Eesti dokumendihaldus X: Pilk minevikku, hetkeseis ja tulevik – koostöös MTÜga Dokumendihaldurite Ühing

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 15.04.2011 - 15.04.2011 Registreerimise lõpp: 13.04.2011 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 135.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Erihind Dokumendihaldurite Ühingu liikmetele. Täpsem info: info@conferencecenter.ee või telefonil 60 80 848

Viimase kümne aasta arengud dokumendihalduses on olnud mitmekülgsed: tänaseks päevaks on kehtestatud nõuded dokumendihaldustarkvaradele, toimib eriala süstemaatiline õpetamine, dokumendihalduri kutsesüsteem, lähtumine rahvusvahelistest praktikatest.

Programm

Registreerimine


09:30 - 09:55

Tervitussõnad päevajuhilt


09:55 - 10:00

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

Janne Kerdo
Tallinna Majanduskool, Ametnikutöö osakonna juhataja

Tervitussõnad


10:00 - 10:05

Katrin Roosileht
MTÜ Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse esimees

Dokumendihalduse arendamisest Eestis: dokumendihaldusprogrammi algusest kuni tänaseni


10:05 - 10:50

Kädi Riismaa
Riigikantselei, Dokumendihalduse osakonna juhataja

 • ülevaade valdkonna koordineerimisest ja normatiivsest keskkonnast
 • Euroopa Liidu ühtsete dokumendihaldussüsteemi nõuete rakendamisest
 • üleminekust paberivabale dokumendivahetusele
 • dokumendivahetuskeskusest, XML-keele kasutuselevõtust, XML varamust

„Postipoisi elu" Tallinna Linnavalitsuse näitel


10:50 - 11:15

Anne-Mari Vunder
Tallinna Linnakantselei

 1. Dokumendihalduse olukord 15. novembril 2000. a, kui võeti vastu avaliku teabe seaduse esimene redaktsioon.
 2. Riigihanke korraldamine ühtse dokumendihaldussüsteemi saamiseks - võitjaks osutus Postipoiss
 3. Juurutamise raskused
 4. 1. mai 2005 - esimese täiselektroonilise menetlusprotsessi juurutamine
 5. Mis meil praegu on
 6. Tulevik

Kohvipaus


11:15 - 11:30

Dokumendihaldus maailmas – viimase 10 aasta arengud


11:30 - 12:15

Raivo Ruusalepp
Eesti Äriarhiiv

 • Dokumendihalduse standardimine
 • Elektroonilise dokumendihalduse kõrgaeg
 • Dokumendihaldus ja e-valitsemise arendamine

Dokumendihalduse tulevikust Eestis


12:15 - 13:00

Veiko Berendsen
AS Webmedia, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Dokumendihalduse tulevik üldises infohalduse tuleviku kontekstis. Kas alternatiivid on (1) parimal viisil asjaajamise ja dokumendihalduse tugifunktsiooni täitmine või (2) infoarhitektuuriline vaade, mis ei pea oma keskseks tööriistaks dokumentide loetelu, vaid teenuseid, info liigitamist ja juurdepääsu. Milline on dokumendihalduri kutse tulevik. Mida peaks muutma kutsestandardites ja koolituskavades.

Tehnoloogiliste muutuste võimalik mõju dokumendihalduri tööle.Dokumendihaldustarkvara funktsionaalsusnõuete tulevik. Kui sügavad peaks olema dokumendihalduri tehnoloogilised teadmised?Dokumendihalduse normatiivne keskkond: kas stabiliseeriv või muutustele kohustav? Mis saab dokumentide loetelust? Kas arhivaaliga on midagi peale hakata?

Lõuna


13:00 - 14:00

Meelelahutuseks musitseerib saksofonist

E-post organisatsiooni ja töötaja vaates


14:00 - 14:30

Monika Saarmann
Tallinna Tehnikaülikooli doktorant

Pole enam uudis, et e-post sisaldab suure osa organisatsioonile olulisest infost. Aga kuidas e-post laiemas plaanis sobitub ettevõtte sisuhaldusesse (ECM)? Ja ikkagi see vana küsimus - kuidas panna töötajaid oma kirjavahetust korrastama ja kättesaadavaks tegema?"

Juriidilised probleemid – e-kirjade säilitamine, dokumendihaldussüsteemi kinnitus


14:30 - 15:00

 • Kaupo Lepasepp

  Advokaadibüroo Sorainen, partner, Eesti Advokatuuri liige

Kaupo Lepasepp
Advokaadibüroo Sorainen

 • Õiguslik raamistik – Eesti ja EL-i õigusaktid
 • Kas ja kuidas võib e-arveid kasutada raamatupidamises ja maksuarvestuses?
 • Kuidas minna e-arvetele üle koos oma klientide ja tarnijatega?

Info kogumisest ja haldamisest tulenevad kohustused ja riskid


15:00 - 15:40

Kersti Treulich
OÜ Webware

Asutuses kogutav info, mis on oluline ja mis mitte - kuidas sellel vahet teha?

 • Info kogumise võimalused ning nendest tulenevad ohud
 • Info terviklikkuse tagamine, info kasutatavus ja salastatus
 • Vastutus kogutud info kasutamisel ja säilitamisel

Digiallkirja kasutamise riskid ja salakarid digidokumendihalduses


15:40 - 16:15

Valdo Praust
digiallkirja seaduse kaasautor pikaaegsete kogemustega andmeturbespetsialist

 • Digiallkirjastatud tuhandeeurone laenuleping muutub üleöö miljonikrooniseks. Kas tõesti?
 • Arvuti annab omapäi digiallkirju, inimene ei tea sellest midagi? Luulu või reaalsus?
 • Identiteedivarguse teine tulemine?
 • Kas digiallkiri läheb dokumendi pikal säilitamise "hapuks"? Kuidas seda vältida?
 • Luubi alla võetakse need ja veel mõned sarnased aktuaalsed teemad, mis on väljaspool kitsast IT spetsialistide ringi kahjuks äärmiselt vähetuntud.

Konverentsi lõpetamine


16:15 - 16:30

 • Janne Kerdo

  Janne Kerdo

  Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

Janne Kerdo
Tallinna Majanduskool, Ametnikutöö osakonna juhataja

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei