Üldinfo

Toimumise kuupäev:
25.03.2021
Registreerimise lõpp:
23.03.2021
Asukoht:
Hübriidkonverents
Hind: Liitu sooduspakkumistega
269 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Traditsiooniline dokumendihalduse konverents nüüd uues kuues: Eesti Teabehalduse Konverents 2021: Andmed – uue ajastu kuld!

Aastaga on 21. saj normaalsus pea peale pööratud. Üha enam hinnatakse ühiskonnas lisaks tervisele ka andmetel põhinevat teabehaldust.

Tormilised aastad on teabehaldusesse toonud uusi norme ning seadusi, peenhäälestasime GDPRi, mis tuli et jääda. Ühe hetkega muutus andmete kaalukauss ning senised andmekaitse regulatsioonid pöörati tervise kasuks.

Andmed on uue ajastu kuld, mida toodetakse igas sekundis määramatu hulk. Kuidas andmetel põhinevat teabehaldust targalt juhtida ning väärtuslik info uude ringlusesse suunata? Millise suuna võtab teabehaldus lähiaastatel ning kuidas saame end muudatusteks ette valmistada juba täna, sellest räägime traditsioonilisel aastakonverentsil. Lavale astuvad eksperdid, kelle sõnal on valdkonnas mõjujõud ning väärtuslikke nõuandeid jagavad parimad praktikud.

Piirangute tõttu toimub virtuaalkonverentsina.

Programm

09:30 - 10:00

Kogunemine veebikeskkonda

10:00 - 10:10

Konverentsipäeva avamine

 • Liis Mesi

  Liis Mesi

  Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juht

10:10 - 10:50

Teabehalduri rolli muutus – keda me tulevikus värbame?

Liis Mesi
Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juhataja

 • Kas tänane referent, asjaajaajaja, dokumendihaldur on seda ka tulevikus?
 • Milliseid oskusi ja teadmisi on vaja, et korraldada ja tagada asutuse teabehaldus?

10:50 - 11:30

Keda loetakse teabevaldajaks?

 • Keda loetakse teabevaldajaks?
 • Millised on nõuded dokumendiregistritele?
 • Juurdepääsupiirangu seadmine ja aluse valimine
 • Ülevaade viimaste aastate avalikku teavet puudutavast kohtupraktikast

11:30 - 12:00

Dokumendihaldus eelmisel ja järgmisel kümnendil

Me oleme dokumendihaldust teinud 20 aastat. 10 aastat on toimunud see konverents. Aeg on teha kokkuvõte ja vaadata tulevikku. Eesti arengukavad räägivad bürokrattist, virtuaalsest assistendist, kasutajale ühise asjaajamiskohast ja kesksest tugiteenusest. Kümne aasta eest olime rahul, olles kantseleist roninud juhtkonna korrusele. Praegu pigem laskume trepist.

Ettekanne räägib, mis on olnud meie saavutused ja tugevused viimase aastakümne jooksul, millele saame toetuda. Samuti, mis on oma aja ära elanud, miks ja mille saame kõrvale heita.

12:00 - 13:00

Paus

13:00 - 13:30

Arhiivivormingute muudatused arhiivieeskirjas (ArhE)

Dokumentide arhiveerimise peamiseks eesmärgiks on tagada nende kasutatavus kaugemas tulevikus. Kuna tehnoloogia ja ühiskonna arengut on raske ette aimata, siis tuleb arvestada riskiga, kus hetkel kasutuses oleva tarkvaraga loodud failid võivad tulevikus osutuda avanematuks. Selleks, et digiarhivaalid ei muutuks tulevikus kasutamiskõlbmatuks, muutis Rahvusarhiiv dokumentide failivorminguid ja kinnitas ainult n.ö elujõulisemad vormingud.

13:30 - 14:00

Kuidas krattide abil toetada asutuste tööd?

 • Ott Velsberg

  Ott Velsberg

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Chief Data Officer

Avalikus sektoris on kratte tänaseks juba laialdaselt rakendatud. Oma ettekandes annab riigi andmete juht Ott Velsberg ülevaate, kuidas kratte on asutustes täna juba rakendatud ning mida on tarvis, et efektiivselt kratte tööle rakendada.

14:00 - 14:30

Kes on häkker ja kas „mina“ saan tema vastu?

 • Kalev Pihl

  Kalev Pihl

  IT õppejõud, infoturbe koolitaja, SK ID Solutions juhatuse esimees, mentor

Jutt ei ole siin „mina“ vormis mitte ettekandjast vaid ikkagi kuulajatest. Mida teha pidevas küberründe situatsioonis – võidelda või alla anda? Üsna tihti on nähtavad erinevad ründed, kus panga või riik või sideoperaator annab teada käimasolevast ründekampaaniast ning kutsub üles hoiduma mingitest tegevustest sellega seoses. Mõnikord aga selline teada ise ongi juba rünne – see kõik on liiga keeruline ja asjad võivad ju sassi minna, kuid mida siis teha?

14:30 - 15:00

Sirutuspaus

15:00 - 15:30

Andmehaldus praktikas - Keskkonnaministeeriumi kogemus

Keskkonnaministeerium jagab kogemust keskkonnaandmete kättesaadavuse, kasutamise ning kvaliteediprobleemide lahendamisest. Valdkond on lai ja analüüsime näited dokumentides sisalduvatest andmetest kuni peaaegu reaalajas tärkandmete kogumiseni.

15:30 - 16:00

Infohaldus või dokumendihaldus?

 • Kuidas saab infost juhtimisinfo?
 • Kuidas leida info üles?
 • Kuidas infot koos luua?
 • Kes peaks väärindama loodud infot ja panema selle õigesse kohta?
 • Infohalduse juurutamise mured ja rõõmud Kaitseministeeriumi näitel

16:00 - 16:40

Webdesktop praktiline juurutamine

Webdesktop on saurus sauruste seas. 2021 tuleb välja uue põlvkonna Webdesktop, kus uus on nii kasutajakogemus kui disain, kuid mitte vähem olulisemana ka tehniline platvorm ja kasutatavad lahendused.

16:40 - 16:45

Konverentsipäeva lõpetamine

Liis Mesi
Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juhataja

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Lektorite arv:
10
Sihtrühm:
Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 9 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.

Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Piret Lauk
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.