Üldinfo

Toimumise kuupäev:
27.01.2016
Registreerimise lõpp:
25.01.2016
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
108 € + km

Hommikuseminaril käsitletakse deklaratsiooni TSD Lisa 1 muudatusi alates 01.01.2016. Räägitakse tulumaksuseaduse muudatustest, mis on seotud TSD Lisa 1 täitmisega, tööaja märkimisest ja uutest väljamakse liikidest. Keskendutakse aktuaalsetele ja enim küsimusi tekitanud teemadele ning antakse ülevaade, kuidas täita ja esitada TSD Lisa 1 deklaratsiooni. Samuti räägitakse sellest, millal tekib võlaõigusliku lepingu alusel töötaval isikul ja juhatuse liikmel ravikindlustuskaitse.
Hommikuseminari viib läbi Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse konsultant Tatjana Klettenberg.

Programm

09:30 - 10:00

Hommikukohv ja registeerimine

10:00 - 11:30

TSD muudatused alates jaanuarist 2016 ja erisuste deklareerimine

 

• TSD Lisa 1 muudatused
- tööaja määr
- uued väljamakse liigid
• Võlaõigusliku (VÕS) lepingu alusel ravikindlustuskaitse tekkimine 2016. aastal
- millal tekib juhatuse liikmel ravikindlustuskaitse?
- kuidas tekib ravikindlustus mitme VÕS lepinguga tegutsemise korral?
• Töötamise registri muudatused
• TSD Lisa 1 täitmise olulised asjaolud ja maksunüansid
- Lisa 1 osa 1a täitmise näited

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Seminar
Toitlustus:
Ei