Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 29.10.2020 - 29.10.2020 Registreerimise lõpp: 26.10.2020 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 28. oktoobrini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 2,9 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas

Koolituse eesmärk on anda ülevaade õigusliku aluseta püstitatud või ümber ehitatud ja/või laiendatud ehitiste seadustamise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Arutluse alla tulevad nõuded ja tingimused, millele seadustatav hoone peab vastama ning kuidas vastavust tõendada. Käsitletakse erisusi sõltuvalt, kas ehitamine toimus enne või pärast 2003. aastat. Koolituse läbinu oskab hinnata, kas ehitist on võimalik seadustada või tuleb koostada lammutusettekirjutus.

Koolitusel käsitletakse KOV-ide igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid kohtupraktikast. Arutletakse teemal, mida on kaasa toonud maagilise kuupäeva – 1.01.2020 kätte jõudmine.

Praktilisi teadmisi jagab Raul Keba – RISTAL KEBA Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner.

Koolitus toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine ning enam levinud murekohad praktikas


10:00 - 11:30

 • Raul Keba

  Raul Keba

  RISTAL KEBA PARTNERID vandeadvokaat ja partner

 • Ebaseaduslike ehitiste seadustamise vorm ja sisu
 • Ehitise formaalse ja materiaalse õigusvastasuse kindlaks tegemine ja eristamine – näited ja kohtupraktika
 • Menetlusvormi valik – detailplaneering või projekteerimistingimused, ehitusteatis või ehitusluba, ehitusprojekt, mõõdistusprojekt või audit
 • Lubade ja teatiste menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, väljastamine, ehitusprojekti muudatus, ehitus- ja kasutusloa kehtetuks tunnistamine või tühistamine

Toekas kohvipaus


11:30 - 12:00

Koolitus jätkub


12:00 - 13:30

Raul Keba
Ristal Keba Partnerid vandeadvokaat ja partner

 • Riiklik järelevalve ja vastutus – korrakaitseorganite pädevus ehitusvaldkonnas, järelevalve erisused ja -meetmed
 • Ehitisregistri andmete korrastamine – KOVide praktika pärast 1.01.2020 kuupäeva saabumist
 • Asendustäitmise ja sunniraha seadus – ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine ja asendustäitmine
 • Praktilisi näiteid seadustamist ja riiklikku järelevalvet puudutavatest (kohtu)lahenditest

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehitusettevõtjad, kinnisvara omanikud, projekteerijad, arendajad, arhitektid, juristid ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus, kaasuste analüüs. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.