Eesti Dokumendihalduse Konverents-MESS 2015: Normid ja tegelikkus infohalduses

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.03.2015 - 25.03.2015 Registreerimise lõpp: 23.03.2015 Kestvus: Asukoht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) Hind: 188 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Endiselt on võimalik registreeruda konverentsi videoülekandele. Rohkem infot all.

Käesoleval aastal tähistab Eesti Dokumendihalduse Konverents viiendat juubelit. Selle aja jooksul on toimunud dokumendi- ja infohalduses laiaulatuslikud arengud.
Tänavune konverents keskendub eelkõige infoõiguse normidele ning tegelikule olukorrale dokumendi- ja infohalduses. Kas antud valdkonnale seatud  kõrgetele regulatsioonidele peavad järele jõudma tehnoloogilised ja juriidilised lahendused või tuleb muuta norme?

Pakume kõikidele soovijatele võimalust osaleda konverentsil ka OTSEÜLEKANDE vahendusel või vaadates hiljem salvestust endale sobival ajal ning kohas! Rohkem infot SIIN.

Sel korral toimub esmakordselt lisaks konverentsile ka dokumendi- ja infohalduri tööd toetav MESS.

Messi eksponendid: Eesti Arhivaaride Ühing, G4S Infokaitseteenus, Interinx OÜ, Omniva, Signwise  OÜ, Superservice Innovation OÜ, Uptime Systems OÜ,  Webware OÜ,

* Messieksponentide nimekiri täieneb jooksvalt

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega. Messi külastus


09:00 - 10:00

Konverentsi avasõna


10:00 - 10:05

Veiko Berendsen
dokumendihalduse konsultant

Dokumendi- ja infohalduse rahvusvahelised arengud ja kogemused


10:05 - 10:50

 • Janek Rozov

  Janek Rozov

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja

Janek Rozov
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja

 • Miks viimasel ajal kõik infohaldusest räägivad?
 • Kuidas riikide infohaldust omavahel võrreldakse ja selle edukust hinnatakse?
 • Kas saab võrrelda näiteks Eestit ja Kreekat?
 • Kuidas infohaldus haakub teenuste vaatega ja mida tähendab põhimõte once only?

Infohalduse küpsusmudel – infohalduse efektiivsuse mõõdupuu


10:50 - 11:20

Liivi Karpištšenko
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, nõunik-dokumendihalduse valdkonna juht

 • Kui küps on Eesti avaliku- ja erasektori infohaldus praegu?
 • Kuhu liigume ja miks?
 • Millised konkreetsed tegevused on käivitatud, millised kavas?

Normid ja tegelikkus Eesti dokumendihalduses


11:20 - 12:00

Veiko Berendsen
dokumendihalduse konsultant

Ettekanne keskendub kolmele põhilisele organisatsioonisisesele normdokumendile: asjaajamiskord, dokumentide loetelu ning arhiivi haldamiseks kasutatavad vahendid (nimistud, arhivaalide loetelelu jms). Käsitluse alla tuleb, milline on olnud nende positiivne roll ning milles võiks neid muuta.

Teise teemana tuleb käsitlusele infohalduse normeerimine üldisemalt. Infoõiguse valdkond on äärmiselt lai, puudutades teemasid meediaõigusest isikuõiguseni ning infoturbest e-teenusteni. Osa juriste hoiatab liigse õigusliku regulatsiooni eest. Kas see puudutaks ka info- ja dokumendihaldusega seonduvat? Mida üldse peaks organisatsioonide infohalduse osas reguleerima.

Ettekanne toob näiteid, kuidas regulatsioonides sätestatu enda jaoks efektiivsemalt tööle panna ning mida erasektor, eelkõige kvaliteedijuhtimist rakendades, võiks avalikust sektorist üle võtta.

Lõuna ja messi külastus


12:00 - 13:00

Mis on infoprügi, kas ja kuidas seda hallata?


13:00 - 13:30

 • Sander Aasna

  Sander Aasna

  Maksu- ja Tolliamet, Avalike teenuste valdkonnajuht

Sander Aasna
Omniva, ärisüsteemide üksuse juht

Elame infoühiskonnas, kus edu aluseks on olulise informatsiooni omamine ning oskus ja võimekus seda informatsiooni võimalikult kiirelt kasutada otsuste tegemiseks.
Kuidas eristada olulist mürast? Ettekanne räägib Omniva näitel, milliseid lahendusi on võimalik kasutada selleks, et õige töötajani jõuaks õige infomatsioon võimalikult kiiresti.

Infohaldus pilves – eelised ja riskid


13:30 - 14:00

Margus Arm
SignWise, tootejuht

 • Milleks viia infohaldus pilve – millised on sellega kaasnevad võimalused ja piirangud?
 • Kuidas mõjutab pilvetehnoloogia ettevõtte  tööd nii kodumaal kui teisel pool piire?
 • Milline on ressursside kokkuhoid kasutades dokumendihaldust pilves?
 • Tehnilised ja juriidilised aspektid – millega peab arvestama?

Infohalduse võlud ja valud Lennujaama näitel - mida õppida ja millest innustuda tulevikus


14:00 - 14:30

Katrin Kelder
Tallinna Lennujaam AS, personalijuht

Kohvi- ja messipaus


14:30 - 15:00

Avaandmete haldus ja kasutamine


15:00 - 15:30

Andres Kütt
Riigi Infosüsteemi Amet, nõunik

 • Avaandmed algavad eesmärgist ja suhtlusest andmete kasutajaga
 • AvTSi muutus on oma eesmärgi täitnud. On käima läinud elav arutelu avaandmete teemal
 • Riskidele mõtlemine on oluline: on esimesed juhtumised, kus riskijuht ei suuda avaandmete riske õigesti hinnata
 • Ei ole välja kujunenud selget parimat praktikat, leiutatakse jalgratast
 • On välja tulnud terve hulk lünki nii juriidikas kui mujal, mille täitmisega jõudu mööda tegeleme

Infohalduse spetsiifilised ohud: andmekadu, andmeleke, salgamine


15:30 - 16:00

Targo Tennisberg
Nortal AS, süsteemi arhitekt

Kõigil IT-lahendustel on oma turvariskid. Infohaldustarkvaras on suurema tähelepanu all infoga seotud riskid – ühelt poolt ei tohi see kaduma minna, teiselt poolt ei tohi infot näha volitamata isikud. Täiendava dimensioonina peame saama kontrollida info päritolu ja autentsust. Millised tehnilised võimalused selleks on ja milliseid protseduure peab süsteemi kasutav organisatsioon järgima?

Kas IT sektor on valmis üleminekuks dokumendihalduselt infohaldusele?


16:00 - 16:45

Anto Veldre
Riigi Infosüsteemi Amet, infoturbe ekspert

Kokkuvõte konverentsipäevast


16:45 - 16:50

Veiko Berendsen
dokumendihalduse konsultant

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

9

Sihtrühm:

Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 03.03.2015; 50% maksumusest ajavahemikul 04-17.03.2015. Kui loobutakse hiljem kui 17.03.2015 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah