Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused ning ABIS

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 18.02.2022 - 20.01.2022 Registreerimise lõpp: 12.01.2022 Kestvus: 2 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 189 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 17. veebruarini Soodushind: 139 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus oEesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus: Isikut tõendavate dokumentide seaduse muudatused ning ABIS

Riigikogu võttis vastu isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustus käesoleva aasta 15. juulil. Andmekogu ABIS loomise peamine eesmärk on erinevate riiklike menetluste käigus tekkinud ning praegu eri andmekogudesse kantud biomeetriliste andmete kogumine ühtsesse andmekogusse.

ABIS andmekogu loomine ning sellega kaasnev biomeetriliste andmete võrdlusvõimekus toob kaasa positiivset mõju riigi sisejulgeolekule aidates õiguskaitseorganitel lahendada kuritegusid ning ennetada ja avastada identiteedipettusi nii avalik-õiguslikes kui eraõiguslikes suhetes. ABIS andmekogus olevate andmete töötlemisel järgitakse kõiki andmekaitse põhimõtteid ning tagatakse andmete õiguspärane ja läbipaistev kasutamine.

Koolituse eesmärk on selgitada käesoleva aasta 15. juulil jõustunud isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmisega seotud muudatusi ning seda, kuidas need uuendused mõjutavad andmetöötlusega kokku puutuvaid inimesi.

Koolituse läbinu teab rahvusvahelisest õigusest ja Euroopa Liidu õigusest tulenevaid biomeetriliste  ja biograafiliste andmete töötlemise aluspõhimõtteid, võimalusi ja piiranguid, oskab näha biomeetriliste andmete töötlemise seost oma tegevusvaldkonnaga ning sellest tulenevalt näha ABIS andmekogu potentsiaali kliendisõbralikumaks, kiiremaks ja turvalisemaks isikusamasuse kontrollimiseks.

Muudatusi selgitab Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus, kes on ühtlasi ka isikut tõendavate dokumentide seaduse eelnõu ja seletuskirja üks koostajatest.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:50 - 10:00

Biomeetriliste andmete töötlemine


10:00 - 11:30

 • Ruth Annus

  Ruth Annus

  Siseministeerium, kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja

 • Rahvusvahelisest õigusest tulenevad võimalused ja piirangud biomeetriliste andmete töötlemisel
 • Kehtivast Euroopa Liidu õigusest tulenevad võimalused ja piirangud biomeetriliste andmete töötlemisel
 • Euroopa Liidu õiguses kavandatavad muudatused erinevatel eesmärkidel kogutud andmete ristkasutuse teemal (koostalitlusvõime)
 • Kuidas leida üles isikud, kes võivad olla ohuks avalikule korrale või julgeolekule?
 • Biomeetriliste ja biograafiliste andmete koos töötlemise reeglid Eestis haldusmenetluses
 • Biomeetriliste ja biograafiliste andmete koos töötlemise reeglid Eestis kriminaalmenetluses
 • Millised on biomeetriliste andmete töötlemise korral võimalikud õiguslikud tagajärjed?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Andmetöötlusega kokkupuutuvad inimesed, juristid ning kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi