Cesarec-Markes isiksuse test

CESAREC-MARKE ISIKSUSE TEST
© 1997, PE Konsult Ltd. All rights reserved.

Cesarec-Markes isiksuse test, lühendatult CMPS test (Cesarec-Markes Personal Scheme) on Rootsi teadlaste loodud isiksuse test (Cesarec ja Marke, 1968). CMPS test koosneb 165-st väitest, millega testi täitja saab kas nõustuda, vastates “Jah” või mitte nõustuda, vastates “Ei”.

Näited CMPS testi väidetest: “Muutun kergesti isemeelseks ja tõrksaks, kui mind püütakse kamandada “ või “Haige olles meeldib mulle, et mu eest hoolitsetakse ja mind kergelt poputatakse” või “Aeg-ajalt meeldib mulle teisi pilgata” või “Harilikult mõjutan mina teisi rohkem kui nemad mind”.

Testis sisaldab 11-et skaalat, igas skaals on 15 küsimust. CMPS test skaalad on järgmised:
1. Saavutamisvajadus: soov midagi saavutada, vajadus konkureerida ja teisi edestada, soov saada hakkama paremini kui teised, panna oma vōimed proovile, silma paista, edu saavutada;
2. Ühtsuse vajadus, vajadus sõbraliku töökollektiivi järele: soov luua emotsionaalselt nauditavaid suhted, jagada emotsioone, vajadus seltsi, sōpruse järele, soov omada sōpru enese ümber ka tööl;
3. Agressiivsus: kättemaksuvajadus, vajadus kiusata, narrida teisi ja nautida seda, ärrituvus, impulsiivne agressiivsus, teiste vaimne või füüsiline ründamine;
4. Enesekaitse: soov vältida ebaōnnestumisi, tundlikkus kriitika suhtes, ebakindlus, sōltuvus teiste arvamusest;
5. Süütunne tegemata jäetu (või vigade) suhtes: kehtivate normide täielik omaksvōtmine, südametunnistuse piinad väiksemagi üleastumise pärast, kohusetundlikkkus, kalduvus võtta tarvitusele ennetavaid meetmeid, et vältida ebaõnnestumisi ning vajadust selgitada ja õigustada vigu;
6. Domineerimine (soov juhtida): soov võtta juhtpositsioon, tahe teisi mōjutada, juhtida, suunata, kaitsta oma seisukohti, otsustada, hea meelega ka teisi kontrollida;
7. Enesenäitamine (soov olla tähelepanu keskmes): soov olla teiste huviorbiidis, esineda, silma paista, teisi üllatada, sündmusi dramatiseeriv;
8. Sõltumatus: suur autonoomiavajadus, soov olla sõltumatu, olla iseseisev, olla vaba vastutusest ja kohustustest, ei hooli teiste arvamusest; 9. Abistamisvajadus (soov teisi aidata, toetada): soov teisi aidata, kaasa tunda, hoolitseda nende eest, kes seda vajavad;
10. Korraarmastus: püüdlus korra, puhtuse, plaanipärasuse poole, täpne, pōhjalik, pedantne.
11. Toetumisvajadus (soov saada ise teistelt tuge, abi): soov leida ise teistelt tuge (nii emotsionaalselt kui praktiliselt), leida kaastunnet, abi, mōistmist.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann