KOOLITUS: Aastaaruanne 2013 – olulised nüansid koostamisel ning uute RTJ-de esmakordne rakendamine

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 05.12.2013 - 05.12.2013 Registreerimise lõpp: 03.12.2013 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Valdavale osale raamatupidamiskohuslastest on 2014. aastal esitamisele kuuluv 2013. aasta aruanne uute RTJ-de esmaseks rakendusaastaks, kuna alates 01.01.2013. a. muutus uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite järgimine kõigile kohustuslikuks.

Seetõttu tuleb kindlasti analüüsida, kas ja kuivõrd uued RTJ-d iga konkreetse aruandekohuslase aastaaruannet mõjutavad.

Koolituse eesmärgiks on jagada praktilisi soovitusi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, keskendudes uutele RTJ-dele. Osalejatele antakse praktiliste näidetega varustatud ülevaade olulisematest muudatustest, üleminekusätetest, muudatustest info avalikustamise nõuetes ja muust olulisest.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Aastaaruanne 2013 – olulised nüansid koostamisel ning uute RTJ-de esmakordne rakendamine


10:00 - 12:00

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Toomas Villems
Villems Donoway OÜ, partner ja vandeaudiitor

 • Ülevaade 2013. aastal jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhenditest
 • Peamised arvestuspõhimõtete muudatused ja nende mõju hindamine - kuidas kajastada arvestuspõhimõtete muutusi:
  - kinnisvarainvesteeringud (üleminek soetusmaksumuse meetodilt õiglase väärtuse meetodile)
  - sihtfinantseerimine (üleminek brutomeetodilt netomeetodile või senise brutomeetodi asendamisel muutunud nõuetega)
  - firmaväärtuse kajastamine
  - müügiootel põhivara ümberklassifitseerimine
  - laenukasutuse kulutuste kapitaliseerimise lõpetamine
 • Muudatused aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuete osas
 • Tähelepanekud enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Koolitus jätkub


13:00 - 14:50

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Toomas Villems
Villems Donoway OÜ, partner ja vandeaudiitor

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine


14:50 - 15:00

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei