Eakate hoolekande seminar: Kuidas tõsta Eesti eakate hooldus- ja õendusteenuse kättesaadavust ning taset?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 20.03.2019 - 20.03.2019 Registreerimise lõpp: 18.03.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 199 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eestis on üle 10 000 inimese, kes on sunnitud jätma töö ning jääma ametlikult oma lähedast hooldama. Lisaks on Eestis veel 100 000 inimest, kes hooldavad oma eakaid vanemaid päevatöö kõrvalt.

Miks eakate hooldusteenus Eestis ootuspäraselt ei toimi? Mis on puudu, et jõuda Põhjamaade tasemele? Millised on lähiaastate plaanid eakate hooldusteenuse muutmisel? Millal tuleb pöörduda abi saamiseks kohaliku omavalituse poole või millal on õigus koduõendusteenusele?

Koolituse läbinu teab eakate hooldusega seotud põletavatest probleemidest ning nende võimalikest lahendustest.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv


09:30 - 10:00

Lähiaastate perspektiiv Eesti eakate hooldusteenuse arengule


10:00 - 10:30

Eesti sotsiaalsüsteem on seni püsinud valdavalt omastehooldajate rängal, kuid ühiskonna poolt märkamata tööl. Eurorahade toel liigume nüüd täiskäigul heaoluühiskondadest teada sotsiaalteenuste arendamise suunas, kuid meil ei ole ühtki garantiid, et need teenused on meile jõukohased, jätkusuutlikud ja jõuavad üle Eesti kõikideni, kes abi vajavad. Eriti arvestades prognoose, kui kiirelt järgmistel aastakümnetel eakate arv kasvab ja tööealiste hulk kahaneb. On hulk lahendusi, millega tulnuks alustada juba üleeile. Oleme neist kuulnud, isegi aastaid rääkinud, aga vaja on tegusid.

Kuidas tõsta eakate hooldusteenuse kvaliteet Põhjamaade tasemele?


10:30 - 11:30

 • Maarika Kurrikoff

  Maarika Kurrikoff

  Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna hoolekandeteenistuse juhataja

 • Millised on inimese jaoks hoolekande standardid?
 • Mis on hea hoolekande korraldamise eelduseks?
 • Milline on hoolekande toimimiseks vajalik taristu?
 • Kuidas tuua hoolekandesse juurde pühendunud ja hoolivaid spetsialiste?

Toekas Kohvipaus


11:30 - 12:00

Millal ning millises mahus on eakal õigus koduõendusteenusele?


12:00 - 12:30

Koduõendusteenus on viimastel aastakümnetel kiiresti arenenud tervishoiuteenus, millel on mitmeid kasutegureid. Teenuse saajale on kodus viibimine parim võimalus iseseisvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks või parandamiseks. Ühiskonna ja tervihoiusüsteemi huvidest lähtuvalt on kodune õendusabiteenus efektiivsem teenuse liik võrreldes haiglaraviga. Hästi korraldatud koduõenduse korral on kogu elukaare ulatuses võimalik patsient kiiremini haiglaravilt kodusele ravile kirjutada ning ennetada ka patsientide haiglasse tagasi sattumist.  Patsiendi omaksed moodustavad olulise tugisüsteemi, kuid nad vajavad õpetust, toetust ja abistamist. Millal ja millises mahus on eakal õigus koduõendusteenusele?

Miks Eesti eakad pole hooldushaiglate teenusega rahul? Millised muutused on hooldushaiglates lähiaastate perspektiivis hädavajalikud?


12:30 - 13:00

 • Kadri Tammepuu

  Kadri Tammepuu

  Tartu Ülikooli lõpetanud proviisor, hetkel väikeettevõtja ja Eesti Patsientide Liidu juhatuse liige

 • Millal haigla õendusabi ei lähtu patsiendist?
 • Mis saab siis, kui inimene on hooldushaigla jaoks liiga terve või liiga haige?
 • Kas elulõpuravi on mugavusteenus?
 • Mida inimesed eakate ravi- ja tugivaldkonnalt ootavad?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Seminar

Lektorite arv:

4

Sihtrühm:

sotsiaaltöötajad, eakatele õendus- ja hooldusteenuseid pakkuvad isikud, perearstid, ametnikud, KOV’ide töötajad ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 26.02.2019; 50% maksumusest ajavahemikul 27.02 – 12.03.2019. Kui loobutakse hiljem kui 12.03.2019 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, eriprojektide juht

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi