2-päevane koolitus andmebaaside päringukeele SQL kasutamisest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 19.10.2021 - 26.10.2021 Registreerimise lõpp: 18.10.2021 Kestvus: 13 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 408 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 18. oktoobrini Soodushind: 358 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus andmebaaside päringukeele SQL kasutamisest

SQL (Structured Query Language) on enamlevinud (struktuur)päringukeel, mida kasutatakse andmestruktuuride loomiseks ja kirjeldamiseks, andmete käsitlemiseks, andmete pärimiseks, andmete haldamiseks ja kasutajate õiguste haldamiseks relatsioonilistes andmebaasisüsteemides. 2021. aasta jaanuari seisuga on SQL kümne kõige populaarsema andmebaasisüsteemi hulgas. Lisaks arendajatele on SQL hädavajalik keel ka andmeanalüütikutele.

Kahepäevase online-koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste anda osalejatele piisav oskusteave SQL päringute koostamiseks. SQL päringukeele kasutamise koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes on tavakasutaja tasemel tuttav Windows töökeskkonna ja töövõtetega. Osalejal ei pea olema varasemat kokkupuudet SQL-iga, kuid kel on huvi SQL andmebaaside kasutamise vastu ja neile, kelle tuleviku tööülesanded seda nõuavad.

Kahepäevase koolituse jooksul käsitletakse teemasid:

 • Relatsioonilise andmebaasi loomine (üldised SQL keelereeglid, andmetüübid; andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine; tabeli struktuuri muutmine; andmete lisamine tabelisse, erinevad võimalused).
 • Päringute loomine (päringute tegemine ühest tabelist; tingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine, agregaatfunktsioonide kasutamine; päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega; alampäringute kasutamine; funktsioonide kasutamine päringutes).
 • Täiendavad võimalused (vaadete ja transaktsioonide kasutamine).

Koolituse läbinud oskavad SQL päringukeele abil

 • lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
 • koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks, kasutades vajadusel ka alampäringuid;
 • luua ja kasutada vaateid ning transaktsioone.

NB! Enne koolitust peab osaleja paigaldama oma arvutisse vajamineva tarkvara. Paigaldamise juhised saadame koolituse lähenedes.

Praktilised koolituspäevad viib läbi Silver Toompalu, kes on arvutikoolitajana tegutsenud 1997. aastast ning ligi 20 aastat olnud tegev ka õppejõuna mitmes Eesti kõrgkoolis, õpetades lisaks IT valdkonnale ka statistikat, andmeanalüüsi ning majandusteadust.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Nädal enne koolitust saadame tarkvara paigaldamise juhised.
 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale küsimusi.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.
Advertisement banner

Programm

19.10.2021

10:00 -15:30
1. ÕPPEPÄEV: Andmebaaside päringukeele SQL kasutamisest


 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda

10.00 – 11.45

 • Relatsioonilise andmebaasisüsteemi tüüpilised funktsionaalsused
 • Relatsiooniline mudel, võtmed, seosed
 • Lihtsa relatsioonilise mudeli koostamine

11.45 - 12.00
Paus

12.00 – 13.30

 • Tarkvaraga tutvumine (Microsoft SQL Server Management Studio)
 • SQL keelereeglid ja süntaksi tähistused
 • Andmebaasi loomine ja kasutuselevõtt
 • Tabelite loomine, viiteterviklikkuse kontrolli realiseerimine

13.30 – 14.00
Paus

14.00 – 15.30

 • Andmete lisamine, muutmine, kustutamine
 • Lihtsamad päringud ühe tabeli baasil
 • Lihtsamad päringud mitme tabeli baasil

26.10.2021

10:00 -15:30
2. ÕPPEPÄEV: Andmebaaside päringukeele SQL kasutamisest


 • Silver Toompalu

  Silver Toompalu

  OfficePoint OÜ, omanik ja koolitaja; Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli lektor; Täiskasvanute koolitaja (tase 7)

9.50 – 10.00
Kogunemine veebikeskkonda

10.00 – 11.45

 • Päringud ühest ja mitmest tabelist, kitsendavad tingimused
 • Tabelite sidumise reeglid
 • Tehted tabelitega

11.45 - 12.00
Paus

12.00 – 13.30

 • Agregaatfunktsioonide kasutamine, grupeerimine
 • Analüütilised funktsioonid
 • Teksti-, aritmeetika- ja kuupäevafunktsioonid

13.30 – 14.00
Paus

14.00 – 15.30

 • Alampäringute kasutamine
 • Vaated – loomine ja kasutamine
 • Transaktsioonide olemus ja kasutamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

SQL päringukeele kasutamise koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kellel ei pea olema varasemat kokkupuudet SQL-iga, kuid kel on huvi SQL andmebaaside kasutamise vastu ja neile, kelle tuleviku tööülesanded seda nõuavad.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 13 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi