Üldinfo

Toimumise kuupäev:
16.05.2013
Registreerimise lõpp:
14.05.2013
Asukoht:
Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
158 € + km

Et olla edukas juht, pead olema kompetentne oma valdkonnas. Kuid ainuüksi sellest ei piisa. Sul peab olema ka mõjuvõimu. Mõjuvõimu abil saad kaasata toetajaid ja tulla toime vastuseisjatega. Vastuseisu kohtab juht paraku mitmetes olukordades: eesmärkide, strateegiate, lahenduste, normide ja tegevuste kokkuleppimisel; igapäevaprobleemide lahendamisel; uuenduste algaamisel ja elluviimisel jne.

Kui paljude inimestega saavad juhid enamasti hästi hakkama, siis osade inimestega osutub see neil tõeliseks peavaluks. Osa tõrksaid inimesi ajab jäigalt oma joont, torpedeerib ühist tegevust, ei arvesta teiste valdkondade vajaduste ja soovidega ning kulutab vaidlemisele palju aega. Need inimesed on juhitamatud, kuna juht ei oska nendega midagi peale hakata. Eriti valus on see siis, kui vastuseisja on staar – väga kompetentne ja tõhus oma valdkonnas. Teda ei saa ära ka saata. Ses olukorras ei aita miski muu, kui juhi mõjuvõimu oskuslik kasutamine.

Koolituse eesmärk on täiendada juhtidel oskust juhtida juhitamatuid inimesi.

Koolituse tulemusel suureneb juhtidel enesekindlus vastuseisu ületamisel, kuna paranevad oskused:

  • hinnata oma mõjuvõimu;
  • kaasata vastuseisjat dialoogi;
  • jõuda vastuseisjaga töötavale kokkuleppele ja
  • tagada kokkuleppest kinnipidamine.

Koolitusel hindavad juhid oma mõjuvõimu, rakendavad õpitud teadmisi ja oskusi aruteludes ja rollimängudes ning teadvustavad oma tugevusi ja arenguvajadusi mõjuvõimu kasutamisel.

Koolituse viib läbi:

Mait Raava, kes on Pro Konsultatsioonide juhtimiskonsultant. Olnud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja EBS-i lektor ja teadur. Tegutseb alates 1994. aastast strateegilise juhtimise nõustajana ja koolitajana. Spetsialiseerunud tasakaalus tulemuskaardi ja kompetentsimudelite rakendamisele. Täiendanud end Oxfordi ülikoolis stsenaariumite modelleerimise ja strateegilise planeerimise alal, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis organisatsiooni ja innovatsiooni juhtimise alal, Microsoftis kliendisuhete arendamise alal, Hay Grupis kompetentside juhtimise alal ja Tallinna Ülikooli doktorantuuris (alates 2002) innovatsiooni juhtimise kompetentside alal.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 10:30

Mõjuvõimu suurendamine

  • Mait Raava

    Mait Raava

    Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant

Mait Raava
Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant

Mis on mõjuvõim? Kuidas ressursid, info ja autoriteet mõjuvõimu kujundavad? Miks osadel juhtidel on suurem ja teistel on väiksem mõjuvõim? Kuidas juht saab mõjuvõimu suurendada? Mis olukordades peaksid juhid mõjuvõimu teadlikult rakendama, millal mitte?

10:30 - 12:00

Vastuseisja kaasamine dialoogi

Milliseid on vastuseisu tüübid? Miks inimesed vastu hakkavad – mis on erinevad motiivid? Miks just staarid enamasti vastu hakkavad?  Kuidas juht teeb mõjuvõimu kasutades vastuseisjale ühise eesmärgi köitvaks? Kuidas rakendab teiste meeskonnaliikmete mõjuvõimu vastuseisja dialoogi kutsumisel?

12:00 - 12:30

Lõunapaus

12:30 - 13:20

Vastuseisjaga töötavale kokkuleppele jõudmine

Miks peab juht enamasti ise esimesena tegutsema vastuseisu ületamisel? Kuidas eristada õhkõrna piiri isiklikuks minemise ja tegudele keskendumise vahel? Kuidas juht jõuab mõjuvõimu kasutades vastuseisjaga töötava kokkuleppeni? Mis laadi kokkulepe vorm suurendab kokkuleppest kinnipidamise tõenäosust?

13:20 - 13:45

Kokkuleppest kinnipidamise tagamine

Kuidas jälgida vastuseisja tegevust ja anda talle tagasisidet? Miks on oluline anda vastuseisjale valdavalt positiivset tagasisidet? Kuidas juht tagab mõjuvõimuga vastuseisja kokkuleppest kinnipidamise? Mida teeb juht siis, kui vastuseisja murrab kokkulepet?

13:45 - 14:00

Kokkuvõte õpitust ja soovitused

Mait Raava
Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei