KOOLITUS: Juriidiliselt korrektsed läbirääkimised töölepingu küsimustes

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 10.04.2013 - 10.04.2013 Registreerimise lõpp: 08.04.2013 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Praktilise koolituse eesmärk on selgitada, kuidas muuta juriidiliselt korrektselt töötasu ning pidada tõepoolest tõhusaid läbirääkimisi töölepingu olulistes küsimustes.

Ajaliselt kompaktne ent sisutihe läbirääkimiste koolitus on suunatud töötajate hoidmiseeest vastutavaile ehk neile, kellel on alluvad.

Koolitusel osaletakse konkreetsete läbirääkimiste kaasuste lahendamisel nii tööandja kui töötaja poolel. Selline lähenemine annab hea ettekujutuse ka niinimetatud vastaspoole mõtteviisist ning laseb näha enese võimalikke vigu reaalse diskussiooni käigus.

Teise päevaosa kaasused valmistatakse spetsiaalselt antud koolituseks, osalejate profiili ning reaalse elu ja tööjõuturu aktuaalseid olukordi arvesse võttes. Osalejad omandavad praktilised läbirääkimiste võtted ja hädavajaliku sõnavara. Erilist tähelepanu pööratakse ettevalmistusele ja läbirääkimiste kulgemise oma kontrolli all hoidmisele ning juhuslikkuse, segamise ja emotsioonide välistamisele protsessis.

Õppimise resultaadina on aktiivne, pühendunud ja tähelepanelik osaleja võimeline ette valmistama ja tõhusalt läbi viima  töölepingu olulisimate tingimuste – töötasu suurus või selle muutmine, tööaeg ja –ülesanded, töö tegemise koht – alased läbirääkimised ning need soovitud tulemusega lõpetama. Raudne ja viisakas üheselt arusaadav loogika ja argumentatsioon välistavad läbirääkijate vastasseisu ning aitavad mõlemapoolselt lahendusele.

Koolituse viivad läbi:

Pirkko-Liis Harkmaa on Advokaadibüroos LAWIN töötanud ja tööõiguse küsimustes nii kohalikke kui ka rahvusvahelise kliente nõustanud alates 1998. aastast. Hetkel on ta  Advokaadibüroo LAWIN tööõiguse valdkonna juht. Tal on pikaajalised kogemused kõikide töötajaskonnaga seonduvate õiguslike küsimuste lahendamisel.  Lisaks tegutseb ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tööõiguse eriseminari läbiviija ja lektorina. Ta on avaldanud mitmeid tööõiguseteemalisi artikleid ning alates 2008. aastast kuni tänaseni olnud Äripäeva poolt väljaantava “Tööõiguse käsiraamatu” üks kaasautoritest. Ta on Euroopa Tööõiguse Advokaatide Assotsiatsiooni (EELA) juhatuse liige  ja maailma juhtiva sõltumatute advokaadibüroode assotsiatsiooni Lex Mundi tööõiguse grupi liige.

Georg Merilo (1971) on olnud tegev formaalse hariduse valdkonnas 3 aastat (kodanikuõpetuse õpetajana) ning mitteformaalses üle 11 aasta (keskendudes arukatele läbirääkimistele). Tipp- ja keskastme juhina on ta pidanud 1992-2002 rahvusvahelisi ja mitme osapoolega läbirääkimisi ning vastutanud aastas 13 miljoni € suuruse eelarve täitmise eest.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Kuidas muuta töötasu?


10:00 - 11:30

Pirkko-Liis Harkmaa
Advokaadibüroo LAWIN, Tööõiguse valdkonna juht, assotsieerunud partner/vandeadvokaat

Tasu maksmine tehtud töö eest on töösuhte keskne element ja tasu suurus töölepingu kohustuslik tingimus, mille muutmine eeldab reeglina pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

Koolitusel vaatleme, millised on seadusest tulenevad võimalused töötasu muutmiseks ning milliseid õiguslikke nüansse tuleks töötasu üle läbi rääkides arvesse võtta. Koolitusel osalejad saavad praktilisi näpunäiteid, kuidas erinevates olukordades töötasu muudatusi juriidiliselt korrektselt teostada.

Püstijala buffee


11:30 - 12:15

Kuidas pidadada palgarääkimisi, säilitades väärtuslik töötaja ja mahtudes seejuures etteantud eelarvesse?


12:15 - 14:15

  • Georg Merilo

    Georg Merilo

    Vabakutseline, vabakutseline ajakirjanik ja lektor

Georg Merilo
vabakutseline

  • Läbirääkimiste komponendid ja struktuur;
  • mida teha ja mida kindlasti mitte teha;
  • tüüpolukorrad ja ootamatused;
  • vajalik sõnavara ja oskusteave.

Läbirääkimiste kaasuste lahendamine grupitööna.

Kohvipaus


14:15 - 14:30

Läbirääkimiste kaasuste lahendamine grupitööna jätkub


14:30 - 16:30

Kaasuste analüüs, kokkuvõte, küsimused ja vastused, õpitu tulemuslikkuse hindamine.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei