Dokumendihalduse I astme praktiline koolitus

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 08.11.2011 - 08.11.2011 Registreerimise lõpp: 03.11.2011 Kestvus: Asukoht: Clarion Hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn) Hind: 128.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse läbinu teab:

 • dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivatest õigusaktidest;
 • dokumendi elukäigust ja selle haldamisest;
 • dokumentide loetelu koostamise alustest;
 • elektroonilise dokumendihaldussüsteemi funktsionaalsustest;
 • elektroonilise dokumendihaldussüsteemi juurutamisest ja igapäevasest kasutamisest;
 • asjaajamiskorra koostamise põhimõtetest;
 • dokumendihalduri rollist organisatsioonis.Koolitusele tulijalt eeldatakse valdkonnast algteadmisi, nt mõningane sekretäritöö kogemus.1. Dokumentide loetelu koostamine
  Püüame leida vastused küsimustele:
  kuidas saada ülevaade organisatsiooni dokumentidest, kuidas dokumente süstematiseerida, millised on dokumentide loetelu koostamise põhimõtted, millised on dokumentide loetelu vormistuse kohustuslikud ja soovituslikud nõuded (mida ja miks loetelus kasjastada), mis sõltub dokumentide loetelust?
  Koolitusel viibijad koostavad ise ühe dokumentide loetelu, millele järgneb koostatud loetelude analüüs.

  2. Dokumendihaldussüsteemi valiku ja juurutamise põhimõtted Koolitusel viibija saab ülevaate:
  millised on dokumendihaldussüsteemi funktsionaalsused; mille alusel koostada dokumendihaldussüsteemi valimiseks organisatsiooni vajadusi kirjeldavad funktsionaalsusnõuded; millised on dokumendihaldussüsteemi eduka juurutamise olulisemad takistused.
  Funktsionaalsuste kirjeldamisel on näitliku vahendina koolitajal abiks dokumendihaldussüsteem “Webdesktop”.

  3. Sissejuhatus asjaajamiskorras käsitlemist vajavatesse teemadesse annab koolitaja ülevaate:
  asjaajamiskorra põhimõtetest ja vajalikkusest, teemadest mida käsitleda asjaajamiskorras.
  Parktilise harjutusena koostavad koolitusel viibijad nimekirja asjaajamiskorras käsitletavatest teemadest (asjaajamiskorra sisukorra), millele järgneb koostatud sisukordade analüüs.

  Kui osalete ka dokumendihalduse II astme praktilisel koolitusel, on ühe koolituse hind a’ 100 € + km.

Programm

Hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Kersti Treulich
Webware OÜ, dokumendihalduse konsultant

 • Dokumentide elukäiguhaldus
 • Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi vajalikkus, valik ja juurutus
 • Paberasjaajamiselt digitaalsele asjaajamisele üleminek

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Millest alustada ning jätkata?


13:00 - 16:00

Kersti Treulich
Webware OÜ, dokumendihalduse konsultant

 • Ülevaade organisatsiooni dokumentidest, nende süstematiseerimine
 • Praktiline harjutus: dokumentide loetelu koostamine
 • Kuidas ja kus korraldada elektrooniliste dokumentide haldamine ja säilitamine?
 • Praktiline osa – dokumendihaldussüsteemi "Webdesktop" näitel
 • Kokkulepped ehk kuidas meie organisatsioonis tegutsetakse
 • Praktiline harjutus – asjaajamiskorra sisukorra koostami

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei