Üldinfo

Toimumise kuupäev:
10.11.2011
Registreerimise lõpp:
08.11.2011
Asukoht:
Meriton Grand Conference & Spa hotell (Paldiski mnt 4, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
128.00 € + km

Koolituse eesmärk on arutleda ja tutvustada 01.01.2012 kehtima hakkavat halduskohtumenetluse seadustikku, käsitledes selle erisusi kehtivast halduskohtumenetluse seadustikust ning juhtides tähelepanu menetluse erinevustele võrreldes tsiviilkohtumenetlusega. Pikemalt peatutakse halduskohtumenetluse neil küsimustel, milles muudatused on olulisemad või mis senises kohtupraktikas on enam probleeme tekitanud. Tuuakse näiteid kohtupraktikast, mis ei kaota kaalu ka pärast 01.01.2012.

Koolituse viib läbi Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees ja kohtunik Viive Ligi.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv suupistega

10:00 - 12:00

Milleks senisest mahukam HKMS? Eelnõu struktuur ja ülevaade olulisematest muudatustest

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 15:00

Koolitus jätkub

  • Kohtusse pöördumine (kaebeõigus ja kaebetähtaeg)
  • Menetlusdokumendid, nende kättetoimetamine
  • Menetluskulud ja menetlusabi
  • Menetlus halduskohtus (kohtulikud menetlustoimingud, tõendid, kohtulahendid)

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 17:00

Koolitus jätkub

  • Mõningaid küsimusi seoses menetlusega apellatsiooniastme kohtus ja Riigikohtus
  • Erimenetlused (esialgne õiguskaitse, kaebus eraisiku vastu, haldustoiminguks loa andmine, menetlus hankeasjades)
  • Seaduse rakendamine

17:00 - 17:05

Koolituspäeva lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei