Üldinfo

Toimumise kuupäev:
29.01.2015
Registreerimise lõpp:
27.01.2015
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
168 € + km

Koolituse eesmärk on jagada nii kogemusi kui ka soovitusi eelseisva, 2014. aasta majandusaasta aastaaruande koostamiseks koos tähelepanekutega enamlevinud vigadest, mida nii jooksvas raamatupidamisarvestuses kui ka varasemate aastaaruannete koostamisel praktikas on tehtud. Tähelepanu vajavad mõningad raamatupidamise keerukamad ja mitterutiinsema iseloomuga teemad.

Koolituse viib läbi Toomas Villems, Villems & Partnerid OÜ vandeaudiitor ja partner, kes igapäevatöös puutub kokku klientide erinevate praktiliste küsimustega nii raamatupidamise kui maksunduse teemadel.

Pakendiaruandlust koostavate ettevõtete jaoks on uudseks nõudeks kaasnev pakendiandmete aruandluse audiitorkontrolli kohustus, mis rakendub juba 2014. aasta pakendiaruandluse andmetele – aruandluse esitamise lõpptähtaeg on 30. juuni 2015. Ka eeltoodud teemat on plaanis koolituse läbiviimise käigus puudutada.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 12:00

Aastaaruanne 2014 – olulised nüansid millele tähelepanu pöörata

 • Toomas Villems

  Toomas Villems

  audiitorühingu Villems & Partner OÜ partner, Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Toomas Villems
Villems & Partnerid OÜ, vandeaudiitor ja partner

 • Majandusaasta aastaaruande koostamisega seonduvad tegevused koos praktiliste näidetega:
  - saldovõrdlused
  - inventeerimine
  - reguleerimis- ja lõpetamiskanded
  - eraldised
  - nõuete ja varade allahindluse vajaduse tuvastamine
  - diskonteerimine
  - kaetava väärtuse testid
  - ümberhindlused õiglasele väärtusele
  - aruandeperioodil selgunud eelmiste perioodide vigade korrigeerimine
  - bilansipäevajärgsete sündmuste kajastamine jne.
 • Arvestuspõhimõtete muudatused ja nende mõju hindamine
 • Ülevaade aastaaruande lisades avalikustamisele kuuluva info miinimumnõuetest
 • Tähelepanekud enamlevinud vigadest, mida on praktikas aastaaruannete koostamisel tehtud
 • Pakendiaruandluse auditi kohustus

12:00 - 13:00

Lõunapaus

13:00 - 14:50

Koolitus jätkub

Toomas Villems
Villems & Partnerid OÜ, vandeaudiitor ja partner

14:50 - 15:00

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei