Hoonete piirdetarindite projekteerimine ning enamlevinud murekohad ja vead eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis (8TP)

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.02.2021 - 03.02.2021 Registreerimise lõpp: 02.02.2021 Kestvus: Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus on hinnatud EEL’i kutsekomisjoni poolt ja annab 8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Hoonete piirdetarindite projekteerimine ning enamlevinud murekohad ja vead eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis

Piirdetarindeid ei projekteerita sageli piisava põhjalikkusega ega piisavalt tihedas koostöös. Põhjus peitub selles, et tarindid jäävad justkui arhitekti ning ehituskonstruktsioonide osa koostaja vastutusala vahele.

Kuna tarindite ja nende liitekohtadega on seotud ka külmasillad, õhulekked ning muu ehitusfüüsika ja niiskusturvalisusega seonduv, võivad riskantsed lahendused või vead viia niiskuskahjustuste tekke, mittetoimivuse või enneaegse renoveerimisvajaduseni.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade piirdetarindite jaotusest ja tüpoloogiast koos tarinditele mõjuvate kliimakoormustega. Jagada ja vahetada kogemusi piirdetarindite projekteerijatega, tõstmaks kõigi osalejate professionaalset pädevust. Tutvustada piirdetarindite projekteerijatele koolituse lektori kogemusel enamlevinud puudusi piirdetarindite ning nende liitekohtade projekteerimisel koos soovitustega paremate lahenduste tekkimiseks.

Koolituse läbinu teab tarinditele esitatavaid nõudeid ning nende nõuete täitmiseks vajalikke kihte ning materjalide omadusi.

Koolitus toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Advertisement banner

Programm

Kogunemine veebikeskkonda


09:45 - 10:00

Hoonete piirdetarindite projekteerimine ning enamlevinud murekohad ja vead eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis


10:00 - 12:00

 • Simo Ilomets

  Simo Ilomets

  PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7).

 • Hoonetele ja hoone osadele, s.h. piirdetarinditele esitatavad nõuded
 • Erinevad piirdetarindid (välisseinad, katused, avatäited, põrandad)
 • Piirdetarindite tüpoloogia (tuulutusvahega/tuulutusvaheta välissein, kald-/lamekatused, alt tuulutatav/pinnasel põrand)
 • Piirdetarindite toimivus

Lõuna


12:00 - 12:45

Koolitus jätkub


12:45 - 14:15

Simo Ilomets
PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7)

 • Piirdetarindite projekteerimine eel-, põhi-, ja tööprojekti staadiumis
 • Arhitekti, ehituskonstruktori ja energiaarvutuse teostaja vastutusalad ning koostöö
 • Peamised puudused ehitusprojektide arhitektuuri ja ehituskonstruktsioonide osas

Paus


14:15 - 14:30

Koolitus jätkub


14:30 - 16:00

Simo Ilomets
PhD, volitatud ehitusinsener (tase 8) ning diplomeeritud ehitusinsener ( tase 7), diplomeeritud energiatõhususe spetsialist (tase 7)

 • Arvutusnäited – tarindi soojus- ja niiskustehniline toimivus nn kastepunkti ehk EVS-EN ISO 13788 standardi näitel
 • Kriitiline sisepinna temperatuuriindeks erineva niiskuskoormusega hoonetes/ruumides
 • Näiteid liitekohtade projekteerimisest

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ehitusprojekti arhitektuuri osa ja ehituskonstruktsioonide/tarindite osa projekteerijad, ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad, ehituskonsultandid, ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve teostajad, ehitusjuhid, peaprojekteerijad.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on täitnud kõiki õppekava läbimise nõudeid täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.

Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.
Kui valitsus keelab covidi leviku tõttu kogunemised, viiakse koolitus veebi ning osalemistasu jääb samaks.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.