KOOLITUS: Avaandmete haldus ja kasutamine

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 18.09.2014 - 18.09.2014 Registreerimise lõpp: 16.09.2014 Kestvus: Asukoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4) Hind: 138 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Avaandmed on avalikud vabalt kasutamiseks antud, veebist kättesaadavad andmed ilma kasutamis-, patentide- ja levitamispiiranguteta.

Taolised andmehulgad võivad olla näiteks lepingutekstide kogud, määruste tekstide kogud, kirjavahetuse metainfo kogud, eelarvefailid, statistikafailid, avalikult loetavasse formaati konverteeritud andmebaasid/registrid või siis neist andmeid väljastavad veebiteenused.

Avalikustamisele kuuluvad kõik nii riigiametite kui kohalike omavalitsuste loodud andmehulgad, mille avalik kasutus ei ole otseselt keelatud ning mis sisaldavad ka muid andmeid peale isikuandmete.

Avaliku sektori andmete ja vastavate metaandmete avamisest saavad kasu nii avalik sektor, erasektor, vabasektor kui ka kodanikud.

Avaandmete juriidilist poolt selgitab Viljar Peep, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor, ning avaandmete halduse ja kasutamise praktilist külge tutvustab Andres Kütt, Riigi Infosüsteemi Ameti nõunik.

Advertisement banner

Programm

Registreerumine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Isikuandmed avaandmetes


10:00 - 10:30

Viljar Peep
Andmekaitse Inspektsioon, peadirektor

 • Andmekogude ja muu avaliku sektori teabe masinloetav avalikustamine tugineb Eesti ja EL õigusele
 • Isikuandmed ei ole masinloetavast avalikustamisest välistatud, kuid eraelu peab jääma kaitstuks
 • Avaliku teabe valdajail tuleks teha inventuur – mida ja kuidas avalikustada
 • Koos sellega tuleks teha eraelu riive mõjude hindamine ja vaadata üle piirangud
 • Dokumendiregistrid vajavad masinloetavuse mõttes erikohtlemist

Avaandmete haldus ja kasutamine praktikas


10:30 - 11:45

Andres Kütt
Riigi Infosüsteemi Amet, nõunik

 • Avaandmed algavad eesmärgist. Enne tööle asumist tuleb selgesti sõnastada soovitav eesmärk.
 • Avaandmete diskussioon on suuresti sarnane platvormi diskussiooniga. Mõlemal puhul minnakse äri tuuma kallale ja mõlemal puhul on oluline tabada õige detailsusaste
 • On oluline leida tasakaal kogukonna soovide, andmete avaldamissoovi ning andmete salastamissoovi vahel
 • Andmeid võib avada väga mitmel tasandil, te tõenäoliselt juba tegelete avaandmetega seda endale teadvustamata
 • Avaandmete puhul tegeleme vitamiini ja mitte valuvaigistiga. Nende puudumisel jääb vähe tegemata, väike möödalask võib tähendada olematut kasutust
 • Andmete avamisega tegelev süsteem on mõistlik operatiivsüsteemist eraldada mingit liiki puhvriga
 • Andmete anonümiseerimisse tuleb suhtuda äärmise ettevaatusega. Seda on ootamatult keeruline vettpidavalt teha
 • Kas pangad peaksid oma valuutakursid masinloetavale kujule panema?
 • Kas telekomid peaksid oma plaanilised hooldustööd avalikult kättesaadavaks tegema? Aga teenuste levialad?

Toekas kohvipaus


11:45 - 12:30

Avaandmete haldus ja kasutamine praktikas - jätkub


12:30 - 14:00

Andres Kütt
Riigi Infosüsteemi Amet, nõunik

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei