Koolitus: Aastaaruanne 2014 – olulised nüansid millele tähelepanu pöörata

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 29.01.2015 - 29.01.2015 Registreerimise lõpp: 27.01.2015 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 168 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on jagada nii kogemusi kui ka soovitusi eelseisva, 2014. aasta majandusaasta aastaaruande koostamiseks koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Tähelepanu vajavad mõningad raamatupidamise keerukamad ja mitterutiinsema iseloomuga teemad.

Koolituse viib läbi Toomas Villems, Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner, kes igapäevatöös puutub kokku klientide erinevate praktiliste küsimustega nii raamatupidamise kui maksunduse teemadel.

Pakendiaruandlust koostavate ettevõtete jaoks on uudseks nõudeks kaasnev pakendiandmete aruandluse audiitorkontrolli kohustus, mis rakendub juba 2014. aasta pakendiaruandluse andmetele – aruandluse esitamise lõpptähtaeg on 30. juuni 2015. Ka eeltoodud teemat on plaanis koolituse läbiviimise käigus puudutada.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Aastaaruanne 2014 – olulised nüansid millele tähelepanu pöörata


10:00 - 12:00

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Toomas Villems
Villems & Partnerid OÜ, vandeaudiitor ja partner

 • Majandusaasta aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused koos praktiliste näidetega:
  - saldovõrdlused
  - inventeerimine
  - reguleerimis- ja lõpetamiskanded
  - eraldised
  - nõuete ja varade allahindluse vajaduse tuvastamine
  - diskonteerimine
  - kaetava väärtuse testid
  - ümberhindlused õiglasele väärtusele
  - aruandeperioodil selgunud eelmiste perioodide vigade korrigeerimine
  - bilansipäevajärgsete sündmuste kajastamine jne.
 • Arvestuspõhimõtete muudatused ja nende mõju hindamine
 • Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest
 • Tähelepanekud enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud
 • Pakendiaruandluse auditi kohustus

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Koolitus jätkub


13:00 - 14:50

Toomas Villems
Villems & Partnerid OÜ, vandeaudiitor ja partner

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine


14:50 - 15:00

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei