Üldinfo

Toimumise kuupäev:
21.10.2022
Registreerimise lõpp:
20.10.2022
Kestvus:
5 AT
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
209 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

Koolituse eesmärk on selgitada, milliste nõuetega tuleb Eesti ettevõtetel Soomes arvestada ning millised on olulisemad seadusemuudatused 2022-2023.

Koolituse läbinu teab muuhulgas, millised on lepingute sõlmimise eripärad Soome ettevõtjatega, piiriülese töötamise ning Soome tööõiguse põhireeglid ning erisused, sh töölepingu sõlmimine ja lõpetamine, tööaeg, töötasu, puhkused, töötervishoid, lähetused, renditöötajad jne. Samuti selgitatakse ettevõtja kohustusi tulenevalt Soome tellija vastutuse seadusest, Soome uut tööajaseadust ning palju muud olulist.

Koolituse viib läbi Kalle Pedakkes elab ja töötab Soomes, ta on Advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat ja partner.
Kalle Pedak on nõustanud tuntud Soome ja rahvusvahelisi kliente investeeringute tegemisel Eestisse ja Eesti äriühinguid investeeringute tegemisel Soome ja teistesse välisriikidesse. Kalle teadmisi ja kogemusi Soome õigusest on kasutanud ja kasutavad arvukad Eesti ettevõtjad.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

09:55 - 10:00

Veebikeskkonda kogunemine

10:00 - 12:00

Ettevõtluse vormid ja piiriülene ettevõtlus Soomes

 • Kalle Pedak

  Kalle Pedak

  Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

 • Soome ettevõtlust puudutavad olulisemad seadusemuudatused 2022-2023
 • Soome ja Eesti seadused – erinevused ja sarnasused
 • Eesti ettevõtja Soomes: piiriülese ettevõtluse vormid
 • Soome äriühingu juhtimine ja juhatuse liikmete vastutus
 • Ettevõtjate kohustuslikud registreeringud
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht: millal tekib ja millised on tagajärjed? Kohtupraktika näited
 • Ettevõtjate maksukoorem Soomes
 • Lepingute sõlmimine Soome ettevõtjaga, erinevused ja eripärad
 • Ehituse töövõtt Soomes, millised on probleemsemad punktid?
 • Eesti ettevõtja kohustused tulenevalt Soome tellija vastutuse seadusest. Kohtupraktika näited

12:00 - 12:30

Paus

12:30 - 14:30

Piiriülene töötamine ja Soome tööõiguse põhireeglid

Kalle Pedak Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

 • Tööseadusandluse olulisemad muudatused 2022-2023
 • Piiriülese töötamise vormid
 • Ametiühingute ja kollektiivlepingute tähtsus
 • Lähetatud töötajad. Kohaldatav seadus ja kohtupraktika
 • Renditöötaja seisund ja kohustused
 • Töölepingu sõlmimine ja lõpetamine. Kohtupraktika.
 • Välismaalaste, sealhulgas kodakondsuseta ja kolmandate riikide kodanike  töötamine Soomes
 • Töötasu, sh miinimum töötasu, erisoodustused ja päevaraha
 • Tööaeg ja ületunnitöö. Soome uus tööajaseadus
 • Puhkus, puhkusetasu ja sundpuhkus
 • Töötervishoid ja haigushüvitise maksmine
 • Kahju hüvitamine töösuhtes
 • Töösuhete kontroll ja võimalikud sanktsioonid
 • Välismaal registreeritud sõiduki juhtimine Soomes

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Ettevõtete juhid, ettevõtjad, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad ning kõik teised teemast huvitatud.
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Veronika Nuutmann
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.