Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 16.04.2020 - 16.04.2020 Registreerimise lõpp: 14.04.2020 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib kuni 14. aprillini soodushind Soodushind: 109 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tulenevalt EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrale toimuvad Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse poolt korraldatavad koolitused kuni 11. juunini 2020. a online-koolitustena.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale chat aknasse küsimusi. Koolitaja vastab suuliselt.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne viis päeva.

Koolituse eesmärk on selgitada, milliste nõuetega tuleb Eesti ettevõtetel Soomes arvestada ning millised on olulisemad piiriülese ettevõtluse, maksude ja tööõiguse muudatused 2020 – 2022 aastatel.

Koolituse läbinu teab Soome tööõiguse põhimõtteid, sh töölepingu sõlmimine ja lõpetamine, ametiühingute ja kollektiivlepingute osatähtsus, töö tasustamine ja erisoodustused, tööandja kulud ja töötaja maksustamine jpm. Samuti selgitatakse piiriülese ettevõtluse ja töötamise erinevaid vorme ning püsiva tegevuskoha teemat.

Koolituse viib läbi Kalle Pedakkes elab ja töötab Soomes, Advokaadibüroos Hedman Partners, ta on vandeadvokaat ja büroo partner. Kalle on nõustanud tuntud Soome ja rahvusvahelisi kliente investeeringute tegemisel Eestisse ja Eesti äriühinguid investeeringute tegemisel Soome ja teistesse välisriikidesse. Kalle teadmisi ja kogemusi Soome õigusest on kasutanud ja kasutavad arvukad Eesti ettevõtjad.

Advertisement banner

Programm

Ettevõtluse vormid ja piiriülene ettevõtlus Soomes


10:00 - 12:00

 • Kalle Pedak

  Kalle Pedak

  Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

 • Soome seadused – erinevused ja sarnasused
 • Eesti ettevõtja Soomes: piiriülese ettevõtluse vormid
 • Soome äriühingu juhtimine ja vastutus
 • Ettevõtjate kohustuslikud registreeringud
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht: millal tekib ja millised on tagajärjed? Kohtupraktika näited
 • Ettevõtjate maksukoorem Soomes
 • Lepingute sõlmimine Soome ettevõtjaga, erinevused ja eripärad
 • Ehituse töövõtt Soomes, millised on probleemsemad punktid?
 • Eesti ettevõtja kohustused tulenevalt Soome tellija vastutuse seadusest. Kohtupraktika näited
 • Ettevõtlust puudutavad olulisemad seadusemuudatused 2020 - 2022

Paus


12:00 - 12:15

Piiriülene töötamine ja Soome tööõiguse põhireeglid


12:15 - 14:15

Kalle Pedak Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

 • Piiriülese töötamise vormid
 • Ametiühingute ja kollektiivlepingute tähtsus
 • Lähetatud töötajad. Kohaldatav seadus ja kohtupraktika
 • Renditöötaja seisund ja kohustused
 • Töölepingu sõlmimine: välismaalaste, sealhulgas kodakondsuseta isikute töötamine Soomes
 • Töölepingu lõpetamise alused ja kohtupraktika
 • Töötasu, sh miinimum töötasu, erisoodustused ja päevaraha
 • Tööaeg ja ületunnitöö. Soome uus tööajaseadus
 • Puhkus, puhkusetasu ja sundpuhkus
 • Töötervishoid ja haigushüvitise maksmine
 • Kahju hüvitamine töösuhtes
 • Välismaal registreeritud sõiduki juhtimine Soomes
 • Töösuhete kontroll ja võimalikud sanktsioonid
 • Tööseadusandluse olulisemad muudatused 2020 - 2022

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, ettevõtjad, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Teoreetiline loeng, praktilised harjutused ning osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Osavõtutasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui Sündmuse korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.