Üldinfo

Toimumise kuupäev:
16.10.2019
Registreerimise lõpp:
14.10.2019
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
279 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Energeetika arengutase ja energiaressursid mõjutavad riikide arengut ning inimeste heaolu aina suuremal määral. Kõrgtehnoloogiad vajavad üha kvaliteetsemat elektrienergiaga varustamist. Samuti suurenevad nõuded keskkonna säilimiseks ja hoidmiseks.

Elektritarbimine kasvab maailmas paar protsenti aastas. Prognoositakse, et 2050. aastal on elektri tarbimine üle kahe ja aastal 2100 üle kolme korra suurem kui praegu. Iga riigi elektritarbimise kasvuprotsent sõltub majanduskasvust ja moodustab umbes poole sellest. Keskkonda reostavate ja ohtlike tuumajaamade asemele kerkivad uue ajastu omad – ohutumad kuid sama võimsad.

Suurenev kütusevabade tootmistehnoloogiate lisandumine mõjutab ka tarbija jaoks positiivselt elektri börsihinda, seega tuleb varakult teha tark valik – milline energia tootmise tüüp sobib kõige paremini.

Konverentsi eesmärk on anda põhjalik ülevaade energeetika arengust, tulevikust ja kasutusalast nii Eestis kui ka mujal maalimas. Räägime ka uutest tehnoloogilistest võimalustest energia tootmiseks ning kuidas on ettevõtjal võimalik energiale tehtavaid kulutusi vähendada. Anda selge pilt sellest, milline on energiasüsteemide eripära Eestis ja nende arendamise võimalused.

Konverentsil osaleja saab laialdase pildi sellest, mis toimub peamistes energeetika sektori harudes ning mida on oodata lähitulevikus ning kuidas selle taustal oma tegevust planeerida ressursiteadlikullt.

Advertisement banner

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 10:05

Konverentsipäeva avamine

 • Urmas Vaino

  Urmas Vaino

  Eesti Rahvusringhääling, toimetaja-saatejuht

10:05 - 10:30

Uue põlvkonna tuumareaktor – kas Eesti võimalus?

 • Eesti koos Balti riikide ja Soomega on kasvavas elektri defitsiidis, mis muutub eriti tõsiseks 2025 aastast
 • Taastuvenergiale üleminek Euroopas ja Eestis on takerdumas objektiivsete piirangute tõttu
 • Tuumaenergia on asendamatu energiaallikas vähendamaks oluliselt fossiilsete kütuste põletamist
 • IV põlvkonna reaktorid võimaldavad kõige keskkonnasõbralikumat, ohutumat ja kasumlikumat elektritootmist Eestile 2032 aastaks

             

10:30 - 11:00

Energiasektor tuleviku kiirteel

 • Energiasüsteem peab olema igal hetkel tasakaalus ehk pakkumine peab vastama nõudlusele
 • Arvestades järjest kasvavat taastuvenergia osakaalu võrgus, on paindlikkus järjest olulisemal kohal. Traditsiooniliselt on energiasüsteemi balansseerimiseks kasutatud elektrijaamasid.
 • Võrgu stabiilsuse tagamiseks võtavad üha suuremat rolli lisaks elektrijaamadele nii kodudes kui ettevõtetes olevad elektrit kasutavad seadmed, sealhulgas elektrisõidukid, täpsemalt nende akud.
 • Valmistumine elektrisõidukite arvu kasvuks. Vajalikud teenused elektrisõidukite omanikele.

11:00 - 11:30

Elektritootmise unikaalne alternatiiv Paldiski linna näitel

 • Kasvavad tööjõukulud tingivad Eestis ajapikku paljuräägitud majanduse struktuurimuutuse. Dilemma- muutu või sure! - oluline osis energiakulude vähendamisel
 • Energiatehnoloogiate kiire areng, tsentraliseeritud elektritootmise ja õigusaktide muudatuste tulemusena tarbijatele loodud uued võimalused oma energiavarustuse ümberkorraldamiseks
 • Euroopa Liidu (sh. Eesti) energiapoliitika elluviimisel küsimusi vastustest palju rohkem
 • Uute võimaluste kasutamise keerukusest tingitud uus lähenemine energiavarustuse korraldamiseks
 • Kohalike ettevõtete ja omavalitsuste vaheline kooostöö energiamajanduse kontseptsiooni arendamisel. Uute ja unikaalsete elektritootmise lahendused ning uute konkurentsivõimeliste tööstuste tekkimine piirkonda
 • Arenduskontseptsioon “neli ühes” - lokaalne taastuvenergia, unikaalne Eesti 500MW pump-hüdroakumulatsioonijaam, regionaalne gaasiterminal ning nende poolt loodavad uued ärivõimalused

11:30 - 12:00

Tuuleenergia arenguperspektiiv. Eesti võimalused ja õpikogemused lähiriikidest

 • Aavo Kärmas

  Aavo Kärmas

  Enefit Green’i juhatuse esimees ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees

 • Tuuleparkide arendus
 • Riigikaitselised piirangud
 • Meretuulepargid
 • Investeeringute tagamine
 • Üleüldine strateegiline ambitsioon

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 13:30

Säästlikud ja sõltumatud elektrittootvad metallkatused

 • Ehitisintegreeritud päikeseenergeetika
 • Päikesepaneelide kasutamine miljööväärtuslikes piirkondades
 • Elektrit tootvate metallkatuste arendus Eestis
 • Päikeseelektrisüsteemide planeerimine projekteerimise faasis
 • Uued ärimudelid taastuvenergeetikas

13:30 - 14:00

Uue põlvkonna superkondensaatorite põhine energiasalvestustehnoloogia Global Cleantech 100 prestiiže auhinna laureaat 2019

14:00 - 14:30

Põlevkiviõli konkurentsivõimest maailmaturul

 • Meelis Eldermann

  Meelis Eldermann

  Viru Keemia Grupp AS, juhatuse aseesimees ja tehnika direktor

 • Põlevkiviõli on commodity, mille tootjale on oluline tootmise omahind, turunõudluse trendid ning karmistuvad keskkonnanormid
 • 01.2020 jõustub MARPOL direktiiv, mis määratleb maailmameredel kasutatavate laevakütuste maksimaalseks väävlisisalduseks 0,5%
 • Oluline on teha valik, millisesse turusegmenti ennast positsioneerida ning sellest tulenevalt hinnata põlevkiviõli täiendava väärindamise vajalikkust

14:30 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 15:30

Puhtale energiale üleminek. Kuidas väärtustada tootmiskeskkonda päikese ja tuuleenergiaga

 • 12 aastat tootmiskeskkonna ja selle juurde kuuluva taastuvenergiatootmise ning võrgu arendamist
 • Kuidas sünergia ja konkurentsi eelis suudab võistelda naaberriikidega suur klientide eest
 • Kuidas omada kontrolli kogu energia hinna üle
 • Tööstusettevõtete vaheline sümbioos, olles samas kasumlik, vastutustundlik ja keskkonnasäästlik

 

15:30 - 16:15

Arutlusring: Millised energiatüübid on Eestile kõige kasulikumad ja mida tähendab Eestile alternatiivsete energiaallikate kiire pealevool?

Juhib Urmas Vaino

Sandor Liive, Fermi Energia
Peep Siitam, Energiasalv Pakri OÜ
Aavo Kärmas, Enefit Green’i juhatuse esimees

16:15 - 16:30

Konverentsipäeva lõpetamine

Urmas Vaino

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Konverents
Lektorite arv:
9
Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, osakonna juhid, arendusjuhid, ehitusettevõtjad ning kõik teised kes tunnevad huvi energeetika valdkonna, energiasäästu ja uute tehnoloogiate vastu.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 8 AT. Auditooriumi kaasatus, näited elust enesest, interaktiivne diskussioon.

Konverentsi läbinu saab soovi korral tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 20.09.2019; 50% maksumusest ajavahemikus 21.09.– 06.10.2019. Kui loobutakse hiljem kui 07.10.2019,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Reelika Andresson-Kesa, ürituse produtsent
Toitlustus:
Jah
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi