Üldinfo

Toimumise kuupäev:
27.01.2016
Registreerimise lõpp:
25.01.2016
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
108 € + km

Hommikuseminaril käsitletakse deklaratsiooni TSD Lisa 1 muudatusi alates 01.01.2016. Räägitakse tulumaksuseaduse muudatustest, mis on seotud TSD Lisa 1 täitmisega, tööaja märkimisest ja uutest väljamakse liikidest. Keskendutakse aktuaalsetele ja enim küsimusi tekitanud teemadele ning antakse ülevaade, kuidas täita ja esitada TSD Lisa 1 deklaratsiooni. Samuti räägitakse sellest, millal tekib võlaõigusliku lepingu alusel töötaval isikul ja juhatuse liikmel ravikindlustuskaitse.
Hommikuseminari viib läbi Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse konsultant Tatjana Klettenberg.

Programm

09:30 - 10:00

Hommikukohv ja registreerimine

10:00 - 11:30

TSD muudatused alates jaanuarist 2016 ja erisuste deklareerimine

  • TSD Lisa 1 muudatused

- tööaja määr
- uued väljamakse liigidVõlaõigusliku (VÕS) lepingu alusel ravikindlustuskaitse tekkimine 2016. aastal
- millal tekib juhatuse liikmel ravikindlustuskaitse?
- kuidas tekib ravikindlustus mitme VÕS lepinguga tegutsemise korral?

  • Töötamise registri muudatused
  • TSD Lisa 1 täitmise olulised asjaolud ja maksunüansid

- Lisa 1 osa 1a täitmise näited

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Seminar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid ning kõik teised teemast huvitatud
Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 05.01.2016;
50% maksumusest ajavahemikul 06.01 – 19.01.2016. Kui loobutakse hiljem kui 19.01.2016 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele. Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.


Projektijuht:
Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht
Toitlustus:
Jah
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.