EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS: Kevadmissioon 2013

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.04.2013 - 25.04.2013 Registreerimise lõpp: 05.04.2013 Kestvus: Asukoht: Nordic Hotel Forum (Viru väljak 3, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

KONVERENTS ON VÄLJA MÜÜDUD!

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskuse ning RMP Eesti www.RMP.ee poolt koostöös korraldatav konverents toimub juba kolmandat aastat. Eesmärk on pakkuda põhjalikku ülevaadet 2013. aasta aktuaalsematest teemadest nii raamatupidamise, maksunduse kui ka tööõiguse valdkonnas.

Esinema oleme palunud Eesti parimad spetsialistid. Ka sel korral toimuvad paralleelsessioonid nii era- kui ka avalikule sektorile.

Konverentsipäeva juhib ja meelelahutust pakub näitleja/lavastaja Andres Dvinjaninov (Emajõe Suveteater).

Konverentsil esinevad: Marek Helm (Maksu- ja Tolliamet), Ado Viik (Eesti Haigekassa), Katrin Sarap (MAQS Law Firm Advokaadibüroo), Sirje Pulk (Rahandusministeerium), Thea Rohtla (Rohtla Law Office OÜ), Tõnis Jakob (OÜ Marisett), Reidi Strandberg (Gullfia OÜ), Aule Kindsigo (Kindsigo Konsultatsioonid OÜ) ja Karin Madisson (Advokaadibüroo SORAINEN AS).

Eelmise aasta konverentsi osalejate poolt antud tagasisidega saate tutvuda SIIN
Eelmise aasta konverentsi pildigaleriid saate vaadata SIIT

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:15 - 10:00

Konverentsi avamine


10:00 - 10:10

 • Andres Dvinjaninov

  Andres Dvinjaninov

  Konverentsi päevajuht, näitleja/lavastaja, Emajõe Suveteatri juht; konverentsi päevajuht

Andres Dvinjaninov
näitleja/lavastaja, Emajõe Suveteatri juht; konverentsi päevajuht

Millega peab arvestama maksumaksja 2013. aastal? Kas ka mind kontrollitakse aastal 2013?


10:10 - 10:30

 • Marek Helm

  Marek Helm

  Eesti Maksu- ja Tolliamet, peadirektor

Marek Helm
Maksu- ja Tolliamet, peadirektor

 • Millised on Maksu- ja Tolliameti prioriteetsed kontrollisuunad ja kontrollitavad valdkonnad aastal 2013?
 • Kuidas toimub maksumaksjate valik kontrolliks?
  - mille alusel toimub üldjuhul valik?
  - kuidas võib juhuslikult sattuda kontrollitavaks?
 • Kui suur tõenäosus on, et minu ettevõte ei satu kontrolli?
 • Kas ettevõtjal on ka võimalus endale või naabrile kontroll kutsuda?

Haiguslehe edastamine Haigekassale ei olegi nii lihtne


10:30 - 10:55

 • Ado Viik

  Ado Viik

  Eesti Haigekassa, Harju osakonna direktor

Ado Viik
Eesti Haigekassa, Harju osakonna direktor

 • Millised andmed peab tööandja kandma haiguselehe?
 • Millal tuleb edastada originaal ja millal koopia?
 • Kuidas käituda, kui töövõimetuslehe pikkus on ainult 3 päeva või kuni  8 päeva?
 • Mida teha järjelehega?
 • Miks on vajalik saateleht?
 • Kas ja kuidas on võimalik edastada töövõimetuslehte elektroonselt?

Isapuhkusest ja preemiate ning lisatasude mõjust erinevatele puhkusetasudele


10:55 - 11:40

 • Katrin Sarap

  Katrin Sarap

  NJORD Advokaadibüroo, vandeadvokaat, partner

Katrin Sarap
MAQS Law Firm Advokaadibüroo, advokaat

 • Kas ja kuidas mõjutavad puhkusetasu erinevad lisatasud ja preemiad?
  - mida võtta arvesse ja mida mitte ning miks?
 • Kas ja miks võib tekkida vajadus puhkusetasu ümber arvutada?
 • Mis on isapuhkus?
  - kes ja millal seda saab?
  - kas saab ka isik, kes saab ainult juhatus liikme tasu?
  - millised on isapuhkuse saamiseks vajalikud dokumendid?
  - kuidas tööandja peab töötaja poolt toodud dokumente haldama sh säilitamise kord ja tähtajad?
 • Muudatused isapuhkuse osas alates 01. jaanuar 2013
 • Kas isapuhkuse eest arvutatav tasu on analoogne tavapuhkuse eest makstava tasuga?
  - millal peab isapuhkuse tasu töötajale välja maksma?
  - kas ja millal antud summa tööandjale hüvitatakse?

Käibemaksu olulisimad muudatused 2013


11:40 - 12:00

Sirje Pulk
Rahandusministeerium, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist

Käesoleva ettekande käigus räägime lahti alljärgnevad 01.01.2013 jõustunud Käibemaksuseaduse muudatused:

 • Teenuse käibe tekkimise koha määratlemine transpordivahendi pikaajaliselt üürile, rendile või kasutusvaldusse andmisel
  - erandid
 • Muutunud nõuded arvete esitamisel ning arvetele märgete tegemisest ja viitamisest käibemaksudirektiivi või käibemaksuseaduse sätetele
 • Millisel juhul tuleb arvel olev informatsioon teha kättesaadavaks ka teise liikmesriigi kontrollorganile?

Lõunapaus


12:00 - 12:55

Infotubadesse jagunemine


12:55 - 13:00

Käibemaksust avalikule ja mittetulundussektorile


13:00 - 13:40

Sirje Pulk
Rahandusministeerium, tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist
 • Mis on majandustegevus?
 • Kuidas hinnata kas asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik konkureerib teiste maksukohustuslastega?
 • Osaline mahaarvamine juhul kui ostetud kaupu ja teenuseid kasutatakse nii ettevõtluse kui ka mitteettevõtluse jaoks
 • Mis on piiratud käibemaksukohuslus? Millal tuleb registreerida piiratud maksukohustuslasena ning piiratud maksukohustuslase kohustused?
 • Piiratud käibemaksukohustuslase peamised ohud ja riskid
 • Teemaga seotud Euroopa Kohtu lahendid

Kuidas ja mida on võimalik töötajalt sisse nõuda teavitamata või vähem etteteatatud lahkumise korral?


13:00 - 13:40

Thea Rohtla
Rohtla Law Office OÜ, juhataja
 • Milline lahkumine on etteteavitamata lahkumine?
 • Mida ja miks võib tööandja nõuda?
 • Kas tohib lõpparvest teha kinnipidamise?
 • Kuidas ja kelle poole pöörduda sissenõudmiseks?
 • Töövaidluskomisjoni praktikat antud valdkonnas

Paus


13:40 - 13:50

Arved ja algdokumendid tulumaksu ja käibemaksu vaatevinklist ning maksuarvestuse iseärasused


13:50 - 14:30

 • Tõnis Jakob

  Tõnis Jakob

  OÜ Marisett, juhtiv maksukonsultant ja vandeaudiitor

Tõnis Jakob
OÜ Marisett, juhtiv maksukonsultant ja vandeaudiitor
 • Käibemaksuseaduse nõuded algdokumendile
 • Tulumaksuseaduse nõuded algdokumendile
 • Raamatupidamise seadusest tulenevad nõuded algdokumendile
 • Milles seisneb peamine erisus?
 • Mis saab siis, kui neid nõudeid ei ole täidetud?
 • Millistel juhtudel on õigus raamatupidajal või ettevõtjal dokumenti täiendada?
 • Maksustamise nüansid, kui algdokument ei ole täiuslik
 • Maksuhalduri õigused ja võimalused puudulike dokumentide puhul
 • Kes ikkagi vastutab, kui algdokument pole korrektne?

Mida kindlasti silmas pidada aastaaruande esitamisel RIK.ee-s


13:50 - 14:30

Reidi Strandberg
Gullfia OÜ, tegevjuht/CEO
 • Millised on muudatused e-keskkonnas?
 • Kuidas parandada varasemate perioodide vigu seoses uute reeglitega?
 • Peamised vead mida tehakse aruande esitamisel
 • Uuendusest, et aruannet saab kinnitada ainult üks juhatuse liige
 • Millal võiks kasutada võimalust, et raamatupidaja  on aruande esitamisel enamat kui sisestaja - selle eelised ning puudused?
 • Konsolideeritud aruanded portaalis

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Meelelahutus


15:00 - 15:10

 • Andres Dvinjaninov

  Andres Dvinjaninov

  Konverentsi päevajuht, näitleja/lavastaja, Emajõe Suveteatri juht; konverentsi päevajuht

Andres Dvinjaninov
Konverentsi päevajuht

Töö- ja teenistuslähetused ning sõidukid - nüansid ja maksuriskid


15:10 - 16:20

 • Aule Kindsigo

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant


Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja, maksukonsultant ja koolitaja

 • Mis on töö- või teenistuslähetus?
 • Töö- ja teenistuslähetuse piirmäärad
 • Millised on “riskiga” lähetuskulud ehk milliste kulude puhul võib tekkida erisoodustuse olukord?
 • Milliste dokumentidega peab lähetus olema tõendatud?
 • Millal lugeda välislähetus alanuks?
 • Kui palju sõidukulusid on võimalik kompenseerida, kui lähetus läheb üle puhkuseks?
 • Kas päevaraha peab maksma ka juhul, kui lähetuse perioodi jääb nädalavahetus ehk periood, mil tööd ei teha?
 • Auto kasutamine lähetuses:
  - tööandja auto või töötaja isikliku auto kasutus
  - millest lähtuda kulude kompenseerimisel?
 • Sõidukid igapäevases ettevõtluses:
  - Maksuriskid ning nende maandamise võimalused sõidukite kasutamisel
  - kas riskid on seotud ainult sõiduautodega?
  - mis saab siis, kui kasutatakse suurveokeid või  hobuvankrit?
 • Huvitavamad praktikad kohtulahendites

Raamatupidaja versus raamatupidamisteenuse osutaja - kes kui palju vastutab?


16:20 - 16:50

Karin Madisson
Advokaadibüroo SORAINEN AS, partner

 • Millega piirdub lepingu alusel töötava raamatupidaja vastutus?
 • Kui palju ja mille eest vastutab teenuse osutaja?
 • Kuidas raamatupidaja või teenuse osutaja saavad oma vastutust vähendada?
  -  erinevate lepinguliikide võimalused ja ohud
  - praktilisi nõuandeid, mida raamatupidaja võiks arvesse võtta nii töölepingu alusel tööle asudes, kui ka kaaludes muude võlaõiguslike lepingutega töö tegemist
 • Millised on ettevõtja võimalused vastutuse delegeerimiseks  lepingulisele raamatupidajale ja millised teenuse osutajale?
 • Kas teenust osutada on riskivabam kui olla töölepinguline raamatupidaja?
 • Kas on olemas ka võimalused end kindlustada eksimuste eest?

Kokkuvõte ja lõpetamine


16:50 - 17:00

Andres Dvinjaninov
Konverentsi päevajuht

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei