Eesti Ettevõtluskonverents 2016

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 20.10.2016 - 20.10.2016 Registreerimise lõpp: 03.10.2016 Kestvus: Asukoht: TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory (Raja 15) Hind: 188 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

„Eesti Ettevõtluskonverents 2016“ toimub esmakordselt koostöös Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooniga. Aktuaalsematest ettevõtlusega seotud teemadest tulevad rääkima juhtimiskonsultant Mait Raava, maksuekspert Marko Saag, vandeadvokaat Aet Bergmann, jurist Reet Vokk, vandeaudiitor Anne Nuut, turundusekspert Kristel Tammemäe ning ärianalüütika asjatundja Tõnis Tikerpäe.

Valdav enamik Eesti ettevõtteid on kuni kümne töötajaga ning sellest tulenevalt vastutavad väikeettevõtete juhid paljude erinevate valdkondade eest.

Ettevõtluskonverentsil jagame nõuandeid, kuidas juhina näha äri kui terviku efektiivsemat toimimist. Lisaks selgitatakse ettevõtlusega seotud olulisi seadusemuudatusi.

picture

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Konverentsi avamine


10:00 - 10:10

Eduka ettevõtja kõige tähtsam isikuomadus: kuidas seda ära tunda ja maksimaalselt rakendada?


10:10 - 10:45

 • Mait Raava

  Mait Raava

  Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant

Väga edukaid ettevõtjaid nagu Steve Jobsi, Bill Gatesi jt iseloomustab väga hea tehnoloogia ja äri tundmine. Selle eelduseks on ambivertsus – harukordne kombinatsioon introvertsusest ja ekstravertsusest. Introvertsus võimaldab omaette süüvida keerukate innovatsiooniprobleemide lahendamisel, ekstravertsus aga võimaldab innovaatilisi lahendusi tõhusalt ellu viia. Ettekandes selgitatakse ambivertsuse olemust ja võtteid selle maksimaalseks rakendamiseks.

Ettevõtte asutamine Saksamaa näitel – kas kiiremini või kaugemale?


10:45 - 11:20

 • Aet Bergmann

  Aet Bergmann

  bnt attorneys-at-law Advokaadibüroo OÜ, vandeadvokaat ning Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti president

 • Äriühingute asutamine meil ja mujal
 • Millal vastloodud äriühingust saab probleem, ja kelle probleem see on?
 • Ennetamine, lahendamine ja visioonid

Toimiv võlaregister Soome näitel


11:20 - 12:00

 • Võlgniku kaitse kui efektiivse sundtäitmismenetluse vundament
 • Võlgniku kaitsest tulenevad ennetuslikud meetmed
 • Võlgniku kaitsest tulenevad sanktsioneerivad meetmed
 • Laiapõhjalise elektrooniliste registrite ning andmebaaside mõju efektiivsele täitmisele
 • Maksehäire- ning passiivsuse registri  toimimine Soomes

Lõuna


12:00 - 13:00

Ettevõtjate võimalused majandusaasta aruande 2016 koostamiseks. Milline valik oleks parim?


13:00 - 13:45

 • Anne Nuut

  Anne Nuut

  ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor

Raamatupidamise seaduse muudatused, mis jõustusid 01.01.2016 ja hiljem algavatele majandusaastatele tõid kaasa muuhulgas ka ettevõtete jagamise erinevatesse kategooriatesse vastavalt nende tegevusmahtudele ja avaliku huvi määrale.

Mitmesse kategooriasse on võimalik ettevõtteid jagada vastavalt muutunud seadusele ning milliste näitajate alusel  seda tehakse? Millised on erinevad majandusaasta aruande vormid, millede seast on teatud tingimustel ettevõtjal  võimalik valida endale sobivaim? Millal on ettevõtjal võimalik koostada lühendatud raamatupidamise aastaaruanne ja mida tuleks valikul kindlasti silmas pidada?

Millist abi saab ettevõtja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest?

Autode maksustamine


13:45 - 14:30

 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Palun mulle 2 kilo turundust!?


15:00 - 15:45

Veel mõni aeg tagasi oli väikeettevõtjate seas levinud arusaam, et turunduse tegemiseks piisab paarist õiges vahekorras olevast komponendist: pisut seda ja toda reklaami siin ja seal, uus koduleht, artikkel või kaks ning tulemus on konkreetne (raha välja, raha sisse). Paraku trügivad jõuliselt peale uued turundus- ja müügikanalid, tööriistad ja põhimõtted. Millised on olulisemad turundus- ja müügitrendid, millega väikeettevõtja lähemal ajal peab arvestama?

Uued võimalused ärianalüüsiks


15:45 - 16:30

 • Analüütika on lihtne
 • Kasuta väliseid andmekogusid
 • Mõõda sooritust. Tulemused on tähtsad, kuid neid juhtida ei saa
 • Teeninda ennast ise
 • Tee analüütikat pilves
 • Jagatud teadmised mitmekordistavad jagajate teadmisi

Konverentsi lõpetamine


16:30 - 16:45

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

8

Sihtrühm:

Ettevõtjad, tegevjuhid ning kõik teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumite analüüs

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 28.09.2016; 50% maksumusest ajavahemikus 29.09. – 12.10.2016. Kui loobutakse hiljem kui 12.10.2016, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eneken Viks

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.