopa Liidu geobloki määrus muudab oluliselt internetis kauplejate ja teenusepakkujate kohustusi.

Näiteks peab olema Saksamaal asuval kliendil võimalik Eesti e-poest kaupa tellida ja selle eest maksta ning kaup kätte saada samadel tingimustel, mis Eestis asuvatel klientidel. See aga ei tähenda, et Eesti e-pood peaks pakkuma tarnet Saksamaale, kui tema kauba kättesaamise üldtingimustes on kättesaamise kohad näiteks ainult Eestis asuvad pakiautomaadid.

Tegevjuht ragne@eestikonverentsikeskus.ee

All posts Previous Next