Üldinfo

Toimumise kuupäev:
05.12.2013
Registreerimise lõpp:
03.12.2013
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
158 € + km

Valdavale osale raamatupidamiskohuslastest on 2014. aastal esitamisele kuuluv 2013. aasta aruanne uute RTJ-de esmaseks rakendusaastaks, kuna alates 01.01.2013. a. muutus uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite järgimine kõigile kohustuslikuks.

Seetõttu tuleb kindlasti analüüsida, kas ja kuivõrd uued RTJ-d iga konkreetse aruandekohuslase aastaaruannet mõjutavad.

Koolituse eesmärgiks on jagada praktilisi soovitusi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, keskendudes uutele RTJ-dele. Osalejatele antakse praktiliste näidetega varustatud ülevaade olulisematest muudatustest, üleminekusätetest, muudatustest info avalikustamise nõuetes ja muust olulisest.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 12:00

Aastaaruanne 2013 – olulised nüansid koostamisel ning uute RTJ-de esmakordne rakendamine

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Toomas Villems
Villems Donoway OÜ, partner ja vandeaudiitor

 • Ülevaade 2013. aastal jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhenditest
 • Peamised arvestuspõhimõtete muudatused ja nende mõju hindamine - kuidas kajastada arvestuspõhimõtete muutusi:
  - kinnisvarainvesteeringud (üleminek soetusmaksumuse meetodilt õiglase väärtuse meetodile)
  - sihtfinantseerimine (üleminek brutomeetodilt netomeetodile või senise brutomeetodi asendamisel muutunud nõuetega)
  - firmaväärtuse kajastamine
  - müügiootel põhivara ümberklassifitseerimine
  - laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimise lõpetamine
 • Muudatused aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuete osas
 • Tähelepanekud enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 14:50

Koolitus jätkub

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Toomas Villems
Villems Donoway OÜ, partner ja vandeaudiitor

14:50 - 15:00

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei