KOOLITUS: Halduskohtumenetluse uus seadustik 2012

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 10.11.2011 - 10.11.2011 Registreerimise lõpp: 08.11.2011 Kestvus: Asukoht: Meriton Grand Conference & Spa hotell (Paldiski mnt 4, Tallinn) Hind: 128.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on arutleda ja tutvustada 01.01.2012 kehtima hakkavat halduskohtumenetluse seadustikku, käsitledes selle erisusi kehtivast halduskohtumenetluse seadustikust ning juhtides tähelepanu menetluse erinevustele võrreldes tsiviilkohtumenetlusega. Pikemalt peatutakse halduskohtumenetluse neil küsimustel, milles muudatused on olulisemad või mis senises kohtupraktikas on enam probleeme tekitanud. Tuuakse näiteid kohtupraktikast, mis ei kaota kaalu ka pärast 01.01.2012.

Koolituse viib läbi Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees ja kohtunik Viive Ligi.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv suupistega


09:30 - 10:00

Milleks senisest mahukam HKMS? Eelnõu struktuur ja ülevaade olulisematest muudatustest


10:00 - 12:00

Lõuna


12:00 - 13:00

Koolitus jätkub


13:00 - 15:00

  • Kohtusse pöördumine (kaebeõigus ja kaebetähtaeg)
  • Menetlusdokumendid, nende kättetoimetamine
  • Menetluskulud ja menetlusabi
  • Menetlus halduskohtus (kohtulikud menetlustoimingud, tõendid, kohtulahendid)

Kohvipaus


15:00 - 15:15

Koolitus jätkub


15:15 - 17:00

  • Mõningaid küsimusi seoses menetlusega apellatsiooniastme kohtus ja Riigikohtus
  • Erimenetlused (esialgne õiguskaitse, kaebus eraisiku vastu, haldustoiminguks loa andmine, menetlus hankeasjades)
  • Seaduse rakendamine

Koolituspäeva lõpetamine


17:00 - 17:05

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei