Eesti Raamatupidajate Konverents: Teejuht 2019. aastaks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 24.10.2018 - 24.10.2018 Registreerimise lõpp: 19.10.2018 Kestvus: Asukoht: Alexela Kontserdimaja (Nordea); Estonia pst 9, Tallinn Hind: 259 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti suurim ja pidulikum raamatupidajatele ning finantstöötajatele suunatud konverents toimub juba kaheksandat aastat järjest ning on põhjalik teejuht igale raamatupidajale!

Konverentsi eesmärk on selgitada seadusi ja seadusemuudatusi, mis mõjutavad raamatupidaja tööd just 2019aastal. Samuti käsitletakse teemasid, mis on jätkuvalt aktuaalsed ja tekitavad raamatupidaja igapäevatöös arusaamatust või on saanud olulise seisukohavõtu Riigikohtu lahendi näol.

Kogu päeva juhivad meie klientide suured lemmikud, armastatud saatejuht Marko Reikop ning andekas maksuekspert Marko Saag,

Konverentsi raames toimub traditsiooniliselt aasta raamatupidaja valimine. Konkursi eesmärk on väärtustada raamatupidaja tööd. Esita oma kandidatuur ise või tunnusta tublit kolleegi!

„Aasta Raamatupidaja 2018“ kuulutatakse välja konverentsi toimumise päeval, 24. oktoobril Alexela Kontserdimajas. Täpse info konkursil osalemise kohta leiad SIIT.

Konverentsi pikaajaline koostööpartner on raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee.

Meenutuseks eelmise aasta konverentsi pildigalerii.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:00 - 10:00

Konverentsi avasõnad


10:00 - 10:20

 • Marko Reikop

  Marko Reikop

  Eesti Rahvusringhääling, saatejuht

 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Kas Eesti maksusüsteem siis ikkagi on pea peale pööratud ettevõtja vaatenurgast?
Milliste riikide maksusüsteemidest on meil õppida ja mida?

Uuendused e-maksuametis /e-tollis 2018. ja 2019. aastal


10:20 - 10:50

Juba üle aasta tagasi alustas Maksu- ja Tolliamet e-maksuameti uuendamist. Kuna muudatused on järk - järgulised, mitte ei muutu kasutajatele kättesaadavaks korraga, räägitakse, kuhu tänaseks jõutud on, mis on viimase aja olulisemad muudatused ning mida põnevat on oodata 2019. aastal.

Millised muudatused töötamise registri andmetes toob kaasa uuenev maksukorralduse seadus alates 1. jaanuarist 2019


10:50 - 11:20

 • Kuidas määrata töötamise registris töö tegija ametit:
  -kas juhatuse liige on amet?
  -millest peab raamatupidaja oma ameti märkimisel lähtuma, sest valik on suur?
 • Kuidas määrata töö tegemise koht?
 • Miks seda kõike vaja on, kust tuleb kokkuhoid?
  -millised küsimustikud Statistikaametile jäävad tulevikus ära?
 • Kas tööaja määra märkimine saab Statistikaameti vaatepunktist samuti oluliseks?

Töö- ja palgaarvestusest uuenenud andmekaitsereeglite valguses ja praktikas


11:20 - 12:00

 • Kuidas peaks raamatupidaja teadma, millised füüsilise isiku kohta käivaid andmeid tal võib olemas olla ja kuidas ta peaks neid kaitsma? Kuidas läbi viia andmete auditit? Kes vastustab?
 • Milliseid füüsilise isiku kohta käivaid andmeid võib raamatupidajal olla arvutis, sahtlis, kaustas või muul andmekandjal? Kas Exceli tabel töötaja andmetega on lubatud? Mida teha andmetega, mida ei tohi omada? Kes ja kuidas kontrollib?
 • Kas töölepingu sõlmimiseks, puhkuse andmiseks, töötasu maksmiseks vajaminevate andmete osas peab olema töötaja nõusolek? Millises vormis see peab olema? Mida teha siis kui töötaja ei anna nõusolekut? Kas töötaja saab nõusoleku tagasi võtta?
 • Kas raamatupidajal on õigus jätta töötasu arvestamata ja maksmata kui töötaja ei anna nõusolekut andmete töötlemiseks?
 • Kas samad andmekaitse reeglid kohalduvad ka teenust osutavale raamatupidajale? Kuidas on kaitstud andmete edastamine? Mille eest vastutab raamatupidaja ja teenust ostev äriühing?
 • Töötaja soovib enda kohta käivaid andmeid, kas raamatupidajal on kohustus need anda?
 • Mida teha siis, kui endine töötaja palub kõik tema kohta käivad andmed ära kustutada?

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Üllatusesineja


13:00 - 13:05

Uuenenud dividendireeglid rakenduvad esimest korda aastal 2019


13:05 - 13:30

 • Mis muutus dividendide maksustamisel aastast 2018?
 • Kuidas arvutada aastal 2019 välja makstavatelt dividendidelt tulumaksu:
  -kui saajaks on eraisik
  -kui saajaks on teine ettevõtja
  -kui makstakse edasi juba maksustatud dividende
 • Millised probleemid on juba üles kerkinud ja millised võivad üles kerkida?
 • Kas ja kui palju eraisik võidab sellest muudatusest?
 • Kuidas mõjutab 14%+7% tulumaks inimese tulumaksuvabastust
 • Millega peaks arvestama, kui dividendide makstakse välisriigi isikutele?

Välisriigist saadud teenuste käibemaksuga maksustamine ja plaanitavad muudatused käibemaksuseaduses


13:30 - 14:00

 • Kaia Loob

  Kaia Loob

  Maksu- ja Tolliamet, otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist

 • Millal on käibe tekkimise koht Eesti?
 • Kas on vahet, kas teenust osutab EU liikmesriigi ettevõtja või mõne muu välisriigi isik?
 • Miks teenuse müüja lisab arvele käibemaksu 0%?
 • Kas toimub pöördmaksustamine?
 • Kes maksab käibemaksu nt Facebook, Google jne reklaami teenuse ostu korral kui arvel on käibemaks 0%?
 • Mis saab siis kui teenuse ostja pole käibemaksukohustuslane?

Planeeritavad muudatused käibemaksuseaduses:
- mis muutub elektrooniliste teenuste käibemaksuga maksustamisel?
- kuidas toimub  vautšeritega tehtavate tehingute käibe maksustamine?
- mis muudab impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise korra lihtsamaks?

Kuidas kajastada krüptovarasid vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile?


14:00 - 14:30

 • Anne Nuut

  Anne Nuut

  ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor

 • Krütovarad – mis need on? Krüptovarade olemus. Millal võime nimetada krüptovara krüptovaluutaks (krüptovääringuks) ja mis on tokenid? Mis on PTP-instrumendid?
 • Mida olulist peaks teadma raamatupidaja krüptovarade kajastamisel raamatupidamises?
 • Krüptovarade kajastamine nende omandajate raamatupidamises ja aruannetes. Miks on väga oluline krüptovarade kajastamisel järgida sisu ülimlikkuse printsiipi? Millist vajalikku teavet saame RTJ-st 1 „Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted”
 • Krüptovarade kajastamine nende väljaandjate raamatupidamises ja aruannetes. Millistest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest  leiab raamatupidaja abi ja vastuseid krüptovarade kajastamiseks raamatupidamises ja aruannetes juhul, kui tegemist on krüptoraha väljaandjaga.
 • Mis on RTS 1?

Kohvipaus


14:30 - 15:00

Aasta raamatupidaja 2018 väljakuulutamine


15:00 - 15:10

Piiriüleselt töötavate isikute tasude maksustamisest ja muudatustest ülepiiristes töösuhetes 2018 ja 2019


15:10 - 15:40

 • Aule Kindsigo

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

 • Maksuresidentsus ehk kuidas määrata millises riigis tekib maksukohustus
 • Töötasu maksustamise põhimõtted kui toimub ülepiiriline tasu maksmine
 • Mitteresidendi töötasu maksustamine Eestis
 • Tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine töötamisel välislähetuses
 • Alates 15.07.2018 lähetatud töötajatest teavitamise kord
 • Välismaalaste seaduse muudatus 01.01.2019

Firmaürituste korraldamine ja ettevõtlusega mitteseotud kulud - kas midagi on muutumas?


15:40 - 16:20

 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

 • Mida pidada maksustamise seisukohalt silmas firmaüritust korraldades?
  - üritused oma töötajatele
  - jõulupeod, ühised teatri- ja kinokülastused, laste peod jne
  - üritused külalistele ja töötajatele
  - dokumentatsioon
  - lubatud ja keelatud kulu
  - deklareerimine
 • Millised kulud aga on ettevõtlusega mitteseotud kulud?
 • Kas ja mis on muutumas lähiajal antud valdkonnas?
 • Värskeid lahendeid kohtuhaamri alt

Maksuameti suhtlus maksumaksjaga - kas alati Koljati ja Taaveti heitlus?


16:20 - 16:50

 • Kuidas vaidlust maksuametiga vältida ja lahendada?
 • Mida silmas pidada maksuametiga suhtlemisel ning kuidas mõjutavad maksumaksja käitumist muudatused maksuseadustes?
 • Millisel juhul pöörduda kohtusse ja kas iga võit on Pyrrhose võit?
 • Praktiliste ja emotsionaalsete näidete varal antakse kuulajatele ülevaade maksuametiga suhtlemise põhireeglitest ja vigadest, mida vältida

Päeva kokkuvõte


16:50 - 17:00

Marko Reikop ja Marko Saag

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Konverents

Lektorite arv:

11

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, personalitöötajad, kes peavad kursis olema maksumuudatuste ning uute nõuetega raamatupidamises

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumite analüüs

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel tagastatakse 100% maksumusest kuni 02.10.2018; 50% maksumusest ajavahemikus 03.10.–16.10.2018.
Kui loobutakse hiljem kui 16.10.2018, osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

 

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus ning RMP Eesti jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi.