Koolitus: Käibemaksuseaduse muudatused alates 1. jaanuar 2020

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.11.2019 - 28.11.2019 Registreerimise lõpp: 26.11.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Vabariigi valitsus kiitis heaks 19. septembril 2019  käibemaksudirektiivi muudatused, mis toovad endaga kaasa uuendused käibemaksuseaduses, jõustumise ajaks on planeeritud 1. jaanuar 2020.

Esmakordselt sätestatakse käibemaksuseaduses nõudmiseni varu mõiste. Uus regulatsioon aitab lahendada piiriülese maksustamisega seotud probleeme. Muudatusega lihtsustatakse piiriüleste kaubatehingutega tegelevate ettevõtjate käibemaksustamise korda, mis vähendab ettevõtja halduskoormust.

Käibemaksuseaduse uuenduste kohaselt kehtestatakse reeglid piiriüleste aheltehingute maksustamiseks. Liikmesriikides on aheltehingute maksustamise senine praktika olnud erinev, mistõttu puudub ettevõtjatel selles õiguskindlus. Erineva praktika tõttu võib kaasneda tehingu topeltmaksustamine või maksustamata jätmine.

Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiiv lubab liikmesriikidel vastu võtta regulatsioone, mis võimaldavad maksumaksjal müügikäivet korrigeerida põhjusel, et ostja jätab kauba või teenuse eest maksmata. Eesti seadus seda seni teha ei luba. Nüüd viiakse Eesti seadus Euroopa Kohtu praktikaga kooskõlla.

Koolituse eesmärk on selgitada ees ootavaid käibemaksuseaduse muudatusi alates 1. jaanuarist 2020.

Koolituse läbinu teab põhjalikult  käibemaksudirektiivi muudatusi ning seda, kuidas need mõjutavad Eesti ettevõtteid.

Koolituse viib läbi Tõnis Elling, Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Käibemaksuseaduse muudatused alates 1. jaanuar 2020


10:00 - 12:00

  • Nõudmiseni varu mõiste esmakordselt käibemaksuseaduses
  • Aheltehingute maksustamine
  • Kreeditarve tegemise uued reeglid
  • Lisaks väiksemad muudatused käibemaksuseaduses

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,7 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kuni 30 kalendripäeva enne sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Osavõtutasu ei tagastata vääramatu jõu korral, kui Sündmuse korraldamine ei ole vääramatu jõu tõttu võimalik. Vääramatu jõud ehk force majeure on ettearvamatu asjaolu, mis ei sõltu kokkulepet sõlmivate poolte tahtest, mida ei saanud pooled mõjutada ega ära hoida ja mis ei võimalda täita kokkuleppejärgseid kohustusi.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.