Salvestus: Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes

Üldinfo

Koolitus toimus: 31.05.2022 - 31.05.2022 Registreerimise lõpp: Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 189 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind Soodushind: 139 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Online-koolitus: Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes

Seoses infotehnoloogia ning tehnika kiire arenguga on töötajate jälgimist ja kontrollimist võimaldavad tehnilised lahendused muutunud tööandjate jaoks järjest tavapärasemaks. Jälgimisseadmed edastavad ja salvestavad pilti selleks, et jälgida mingit territooriumi, inimesi, eset või protsessi. Jälgimisseadmed on ka GPS-seadmed, mis võimaldavad kindlaks määrata inimese või eseme (näiteks auto) asukohta. Töötajad peavad jälgimisseadmete kasutamist tihtilugu oluliseks privaatsuse riiveks, põhjustades ebamugavust, hirmu ning kahtlusi. Kui tööandja otsustab tööruumides kasutada video või heli salvestusseadmeid või paigaldada oma sõiduvahenditele GPS seadmed, tuleb tal arvestada isikuandmete kaitse põhimõtetega, sest selline tegevus tähendab automaatselt töötaja isikuandmete töötlemist.

Koolituse eesmärk on anda tööandjatele praktilisi nõuanded, kuidas jälgimisseadmeid kasutada nii, et see ei läheks vastuollu isikuandmete kaitse regulatsiooniga ning ei põhjustaks töötajatele intensiivset privaatsuse riivet.

Koolituse läbinu mõistab isikuandmete kaitse põhimõtteid jälgimisseadmete kasutamisel, teab seejuures tööandja õiguseid ja kohustusi ning oskab kasutada seadmeid viisil, mis väldib võimalikke juriidilisi tagajärgi ja põhjustab töötajates kõige vähem vastumeelsust.

Programm

Jälgimisseadmete kasutamine töösuhetes


  • Jälgimisseadmete kasutamise eesmärgid ja sellest tulenevalt tehnoloogiate valik
  • Kuidas tööandjad saaksid õiguslikult korrektselt oma vara kasutust ja töötajaid sealhulgas jälgida (videovalve, elektroonilised lukud, GPS seadmed jmt), millega tuleb arvestada?
  • Jälgimisega kogutud andmete edastamine kolmandatele isikutele
  • Millised nõusolekud tuleks töötajatelt töösuhte alguses või jooksvalt küsida?
  • Millistel juhtudel ei ole nõusoleku küsimine vajalik?
  • Andmete säilitamise tähtaeg ja salvestistega tutvumise kord
  • Vastutus- millised varalised ja mittevaralised nõuded võivad ebaseadusliku jälgimise korral tööandjat ohustada.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Järelvaadatavad

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tööandjad, ettevõtete juhid, personalijuhid, juristid ja teised, kes soovivad saada ülevaate jälgimisseadmete kasutamisest töösuhetes.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Tunnistuse saavad kõik koolitusel osalejad. Programm toimub veebikeskkonnas. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Koolituse autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud.