Koolitus: Käibemaksu päev – muudatused 2017 ja 2018 Aktuaalsed küsimused ja probleemid

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 29.11.2017 - 29.11.2017 Registreerimise lõpp: 27.11.2017 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 209 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised käibemaksuseaduse muudatustest käesoleval, 2017. aastal ning lisaks vaatame ka tulevikku, ehk mida toob endaga kaasa 2018. aasta muudatuste osas.

Sõiduautode maksustamisel ootavad ees suured muutused. Muudatused ei puuduta ainuüksi tulumaksuseadust, vaid ka käibemaksu. Oluline on sõiduauto maksustamist käsitleda paralleelselt nii tulumaksu, kui ka käibemaksu osas. Lisaks sõiduautode maksustamisele väärib kindlasti tähelepanu kaubikute maksustamine. Siseriiklik pöördmaksustamine on oluline meede käibemaksupettustega võitlemiseks, kuid võitlus maksupetturitega ei saa toimuda ausate maksumaksjate halduskoormuse tõusu arvelt. Ees ootavad muudatused metallitoodete pöördmaksustamise osas viitavad, et kiirustades tehtud seadused on ebakvaliteetsed ja vajavad kiirelt muudatusi. Kindlasti on järgmisest aastast positiivne see, et käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäär tõuseb senisest 16 000 eurolt 40 000 euroni. Koolitusel käime läbi olulisemad nõuded ja kohustused käibemaksukohustuslaste registreerimisel. Samuti käsitleme ohukohti, mis juhtub, kui ettevõtja ei ole piisavalt tähelepanelik registreerimiskohustuse täitmisel.

Lisaks selgitatakse koolitusel aktuaalseid käibemaksu valdkonna küsimusi ning probleeme. Muuhulgas räägitakse piiriüleste tehingute maksustamisest – kas ja kuidas määrata käibe tekkimise kohta kui põhireeglit kohaldada ei saa? Samuti selgitatakse kinnisasja ja kinnisajaga seotud teenuste maksustamise erisusi – millistest seadustest leida abi, kui olulised mõisted on defineerimata? Lisaks saab teada, millised on sisendkäibemaksu ümberarvestamise suuremad riskid.

Koolituse läbinu teab, millised on käibemaksuseaduse muudatused 2017. ja 2018. aastal. Lisaks selgitatakse aktuaalseid käibemaksu valdkonna küsimusi ja probleeme ning vastatakse tekkinud küsimustele.

Koolituse viib läbi Tõnis Elling, Leinonen OÜ nõustamisüksuse juht ning Sisekaitseakadeemia Finantskolledži maksunduse ja tolli õppetooli juhataja/lektor.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Käibemaksuseaduse muudatused 2017 ja 2018


10:00 - 12:00

Pikemalt räägime sõiduauto maksustamisest, siseriiklikust pöördmaksustamisest ja käibemaksukohustuslaseks registreerimisest:

 • Sõiduauto erisoodustuse ja omatarbe maksustamine
 • Kaubikute omatarbe maksustamine
 • Omatarbe maksustamise eeldused
 • Siseriiklik pöördmaksustamine kinnisasjade puhul
 • Siseriiklik pöördmaksustamine metallitoodete puhul
 • Enamlevinumad vead siseriikliku pöördmaksustamise kohaldamisel
 • Mis muutub käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära tõusuga?
 • Millised on olulisemad vead käibemaksukohustuslaseks registreerimisel?

Lõunapaus


12:00 - 13:00


13:00 - 14:30

Piiriüleste tehingute maksustamine. Kas ja kuidas määrata käibe tekkimise kohta kui põhireeglit kohaldada ei saa?

Maksukohustuslaste vaheliste tehingute piiriülene maksustamine toimub  reeglina teenuse saaja järgi. Küll aga on põhireeglist terve rida erisusi, mille teadmine ja praktikas rakendamine on küllaltki problemaatiline. Kindlasti seostuvad kõige kulukamad eksimused kinnisasjaga seotud käibe maksustamisel. Praktikas valmistab probleeme teenuste defineerimine ja piisava seose leidmine, et teenust saaks lugeda kinnisasjaga seotud käibeks. Olulisel kohal on samuti erinevate üritustega seotud teenuste maksustamine ja ürituste korraldamise (osalemise)  kulude edasimüük. Täiesti eraldi teema on toitlustusteenuste käibemaksuga maksustamine, mille üle toimub ulatuslikke vaidlusi. Käibe tekkimise koht tuleb määrata ka juhul, kui söögikoht liigub. Erisuste alla lähevad ka transpordivahendite rent ja rahvusvaheline kaubavedu.

 • Tehingud teise liikmesriigi maksukohstuslasega
 • Tehingud teise liikmesriigi ja kolmandate riikide eraisikutega
 • Piiriüleste tehingute maksustamise põhireegel
 • Kuidas ja millal rakendada maksustamise erireegleid?
 • Toitlustusteenuste käibemaksuga maksustamine
 • Transporditeenuste käibemaksuga maksustamine
 • Ürituste korraldamisega seotud teenuste maksustamine
 • Transpordivahendite maksustamine

Kohvipaus


14:30 - 14:45

Kinnisasja ja kinnisajaga seotud teenuste maksustamise erisused. Millistest seadustest leida abi, kui olulised mõisted on defineerimata?


14:45 - 16:00

Kinnisasjaga seotud käibe maksustamise teema hõlmab järjest suuremat kõlapinda. Oluline on eristada majutusteenust ja renti/üüri. Samuti on vaja käsitleda teemaga seotud põhimõisteid. Tihti on maksuseadustes kasutatavad mõisted eraldi defineerimata või siis halvasti defineeritud, mille tõttu osutuvad võimalikuks ulatuslikud vaidlused maksuhalduriga. Kinnisasjaga seotud teenuste maksustamisel tuleb meil lugeda lisaks käibemaksuseadusele ka Euroopa Liidu Nõukogu käibemaksudirektiivi ja direktiivi kohaldamiseks antud rakendusmääruseid. Kuna rakendusmäärused on liikmesriikidele otsekohaldatavad ja kohustuslikud, siis tuleb nendest teemadest ka rääkida. Lisaks maksustamisel üliolulist rolli mängivate mõistete käsitlemisele, analüüsime erinevaid kinnisasjaga seotud teenuseid, nagu ehitamine, hindamine, ehitamiseks ettevalmistamine ja majutusteenus.

 • Kinnisasja defineerimine TsÜS ja KMS tähenduses
 • Ehitis, rajatis ja hoone
 • Uusehitis ja oluliselt parendatud ehitis
 • Kinnisasja maksustamine
 • Maksustamise üldkord ja erandid
 • Kinnisasjaga seotud teenuste defineerimine
 • Ehitamine, hooldamine, ehitamiseks ja müümiseks ettevalmistamine ning majutusteenus
 • Millised on kulukamad ja olulisemad vead kinnisasjade maksustamisel?

Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused, kord ja erisused. Sisendkäibemaksu ümberarvestamise suuremad riskid

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus on neutraalsuse põhimõtte lahutamatu osa. Isikule, kellel lasub käibemaksu maksmise kohustus, tuleb tagada ka sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus. Käibemaks on neutraalne, kui isikule, kellel lasub maksu maksmise kohustus, on tagatud ka sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus. Koolitusel käsitletakse sisendkäibemaksu mahaarvamise sisulisi ja formaalseid tingimusi. Räägitakse läbi, millised on kõige ulatuslikumad ja ühtlasi ka kulukamad vead sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Eraldi teemana pööratakse tähelepanu hoolsuskohustusele. Kas ja kui hoolas peab maksumaksja olema, et teda ei üllatataks maksunõudega. Käsitletakse kõige aktuaalsemat kohtupraktikat sisendkäibemaksu mahaarvamisel. Ühtlasi tuleb juttu sellest, mida tuleks teha, et vältida sattumist varifirmade mõjualasse.

 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise üldine põhimõte
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused
 • Hoolsuskohustus sisendkäibemaksu mahaarvamisel
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg
 • Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus  6,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 07.11.2017; 50% maksumusest ajavahemikus 08.11 – 21.11.2017. Kui loobutakse hiljem kui 21.11.2017,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele. Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.