KOOLITUS: Andmekaitse ning õigus privaatsusele töö- ja teenistussuhetes

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 15.02.2012 - 15.02.2012 Registreerimise lõpp: 13.02.2012 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 128.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolitusel osalemine ning andmekaitsepõhimõtete tundmine aitab vältida tarbetuid vaidlusi ning reguleerida privaatsusõigusega seonduvaid küsimusi enne töö- või teenistussuhte algust. Samuti aitab isikuõiguste teadvustamine kaasa tööandja ja töötaja partnerlussuhte positiivsele arengule.

Juhul, kui töö või teenistussuhe on juba vormistatud ja andmekaitsealased küsimused pole reguleeritud, on mõistlik täiendavate andmekaitsealaste kokkulepete vormistamine. Koolitus annab praktilisi juhtnööre, kuidas töötajaid- teenistujaid koolitada ning milles ja kuidas kokku leppida.

Esineja: Mari Männiko, LEXTAL Advokaadibüroo, vandeadvokaat LL.M.

Mari Männiko on Eesti Advokatuuri liige alates 1996. aastast ning vandeadvokaat alates 2001. aastast. Privaatsusõiguse ja andmekaitsega tegelenud nii praktiku kui ka teoreetikuna. 1998 aastal kaitsnud Budapestis,Kesk-Euroopa Ülikoolis magistritöö teemal “Isikuandmete kaitse Eestis ja Euroopa liidus”. Alates 2009. aastast privaatsusõiguse ja andmekaitse õppejõud Tartu Ülikooli Õigusinstituudis. 2011. aasta kevadel ilmus kirjastuse Juura kaasabil Mari Männiko raamat “Privaatsusõigus ja andmekaitse”.

Programm

Registreerumine ja hommikukohv


09:30 - 10:00

Käsitlevad teemad


10:00 - 12:00

Mari Männiko
LEXTAL Advokaadibüroo, vandeadvokaat LL.M

 • Sissejuhatus privaatsusõigusesse ja andmekaitsesse. Mis see on? Milleks seda vaja on? Mida kaitstakse?
 • Kus on isikul õigus privaatsusele?
 • Mis on isikuandmete töötlemine? Millal isiku andmeid töödeldakse? Kes isikuandmeid töötleb?
 • Mis on isikuandmed?
 • Isikuandmete töötlemine enne töö või teenistussuhte vormistamine. Kas võib? Kes võib? Ja kas ning milleks kogutud andmeid võib kasutada
 • Kandideerimiskuulutus/ Konkursi teadaanne
 • Kandidaadile esitatavad nõudmised
 • Tööintervjuu ning konkurss teenistuskohale– mida võib küsida?
 • Valituks mitteosutunud kandidaadi andmete säilitamine
 • Isikuandmete töötlemine töö või teenistussuhte kestel.

Lõuna


12:00 - 12:45

Koolitus jätkub


12:45 - 14:45

Mari Männiko
Advokaadibüroo, vandeadvokaat LL.M

 • Delikaatsete isikuandmete töötlemine töö või teenistussuhte kestel'
 • Töö või teenistussuhte peatumise vormistamine, kui peatumise eelduseks on delikaatsete isikuandmete töötlemine. Kuidas tuvastada töötaja või teenistuja joobeseisundit?
 • Privaatsuse tagamine töö ja teenistussuhte kestel. Tööandja töövahendite kasutamine eraelulistel otstarvetel (e-kirjad, internetisessioonid, mobiiltelefon). Töötaja/teenistuja jälgimine
 • Teenistuja isikuandmed ja avalik dokumendiregister? Mida ja kuidas võib avaldada? Avalik teave vs andmekaitse
 • Vastutus ebaseadusliku isikuandmete töötlemise korral.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei