Üldinfo

Toimumise kuupäev:
07.06.2017
Registreerimise lõpp:
05.06.2017
Asukoht:
Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
149 € + km

Uus töövaidluse lahendamise seadus muudab põhjalikult kehtivat korda. Eesmärk on tagada lihtne, kiire, odav ning tõhus kohtuväline töövaidluse lahendamine. Seadus on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2018.

Käesoleva aasta 01. juulil jõustuvad ka uued töölepingu seaduse muudatused.

Hommikuseminari eesmärk on selgitada Riigikogus teisel lugemisel olevat uut töövaidluse lahendamise seadust, erinevusi hetkel kehtivast seadusandlusest ning anda ülevaade 01. juulil jõustuvatest töölepingu seaduse muudatustest.

Seminari läbinu teab, mida toovad kaasa need seadusemuudatused tööandjale ja milline on värskeim kohtupraktika antud valdkonnas.

Praktilisi teadmisi jagab Rohtla Law Office OÜ juhataja ja jurist Thea Rohtla.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 12:00

Töölepingu seaduse 01.07.2017 jõustuvad muudatused ning uus töövaidluse lahendamise seadus

 • Töölepingu seaduse muutmise seadus:
  - alaealiste töö- ja puhkeaeg; tööinspektori nõusoleku saamine alaealise tööle asumiseks
  - tööinspektsiooni pädevus töösuhete kontrollimisel, sunniraha määramine
 • Töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu:
  - töövaidluskomisjonide pädevus laieneb
  - kirjalik menetlus ja lepitusmenetlus
  - kokkulepete kinnitamine
  - tõendite kogumine ja tõendamine TVK-s
  - mida toovad seaduste muudatused kaasa tööandjale?
  - läbivalt näiteid kohtupraktikast ja selle võimalikest arengutest muudatuste pinnal

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Seminar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Juhid, keskastmejuhid, juristid, personalijuhid, personalispetsialistid, raamatupidajad ning kõik teised, kes tegelevad personalitööga.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,25 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 16.05.2017; 50% maksumusest ajavahemikul 17.05 – 30.05.2017. Kui loobutakse hiljem kui 30.05.2017 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, koolituste ja konverentside projektijuht
Toitlustus:
Jah